Cơ sở đảng
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” là một trong sáu chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết, tỉnh Thanh Hoá đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trải qua 65 năm thực hiện lời căn dặn về đoàn kết của Bác Hồ trong phát biểu nhân chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An (năm 1957), Đảng bộ, quân và dân Nghệ An luôn phấn đấu, nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng vẻ vang của con người xứ Nghệ, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước vươn lên, đạt nhiều thành tựu to lớn, đóng góp tích cực vào thành tích chung của đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình làm việc của BTV Tỉnh ủy năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã tham mưu với BTV xây dựng Đề án về "Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025”.
Chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những khó khăn, song với mục tiêu “Đoàn kết - kỷ cương - văn minh - giàu đẹp”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ, là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, nghiêm túc triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh triển khai áp dụng chuyển đổi số đối với một số nội dung cụ thể về công tác cán bộ, đảng viên.
Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo luôn yêu cầu các trường học trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trong cán bộ, giáo viên gắn liền với các phong trào thi đua của ngành. Đây là nhiệm vụ được huyện xác định là mũi nhọn trong công tác phát triển đảng viên khối đơn vị trường học, góp phần nâng cao sức chiến đấu, chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong mỗi nhà trường,
Triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 20-1-2022 của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số 02-CTr/BTCTU ngày 24-1-2022; theo đó, dự kiến năm 2022 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại 11 đơn vị (9 đơn vị cấp huyện, 2 đơn vị khối sở, ngành), xây dựng kế hoạch phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy tại 5 đơn vị (3 đơn vị cấp huyện, 2 đơn vị cấp sở, ngành).
Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Ngành, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2021, xứng đáng với vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Nghệ An là tỉnh có tới 61 xã, phường biên giới, ven biển thuộc 11 huyện, thị xã với dân số khoảng trên 106.800 hộ, trong đó có 22/27 xã biên giới đất liền thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tại đây cũng có tới 61 đảng bộ/749 chi bộ với trên 17.600 đảng viên. Với đặc thù địa lý có đường biên giới dài, địa hình phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An được coi là “lá chắn thép” quan trọng trong quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới. Đặc biệt, đây cũng là lực lượng nòng cốt, chủ công trong xây dựng, củng cố chính trị ở cơ sở khu vực biên giới.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: