Cơ sở đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:“Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên nói riêng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCT/VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4-7-2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV”, Đảng bộ thành phố Hạ Long đang chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, góp phần quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Kết quả cho thấy có những sự khác biệt, kết quả nổi bật, những tín hiệu đáng mừng và thành công như mong muốn, đồng thời đại hội đảng bộ cấp cơ sở vẫn lặp lại một số hạn chế đã được chỉ ra nhiều lần từ các đại hội trước, nhất là đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Những hạn chế này hoàn toàn có thể khắc phục được góp phần vào thành công của đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Là một trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), tính tới nay, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã có tới 17 chi bộ trực thuộc với 157 đảng viên. Những năm qua, trong bối cảnh thế giới và đất nước có nhiều biến động phức tạp, Đảng bộ SCIC đã lãnh đạo quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Những năm qua, Đảng bộ Thị trấn Thứa đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, đưa Đảng bộ thị trấn ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Thành ủy Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sâu sát tổ chức đảng, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Bình Thuận hiện có 477 tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ), bao gồm 248 đảng bộ cơ sở và 229 chi bộ cơ sở, với hơn 36.600 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy ở Bình Thuận luôn chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó góp phần lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Xác định đúng nguyên nhân, đưa ra chỉ tiêu, chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, phù hợp với thực tiễn chắc chắn sẽ giúp Đảng ủy Lữ đoàn 229 phát huy được sức mạnh lãnh đạo, hướng tới mục tiêu cao nhất là phát huy sức mạnh tổng hợp theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh”, sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao dù trong điều kiện khó khăn nhất.
Tỉnh ủy Hà Nam đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: