Cơ sở đảng
Về Lâm Thao, huyện nông thôn mới của tỉnh Phú Thọ, một vùng quê trọng điểm sản xuất lương thực của tỉnh, nằm trong tam giác công nghiệp Việt Trì – Bãi Bằng – Lâm Thao, chúng tôi thấy được sự thay da đổi thịt của thị trấn Lâm Thao khi đang tiến hành xây dựng đô thị văn minh. Một trong những kinh nghiệm của Đảng bộ thị trấn Lâm Thao đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Kinh nghiệm của vùng đất này khiến tôi nhớ tới lời dạy của Bác: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”.
Ngày 21-7, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khoá XVI tiến hành họp, thảo luận về báo cáo kết quả một năm thực hiện Chương trình về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; báo cáo quá trình nghiên cứu, xây dựng và những nội dung cơ bản của “Quy định tạm thời đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội”.
Tân Hội đã đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2010 xã Tân Hội mới đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới, đến cuối năm 2013 đã đạt 17/19 tiêu chí.
Ban thường vụ Huyện ủy Quốc Oai (Hà Nội) vừa tổ chức Hội thảo Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở huyện Quốc Oai giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo”.
Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.
Đến ngày 4-7, 389/389 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở của TP Cẩm Phả đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2017-2020. 178/178 thôn, khu phố của TP Cẩm Phả đã thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
Liên tục 5 năm (2012-2016), Đảng bộ Quân sự huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Đây là sự nỗ lực phấn đấu đáng ghi nhận của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc và đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.
Năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Thành ủy Bắc Ninh chú trọng và có nhiều chuyển biến quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Từ sau Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên trong toàn khối trong việc học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đảng và phát triển doanh nghiệp...
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung, phương pháp đánh giá và cụ thể hóa thành 8 hướng dẫn cho từng loại hình tổ chức cơ sở đảng (từ cấp xã, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), kèm theo 8 bảng điểm cho từng loại hình và được lượng hóa chi tiết từng tiêu chuẩn, nội dung theo khung hướng dẫn phù hợp nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: