Cơ sở đảng
Việc đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế là nhiệm vụ quan trọng. Mục tiêu của đổi mới hệ thống chính trị là xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Được sự quan tâm của Đảng ủy tại Lào, Chi bộ giáo viên được thành lập ngay từ những ngày đầu khi nhận công tác. Chi bộ có 15 đồng chí sinh hoạt trong các chi bộ đảng ở nhiều vùng miền khác nhau. Buổi sinh hoạt đầu tiên, cũng là buổi mà chúng tôi được Đảng ủy tại Lào trao quyết định thành lập Chi bộ giáo viên. Nhớ lại buổi sinh hoạt chi bộ đầu tiên, các anh trong Đảng ủy tại Lào đã đến động viên và giải đáp với chúng tôi những băn khoăn khi lần đầu sinh hoạt chi bộ ở ngoài nước. Các anh nói chuyện với chúng tôi về những khó khăn và thuận lợi khi sinh hoạt đảng tại Lào để chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng và nhiệm vụ quốc tế của tổ chức đảng nơi đây. 15 đồng chí trong chi bộ nhưng không phải tất cả đều ở thủ đô Viêng Chăn, sau buổi sinh hoạt đầu tiên, một số sẽ về những vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên để nhận công tác. Do vậy, nhiều khó khăn thử thách còn ở phía trước.
Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống của nhân loại. Cuộc chiến với dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra vô cùng cam go và chưa có hồi kết. Từ ngày 23-1-2020, khi dịch COVID-19 được phát hiện ở Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc chiến đầy cam go, thử thách. Cả hệ thống chính trị gồng mình, huy động sự vào cuộc của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, xác định “chống dịch như chống giặc”. Trên mặt trận phòng dịch từ xa, từ biên giới phía tây nam của Tổ quốc, Đảng bộ Nước tại Căm-pu-chia cùng tất cả cán bộ, đảng viên dù ở bất kỳ vai trò, vị trí công tác nào cũng đã và đang ra sức đóng góp công sức vào cuộc chiến chống COVID-19, trở thành những chiến sỹ tiên phong thực hiện các mặt trận: tuyên truyền, bảo hộ công dân và phối hợp, hỗ trợ nước bạn chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:“Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên nói riêng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCT/VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4-7-2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV”, Đảng bộ thành phố Hạ Long đang chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, góp phần quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.
Kết quả cho thấy có những sự khác biệt, kết quả nổi bật, những tín hiệu đáng mừng và thành công như mong muốn, đồng thời đại hội đảng bộ cấp cơ sở vẫn lặp lại một số hạn chế đã được chỉ ra nhiều lần từ các đại hội trước, nhất là đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Những hạn chế này hoàn toàn có thể khắc phục được góp phần vào thành công của đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
Là một trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), tính tới nay, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã có tới 17 chi bộ trực thuộc với 157 đảng viên. Những năm qua, trong bối cảnh thế giới và đất nước có nhiều biến động phức tạp, Đảng bộ SCIC đã lãnh đạo quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Những năm qua, Đảng bộ Thị trấn Thứa đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, đưa Đảng bộ thị trấn ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Thành ủy Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sâu sát tổ chức đảng, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: