Cơ sở đảng
Những năm qua, tình hình chính trị, an ninh ở khu vực ngoại biên có lúc diễn biến phức tạp đã phần nào tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh là nội dung, biện pháp quan trọng để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với lực lượng vũ trang và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng ở cơ sở.
Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện, các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn ở Lạng Sơn đã từng bước được thành lập và không ngừng được kiện toàn, củng cố; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng, quan điểm về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương... đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc quyền; đồng thời cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp lãnh đạo sát, đúng với nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 2-11-2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiều giải pháp cụ thể nhằm kéo giảm tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt, bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.
Ban Thường vụ Huyện uỷ Ý Yên (Nam Định) đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh. Đây được coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của Đảng bộ, được các cấp uỷ tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh toàn diện.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, Đảng bộ Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ đã phát triển hàng trăm đảng viên trẻ, trở thành hạt nhân thúc đẩy hoạt động của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tạo sức mạnh tổng hợp để Công ty phát triển bền vững.
Xác định việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
Nhằm kéo giảm tình trạng đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu Đề án “Kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025”. Trong đó, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Chủ nhiệm Đề án; Phó Trưởng ban Thường trực làm Tổ trưởng; 5 công chức là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổ chức đảng - Đảng viên làm thành viên.
Từ đầu tháng 7-2021, TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong tình hình đó, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm duy trì sinh hoạt đảng nhưng vẫn bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Cụ thể hoá Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ, làm cho chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở; trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; một số đảng bộ trực thuộc Trung ương đã linh hoạt, sáng tạo đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ để phù hợp với tình hình thực tiễn.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, đảng ủy các xã, phường, các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố ở TP. Buôn Ma Thuột (ĐắK Lắk) đã thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: