Cơ sở đảng
Thực hiện Nghị quyết số 22 Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở ở Bắc Giang, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã được trẻ hóa, chuẩn hóa, trình độ, năng lực được nâng lên. Các tổ chức đảng đã được sắp xếp, kiện toàn phù hợp, hoạt động hiệu quả...
Các đơn vị nhà giàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đóng quân, thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển thềm lục địa phía nam Tổ quốc, điều kiện nơi ở, sinh hoạt của bộ đội còn nhiều khó khăn. Để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ nhà giàn, trực tiếp là cấp ủy, bí thư chi bộ phải luôn chủ động, sáng tạo, phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Mường Nhé, Đảng bộ xã Quảng Lâm đã nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cũng như xây dựng chương trình hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tập trung chỉ đạo các cấp chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. 3 năm qua, Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Đảng bộ huyện Kim Sơn có 76 TCCSĐ, trong đó có 30 đảng bộ, số đảng viên tính đến tháng 4-2018 có 7.550 đảng viên, trong đó 778 đảng viên là người có đạo. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Huyện ủy Kim Sơn đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện, đặc biệt chú trọng củng cố TCCSĐ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ đảng, lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) đã chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Tỉnh ủy Điện Biên (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”; trong đó phấn đấu hằng năm kết nạp 2.000 đảng viên; giảm 15-20% số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; giảm từ 20% trở lên số trường học, trạm y tế chưa có chi bộ.
Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Với tinh thần đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đạt nhiều kết quả, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng.
Thời gian qua, Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã lãnh đạo tập trung nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh và công tác khám chữa bệnh, triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, nâng cao y đức thời kỳ mới, thực hiện tốt giao tiếp ứng xử, đổi mới phong các thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của nhân dân.
Đảng bộ tỉnh Quảng Bình hiện có trên 70.150 đảng viên, 615 TCCSĐ, trong đó có 320 đảng bộ cơ sở; 295 chi bộ cơ sở, 137 đảng bộ bộ phận, 34 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận. Hiện nay toàn Đảng bộ có 14 loại hình chi bộ, cơ bản phù hợp, ổn định, đang phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, chất lượng sinh hoạt chi bộ có bước chuyển biến tích cực rõ nét.
10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và người đứng đầu được phát huy.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: