Cơ sở đảng
Năm 2017, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị các cấp đã có nhiều cố gắng, thực hiện một khối lượng lớn công việc về sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả bước đầu đạt được trong năm qua về công tác tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của đất nước, củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng. Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về một số kết quả nổi bật trong năm 2017 và những định hướng, trọng tâm công tác trong năm mới.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017. Năm nay là năm đầu tiên, Đảng bộ TP Hà Nội áp dụng quy định mới về đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.
Là phường mới được thành lập, tuy nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ phường Đức Thắng ((Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngay từ đầu đã xác định xây dựng Đảng là then chốt. Kết quả công tác xây dựng Đảng là yếu tố quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Phải phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế-xã hội.
Chi bộ Thôn Lời, thuộc đảng bộ xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nghị quyết của chi bộ luôn sát với tình hình thực tế, cụ thể nên được nhân dân đồng tình ủng hộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn cùng vào cuộc, đem lại hiệu quả thiết thực.
Những năm qua, Thành ủy Cẩm Phả đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chất lượng của các TCCSĐ luôn là mối quan tâm đặc biệt trong công tác xây dựng đảng. Chỉ khi xây dựng được các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và chất lượng mới bảo đảm cho sự phát triển bền vững của toàn Đảng. Với tổng số 652 đảng viên, 32 TCCSĐ trực thuộc, trong nhiều năm qua, Đảng bộ tại Nhật Bản luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao.
Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy tại Malaysia rất quan tâm, chỉ đạo, với mục đích chủ yếu là nhắc nhở, cảnh báo, ngăn chặn, nhằm đưa hoạt động công tác đảng đi vào nền nếp. Đó là nhân tố quan trọng, giúp cho việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan đại diện.
Với chủ trương đúng đắn, hành động tích cực, quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, sau 20 năm tái lập, từ một tỉnh nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, Hưng Yên đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, trên con đường đi tới mục tiêu “dân giàu, tỉnh mạnh” ấy, còn không ít khó khăn, thử thách, trong đó, không thể không kể đến thực trạng là một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân. Thực trạng này đặt ra cho các cấp ủy đảng một yêu cầu bức thiết về việc tăng cường hơn nữa hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.
Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", các tổ chức cơ sở đảng đã khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện...
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Quy định số 895-QĐ/TU về việc các đồng chí Tỉnh ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ. Đã thành nền nếp, cứ ngày 5 hằng tháng, chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lại tổ chức sinh hoạt; Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 6 tháng một đến hai lần, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt chi bộ ít nhất mỗi quý một lần.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: