Cơ sở đảng
Chất lượng đảng viên tại các chi bộ thôn, bản ở tỉnh Yên Bái, qua từng năm được nâng lên, phần lớn đội ngũ đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản đã nêu cao ý thức, trách nhiệm đối với hoạt động sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
Tiếp tục đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, thời gian qua các chi bộ đảng ở vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị đã không ngừng đổi mới về cách thức tổ chức hoạt động, nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đăc biệt là phương châm “Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.
Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy tham dự hội nghị.
Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra 14 ban tổ chức huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh và 39 tổ chức đảng, gồm: 16 đảng bộ, 10 chi bộ cơ sở, 13 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Hà Giang đã tuyển chọn được 67 đội viên trúng tuyển Dự án 600 phó chủ tịch xã và 22 đội viên trúng tuyển Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện. Qua quá trình công tác, phần lớn các đội viên đã vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên, tiếp cận nhanh với công việc được phân công, chịu khó học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/BTCTU ngày 16-6-2016 về kiểm tra việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc sau đại hội, công tác đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2016 và Quyết định số 109-QĐ/BTCTU ngày 27-6-2016 thành lập 2 tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 13-KH/BTCTU ngày 16-6-2016.
Trong những năm gần đây, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đã có bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ. Đảng bộ huyện luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Nhờ đó, nhiều dự án lớn đã được đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, Đảng bộ Cà Mau đã chủ động, tích cực có biện pháp lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Những năm qua, Đảng bộ thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) luôn quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tích cực nắm bắt, theo dõi địa bàn cơ sở, có nhiều giải pháp phù hợp với từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh.
Từ năm 2006 đến nay, Huyện ủy Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã duy trì việc phân công cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, đoàn thể và các phòng chuyên môn thuộc huyện về dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: