Cơ sở đảng
Ở đâu đó cách xa hàng ngàn cây số có những người con vì thực hiện nhiệm vụ học tập phải rời xa Tổ quốc nhưng vẫn ngày đêm nhớ về đất Mẹ thân yêu, đất Mẹ đẹp lắm, hiền hòa, nghìn năm vẫn thế. Và đó là câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn nghe về những người con của Tổ quốc, những đảng viên của Chi bộ Lưu học sinh Quân sự Nam Kinh, Trung Quốc. Ở đó tình đồng chí, đồng đội được thể hiện một cách trong sáng và trọn vẹn nhất như nhà thơ Chính Hữu đã từng viết: Anh với tôi đôi người xa lạ/Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.../Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ.../Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!
Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng là một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt đối với các tổ chức đảng ở ngoài nước hiện nay. Bởi lẽ đối với những người xa Tổ quốc, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt là ngọn cờ để họ hướng về; là nơi tập hợp, quy tụ sức mạnh của đảng viên; là nơi bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện họ, giúp họ kiên định lập trường tư tưởng chính trị, tăng cường sức chiến đấu, không bị lung lay trước mọi thế lực thù địch.
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương. Từ một chi bộ được thành lập ngày 7-11-1948 trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giữa Chiến khu Việt Bắc, đến nay Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 64 tổ chức đảng trực thuộc với gần 70.000 đảng viên, sinh hoạt tại 5.469 chi bộ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng căn dặn: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện. Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên tốt.” Những chỉ dẫn trên của Người mãi là chân lý và vẫn nguyên giá trị trong mọi thời đại.
Bằng nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể các cấp uỷ, các ngành ở Quảng Ninh từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ bí thư và cấp uỷ cho trên 31.000 lượt cán bộ, công chức, cấp uỷ viên cơ sở, chi bộ, cán bộ thôn, bản. Trong đó: 16.264 bí thư, cấp uỷ viên các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; 9.317 lượt cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 9.663 cán bộ thôn, bản, khu phố (bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi uỷ viên).
Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, BCH Đảng bộ Nam Định đã ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn từ năm 2011 đến năm 2015 và những năm tiếp theo”. Theo đó, quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt xã, phường, thị trấn; đồng thời đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đạt chuẩn, từng bước vượt chuẩn các chức danh theo quy định.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, tiếp tục chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội…
Thanh Hóa là tỉnh có số lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) lớn với 1.727 tổ chức cơ sở đảng (635 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 417 đảng bộ cơ sở và 675 chi bộ cơ sở), với 222.608 đảng viên. Nhiều năm qua, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, đăc biệt chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinhh hoạt chi bộ và tăng cường quản lý đảng viên.
Để củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh Thái Bình đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã bổ sung, sửa đổi và ban hành quy định tiêu chuẩn TCCSĐ trong sạch, vững mạnh đối với từng loại hình; đề ra các giải pháp tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Hơn 2 năm thực hiện Quy định số 01, Quảng Bình đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác được nâng lên. Đồng thời, đã hạn chế tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, giải quyết công việc chậm trễ, hiệu quả thấp, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: