Cơ sở đảng
Hơn 2 năm thực hiện Quy định số 01, Quảng Bình đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, năng lực công tác được nâng lên. Đồng thời, đã hạn chế tình trạng làm việc cầm chừng, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, giải quyết công việc chậm trễ, hiệu quả thấp, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân, không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020", quận Đống Đa đã thành lập mới được 53 tổ chức đảng, kết nạp 249 đảng viên...
Đảng bộ Xuân Hòa, huyện Xuân Trường (Nam Định) có 301 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng bộ xã Xuân Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị nhiều năm được Huyện ủy, UBND, các ban ngành của huyện Xuân Trường công nhận là đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể tiên tiến và tiên tiến xuất sắc và xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2017, Trấn Yên đang là huyện dẫn đầu trong toàn tỉnh Yên Bái về phong trào xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết năm 2017, huyện có 10 trong tổng số 21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Theo Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 17-10-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cơ quan thuộc Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch. Đến cuối tháng 5-2018, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy dự 6 lần sinh hoạt chi bộ của 6 chi bộ (không tính 2 lần đến dự sinh hoạt của 2 chi bộ nhưng chi bộ không tổ chức họp); các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy dự 450 lượt sinh hoạt chi bộ của 426 chi bộ. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành và cán bộ, chuyên viên chuyên trách công tác xây dựng Đảng của cấp ủy dự 6.628 lần sinh hoạt chi bộ của 4.282 chi bộ.
Những năm qua, Huyện ủy Trực Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy từ huyện đến cơ sở chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện và các địa phương, đơn vị.
Với quyết tâm cao và tư duy nhạy bén, chi bộ thôn 3 Thiết Sơn (xã Thạch Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) đã có nhiều đột phá, sáng tạo nhằm nâng cao đớiống người dân, từng bước vươn lên đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Ngày 20-7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội, chiều 18-7-2018, Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Trường Mầm non Nắng Mai. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU quận Nam Từ Liêm.
Thực hiện Nghị quyết số 22 Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở ở Bắc Giang, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã được trẻ hóa, chuẩn hóa, trình độ, năng lực được nâng lên. Các tổ chức đảng đã được sắp xếp, kiện toàn phù hợp, hoạt động hiệu quả...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: