Cơ sở đảng
Đảng bộ huyện Kim Sơn có 76 TCCSĐ, trong đó có 30 đảng bộ, số đảng viên tính đến tháng 4-2018 có 7.550 đảng viên, trong đó 778 đảng viên là người có đạo. Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Huyện ủy Kim Sơn đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện, đặc biệt chú trọng củng cố TCCSĐ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ đảng, lãnh đạo,chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bằng nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên) đã chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Tỉnh ủy Điện Biên (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”; trong đó phấn đấu hằng năm kết nạp 2.000 đảng viên; giảm 15-20% số thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; giảm từ 20% trở lên số trường học, trạm y tế chưa có chi bộ.
Với tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Với tinh thần đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đạt nhiều kết quả, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng.
Thời gian qua, Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã lãnh đạo tập trung nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh và công tác khám chữa bệnh, triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, nâng cao y đức thời kỳ mới, thực hiện tốt giao tiếp ứng xử, đổi mới phong các thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của nhân dân.
Đảng bộ tỉnh Quảng Bình hiện có trên 70.150 đảng viên, 615 TCCSĐ, trong đó có 320 đảng bộ cơ sở; 295 chi bộ cơ sở, 137 đảng bộ bộ phận, 34 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận. Hiện nay toàn Đảng bộ có 14 loại hình chi bộ, cơ bản phù hợp, ổn định, đang phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, chất lượng sinh hoạt chi bộ có bước chuyển biến tích cực rõ nét.
10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02-02-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hà Tĩnh đã triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực; chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy và người đứng đầu được phát huy.
Ngày 26-4, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố đối với đề tài khoa học “Đổi mới mô hình, nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng các tổng công ty thuộc Thành ủy Hà Nội trong tình hình mới”. Dự Hội đồng nghiệm thu có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
Nhờ tăng cường chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp tích cực, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quảng Trị ngày càng nền nếp và có nhiều đổi mới về phương thức; nội dung sinh hoạt phong phú, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, khắc phục được tính đơn điệu, hình thức; tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục, tính dân chủ, tinh thần từ phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được được phát huy.
Điện Biên là huyện miền núi, biên giới nằm phía Tây Nam tỉnh Điện Biên, năm 2017, Đảng bộ huyện đã kết nạp 314 đảng viên. Tính đến ngày 31-12-2017, Đảng bộ huyện có 6.185 đảng viên sinh hoạt tại 604 chi bộ. Công tác xóa chi bộ sinh hoạt ghép được thực hiện tích cực, trong năm 2017 đã xóa được 45 chi bộ sinh hoạt ghép. Đến nay còn 2 thôn, bản chưa có đảng viên, 9 thôn, bản và 8 tram y tế xã chưa có chi bộ độc lập.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: