Cơ sở đảng
Nhờ tăng cường chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp tích cực, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quảng Trị ngày càng nền nếp và có nhiều đổi mới về phương thức; nội dung sinh hoạt phong phú, nhất là việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, khắc phục được tính đơn điệu, hình thức; tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục, tính dân chủ, tinh thần từ phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được được phát huy.
Điện Biên là huyện miền núi, biên giới nằm phía Tây Nam tỉnh Điện Biên, năm 2017, Đảng bộ huyện đã kết nạp 314 đảng viên. Tính đến ngày 31-12-2017, Đảng bộ huyện có 6.185 đảng viên sinh hoạt tại 604 chi bộ. Công tác xóa chi bộ sinh hoạt ghép được thực hiện tích cực, trong năm 2017 đã xóa được 45 chi bộ sinh hoạt ghép. Đến nay còn 2 thôn, bản chưa có đảng viên, 9 thôn, bản và 8 tram y tế xã chưa có chi bộ độc lập.
Quyết tâm tập trung xóa bản “trắng” đảng viên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đã được Tỉnh ủy cụ thể hóa với 2 nội dung chủ yếu là chú trọng phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng và tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, thành lập mới chi bộ.
Đảng bộ Công ty Điện lực Thanh Hóa đã lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng theo Chương trình giảm tổn thất điện năng của Công ty, giai đoạn 2017 - 2020.
Đó là nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đây là tất yếu khách quan đối với mỗi tổ chức đảng và đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”(1).
Năm 2017, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị các cấp đã có nhiều cố gắng, thực hiện một khối lượng lớn công việc về sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những kết quả bước đầu đạt được trong năm qua về công tác tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của đất nước, củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng. Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về một số kết quả nổi bật trong năm 2017 và những định hướng, trọng tâm công tác trong năm mới.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017. Năm nay là năm đầu tiên, Đảng bộ TP Hà Nội áp dụng quy định mới về đánh giá, phân loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.
Là phường mới được thành lập, tuy nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ phường Đức Thắng ((Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngay từ đầu đã xác định xây dựng Đảng là then chốt. Kết quả công tác xây dựng Đảng là yếu tố quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Phải phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế-xã hội.
Chi bộ Thôn Lời, thuộc đảng bộ xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nghị quyết của chi bộ luôn sát với tình hình thực tế, cụ thể nên được nhân dân đồng tình ủng hộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn cùng vào cuộc, đem lại hiệu quả thiết thực.
Những năm qua, Thành ủy Cẩm Phả đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: