Cơ sở đảng
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cụ thể hóa Hướng dẫn “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”
7:44' 13/12/2018
Buổi sinh hoạt chi bộ cấp cơ sở tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; căn cứ Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã cụ thể hóa thành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 7-8-2018 về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.


Xây dựng bộ khung tiêu chí (5 tiêu chí cụ thể) để đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ; trọng tâm là tiêu chí thứ 3 “Tổ chức sinh hoạt chi bộ”, được quy định như sau:

Thời điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ: vào ngày 25 hằng tháng (đối với chi bộ ấp, tổ dân phố); vào ngày 28 hằng tháng (đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã), nếu ngày sinh hoạt rơi vào thứ bảy hoặc chủ nhật thì bí thư chi bộ chọn ngày họp, báo cáo với cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Để có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến, Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU cũng quy định chung thời gian phát biểu từ 5 đến 7 phút/lượt ý kiến; số lượng đảng viên tham gia phát biểu đạt từ 1/3 trở lên trên tổng số đảng viên chi bộ.

Về thời gian sinh hoạt chi bộ: Đối với chi bộ có từ 9 đảng viên trở lên, thời gian sinh hoạt chi bộ bảo đảm từ 120 phút trở lên; nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt chi bộ thường kỳ trong cùng một buổi thì phải bảo đảm thời gian tối thiểu 150 phút. Đối với chi bộ dưới 9 đảng viên thì thời gian sinh hoạt từ 90 phút; nếu kết hợp sinh hoạt chuyên đề phải đảm bảo từ 120 phút trở lên.

Về phương pháp đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chi bộ tự đánh giá: Kết thúc buổi sinh hoạt, chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy) tổ chức đánh giá chất lượng sinh hoạt theo 4 mức: Xuất sắc, tốt, trung bình và yếu (Có mẫu phiếu và khung tiêu chí đánh giá cụ thể). Đảng ủy cơ sở: Tổng hợp, đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng, cả năm theo 4 mức: Xuất sắc, tốt, trung bình và yếu (Có mẫu phiếu và khung tiêu chí đánh giá cụ thể).     

Việc ban hành Hướng dẫn một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kèm theo bộ tiêu chí cụ thể đối với từng loại hình chi bộ theo 4 mức nêu trên của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng đã cụ thể hóa, chi tiết hóa Hướng dẫn 12-HD/BTCTW, giúp các chi bộ dễ triển khai, thực hiện, đồng bộ, thống nhất và là cơ sở để các chi bộ phấn đấu, là cơ sở để cấp ủy cấp trên kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm. Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước cải thiện, nâng cao, thực chất, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.
Ngọc ThảoBan Tổ chức Trung ương
Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Cao Đình Nhân ( dinhnhanldld@...).Gửi ngày: 01/01/2019
Rất cần quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm giảm tính câu lạc bộ trong sinh hoạt đảng như hiện nay, vai trò đảng viên ở chi bộ rất mờ nhạt; hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo ở thôn ấp, tổ dân phố hầu như chỉ có mấy đồng chí bí thư, phó, bí thư làm, làm chưa đủ, chưa đúng chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ; đảng viên chỉ nghe tình hình như thông tin thời sự mà thôi!!!

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS