Cơ sở đảng
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tổ chức đảng ngành thuế và kho bạc nhà nước
13:57' 27/8/2019

Thực hiện Kết luận số 213-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về sắp xếp Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh vừa phối hợp với ban thường vụ 13 huyện ủy, thành ủy, thị ủy tổ chức các hội nghị chuyển giao, tiếp nhận 12 đảng bộ chi cục thuế, 13 chi bộ kho bạc nhà nước và 473 đảng viên thuộc đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã về sinh hoạt tại Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh.


Lễ ký kết chuyển giao và tiếp nhận Đảng bộ Chi cục Thuế huyện Thanh Sơn về Đảng bộ Cục Thuế tỉnh.
 
Đây là bước chuẩn bị cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hai ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo tập trung, toàn diện của cấp ủy đối với yêu cầu quản lý của ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay sau khi tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Như vậy, đến thời điểm này, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tiếp nhận 100% tổ chức đảng và đảng viên các ngành thuế, kho bạc, quản lý thị trường từ đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã về sinh hoạt.


Hồng LiênĐảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS