Dân với Đảng
Không ai có thể lường được sức tàn phá của đại dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội lớn đến vậy. Nhưng đó cũng là những thử thách đặt ra đối với Đảng ta và hệ thống chính trị vừa mới được chuyển giao thế hệ qua Đại hội XIII của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hệ thống chính trị đó nhận được sự đồng thuận, đồng hành, tiếp sức của nhân dân. Sức mạnh nội sinh đó chính là niềm tin để sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng phát triển đất nước.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp ở Tây Ninh, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã phát huy hiệu quả, dần nâng cao chất lượng góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, huy động sức mạnh đoàn kết của toàn xã hội trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường cả trong nước và trên thế giới, do đó chúng ta cần phải có chính sách, biện pháp phù hợp để phòng chống dịch, "thích ứng an toàn, linh hoạt" hoặc "sống chung" với dịch bệnh. Chúng ta phải đổi mới tư duy chống dịch, học cách thích nghi, không thể tiếp tục sử dụng các biện pháp cũ cho một tình huống mới...
Trong 3 nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Ban Chấp hành Trung ương đều chọn Hội nghị lần thứ tư để bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay sau các hội nghị bàn về quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ. Có thể thấy việc này không phải ngẫu nhiên, mà rất lô-gic, có tính tiếp nối và hoàn thiện...
COVID-19 là một kẻ thù tàng hình, lây lan nhanh, độc lực mạnh và có sức hủy diệt con người hàng loạt, gây rất nhiều đau thương, mất mát cho nhân loại. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh kéo dài, diễn biến khó lường, Chính phủ đã kịp thời có những quyết sách phù hợp nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh được người dân đồng tình, ủng hộ. Trước cuộc chiến cam go, khốc liệt với kẻ thù vô hình nhưng rất nguy hiểm, hơn lúc nào hết, người đứng đầu Chính phủ cần thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, khả năng lãnh đạo để giúp Việt Nam sớm kiểm soát dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân.
COVID-19 là một kẻ thù tàng hình, lây lan nhanh, độc lực mạnh và có sức hủy diệt con người hàng loạt, gây rất nhiều đau thương, mất mát cho nhân loại. Nhưng COVID-19 chỉ lây nhiễm giữa người và người trong một khoảng cách và tồn tại trong một thời gian nhất định. Con người phải khai thác lợi thế của mình, “đánh” vào hai kẽ hở này để ngăn chặn sự lây lan của nó, kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường. Đây là cuộc chiến cam go phức tạp đòi hỏi cả nước đồng lòng, toàn dân ra trận; xã, phường là pháo đài, người dân là chiến sỹ cùng quyết tâm dập dịch.
Đợt bùng phát dịch lần thứ tư có tốc độ lây lan rất nhanh, rộng, ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trong cả nước với số người bị nhiễm rất cao, gây tổn hại rất lớn về tính mạng, sức khỏe và đời sống nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ra Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu: “triển khai thực chất, nghiêm ngặt, chặt chẽ, mạnh mẽ, quyết liệt, xuyên suốt trong tất cả các cấp; làm việc gì phải dứt khoát việc đó, không chần chừ, do dự, chập chờn, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh".
Đợt bùng phát dịch lần thứ tư có tốc độ lây lan rất nhanh, rộng, ngấm sâu vào cộng đồng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trong cả nước với số người bị nhiễm rất cao, gây tổn hại rất lớn về tính mạng, sức khỏe và đời sống nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã ra Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu: “Triển khai thực chất, nghiêm ngặt, chặt chẽ, mạnh mẽ, quyết liệt, xuyên suốt trong tất cả các cấp; làm việc gì phải dứt khoát việc đó, không chần chừ, do dự, chập chờn, thiếu cương quyết, thiếu bản lĩnh”.
Những ngày này, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bên cạnh những con số về ca lây nhiễm, khỏi bệnh tại các “tâm dịch” và các chỉ đạo quyết liệt, nhân văn của Đảng, Nhà nước, sự quyết liệt vào cuộc của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, chúng ta còn được chứng kiến hệ giá trị văn hóa Việt Nam tỏa sáng trong lúc khó khăn. Đó là tình yêu nước, tinh thần đoàn kết, đùm bọc, tự lực tự cường, tự tôn dân tộc… được thắp sáng khắp nơi nơi dọc chiều dài đất nước.
Dự liệu được sự tàn phá khốc liệt của đại dịch COVID-19, Đảng đã có những chủ trương đúng đắn ngay từ khi dịch mới bùng phát. Ngay từ những ngày đầu, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định quyết tâm “chống dịch như chống giặc”. Tuy vậy, trước tình hình diễn biến của dịch COVID-19 với biến thể Delta có tốc độ lây lan cực nhanh, độc lực mạnh, đồng thời cảnh báo có thể xuất hiện các biến thể mới còn nguy hiểm hơn, chúng ta cần phải có hành động quyết liệt, khẩn cấp hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút trong “thời gian vàng” để ngăn chặn dịch bệnh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: