Dân với Đảng
Xã Tân Châu, huyện Di Linh (Lâm Đồng) “về đích” đầu tiên trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả của chính quyền và các ban, ngành địa phương, sự đồng thuận, sáng tạo trong cách vận động, đặc biệt là những đóng góp có ý nghĩa to lớn của nhân dân.
Đảng bộ phường Bình Minh xác định cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ, phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB, quản lý xây dựng đô thị, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, khu dân cư đô thị kiểu mẫu... Các cấp ủy tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo nhằm nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn...
Sau hơn một năm triển khai thực hiện, mô hình “Tổ Nhân dân tự quản cộng đồng” đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đồng tình ủng hộ.
Những ai có trách nhiệm dân vận? Bác Hồ chỉ rõ: Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và hội viên của các tổ chức nhân dân... đều phải phụ trách dân vận. Những lời nói và hành động quyết liệt của người đứng đầu Đảng và Chính phủ như là một hành động nêu gương: nói đi đôi với làm. Đó là thực hiện công tác dân vận của Đảng. Bởi vì đối với nhân dân ta “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.
Để xây dựng tỉnh Lào Cai ngày một phát triển, vai trò của người đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND là hết sức quan trọng. Cử tri và nhân dân đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng ở những người đại biểu mình vừa sáng suốt lựa chọn bầu ra trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Xác định tiêu chí môi trường là tiêu chí khó trong lộ trình về đích xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020, bên cạnh chỉ đạo những giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường đã được triển khai, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) và các cấp ủy đã và đang lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo gắn với bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả tích cực.
Đảng cần thật sự trong sạch, vững mạnh để bố trí cán bộ có đủ đức, tài nắm giữ quyền lực của hệ thống chính trị, từ đó sẽ có cơ chế giám sát quyền lực hữu hiệu, ngăn chặn sự suy thoái và biến chất quyền lực ngay khi nó bắt đầu xuất hiện.
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác nhân sự chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Thành ủy Bắc Ninh đã chỉ đạo khẩn trương triển khai, đến nay, công tác hiệp thương đã lựa chọn đủ cơ cấu, thành phần, sẵn sàng phục vụ những bước tiếp theo.
Dựa vào ý kiến đóng góp của của quần chúng, các cấp ủy đã nhận được nhiều thông tin có giá trị, giúp nhận định sát tình hình, đánh giá tố chức đảng và đảng viên cụ thể và thực chất hơn. Đa số ý kiến của quần chúng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng với tinh thần trách nhiệm và mang tính xây dựng.
Năm 1954, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền… Đáp ứng yêu cầu của lịch sử và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, ngày 20-12-1960 đã thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đại hội đã cử ra Ủy ban Trung ương lâm thời do luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí thức yêu nước nổi tiếng ở miền Nam làm Chủ tịch.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: