Đảng viên
Đảng luôn coi công tác xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện và phát huy phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên là một nhiệm vụ cấp bách và có tầm quan trọng đặc biệt. Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với rèn luyện phẩm chất đảng viên. Vậy nên, trong giai đoạn hiện nay, xây dựng phẩm chất đảng viên cần có sự hỗ trợ từ những năng lực cơ bản, trong đó có năng lực thông tin (NLTT). Nói cách khác, phát triển năng lực thông tin là một trong những tiền đề góp phần xây dựng phẩm chất đảng viên trong giai đoạn mới.
Thực tiễn cho thấy việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu đặt ra hiện nay. Khi người đứng đầu là đảng viên, DN đã quan tâm, chăm lo nhiều hơn đối với công tác Đảng, đoàn thể; tiếp cận kịp thời với chủ trương lãnh đạo của Đảng, từ đó định hướng DN phát triển ổn định, bền vững.
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, trong đó công tác xây dựng kế hoạch, giáo dục bồi dưỡng đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng được quan tâm; nhất là đối với những địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chiều 11-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 19-5 cho đồng chí Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trương Thị Xin, nguyên Giám đốc Xí nghiệp May Chiến Thắng (là vợ đồng chí Nguyễn Đình Hương), đảng viên Chi bộ số 10, Đảng bộ phường Đội Cấn, quận Ba Đình.
Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có Quyết định trao Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2018 cho 2.541 đồng chí. Trong đó, có 141 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Chiều 8-5, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Tuấn, Chi bộ 5, Đảng bộ phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã đến nhà riêng và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên tại huyện Hóc Môn, gồm: đảng viên Lê Văn Nghị (sinh năm 1924, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp 4, Đảng bộ xã Nhị Bình); đảng viên Trương Thị Cẩn (sinh năm 1927, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Khu phố 7, Đảng bộ thị trấn Hóc Môn) và đảng viên Trịnh Thị Thiểu (sinh năm 1933, hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp 4, Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn).
Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc thời gian qua là một nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Vì vậy, công tác phát triển đảng viên nữ được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, so với yêu cầu, ở một số địa phương vẫn chưa đáp ứng cả về số lượng và chất lượng.
Thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên đại học địa bàn TP, công tác kết nạp đảng viên trong các trường học trên địa bàn TPHCM đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng viên mới kết nạp ngày càng tăng về số lượng và bảo đảm chất lượng, góp phần nâng tỷ lệ đảng viên tại các trường. Đảng ủy các trường xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt, vừa mang tính lâu dài để xây dựng Đảng bộ trường trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, chất lượng.
Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn được Tỉnh uỷ Trà Vinh quan tâm thực hiện với phương châm coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc thủ tục kết nạp, công nhận đảng viên chính thức đúng điều lệ Đảng gắn với kiện toàn tổ chức đảng. Kiên quyết loại bỏ những đảng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn của đảng viên, xóa tên khỏi danh sách đảng viên.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: