Học và làm theo Bác
12 tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ VietinBank được khen thưởng trong học tập và làm theo gương Bác Hồ
16:30' 12/5/2016
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) vừa  tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ VietinBank có 6 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng.
Các tập thể xuất sắc được Đảng ủy Khối DNTW tuyên dương.


5 năm qua Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị 03. 100% đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối triển khai đến các đơn vị cơ sở, đồng thời bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vào chương trình hành động của các đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Đảng ủy Khối DNTW và các đảng ủy trực thuộc đã triển khai nghiêm túc toàn diện 8 nội dung cơ bản nêu trong Chỉ thị 03; quán triệt nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Ghi nhận những kết quả trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Đảng bộ VietinBank, tại Hội nghị tổng kết này, Đảng bộ Khối DNTW đã biểu dương và khen thưởng 6 tập thể, 6 cá nhân thuộc Đảng bộ VietinBank.

- 6 tập thể được khen thưởng gồm đảng bộ các chi nhánh TP. Hà Nội, Ba Đình, Hoàn Kiếm; Đảng bộ Khối Khách hàng Doanh nghiệp; Đảng bộ Quản trị; Đảng bộ Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV VietinBank.

- 6 cá nhân được khen thưởng gồm các đồng chí: Trần Thu Huyền, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự; Trần Minh Bình, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc; Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Thông tin; Nguyễn Trần Mạnh Trung, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VietinBank TP. Hà Nội; Lê Anh Hùng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Quản trị; Nguyễn Minh Phương, Phó Phòng Quản lý và Hỗ trợ Incas.

Nguồn: VietinBank

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS