TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 8/2017
Số : 8
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : TS. TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH - Trường Đại học KHXH và NV
Tác giả : Nguyễn Khắc Dịu - Nguyễn Thanh Hùng - Ban Tổ chức Trung ương
Tác giả : TS. Trần Quốc Dương - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : NGUYỄN BÁ THẮNG
Tác giả : PGS, TS. NGUYỄN MINH TUẤN - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến
Tác giả : Bảo Nam
Tác giả : Lê Việt - Trường Chính trị tỉnh
Tác giả : Nguyễn Đình Phúc - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Du - Chánh Văn phòng Đề án 165
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : PGS, TS. VŨ THANH SƠN - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Tác giả : PGS, TS. Trương Thị Hiền
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Nguyễn Quốc Toản - Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : HỒNG VĂN
Ý kiến đảng viên
Tác giả : ĐÌNH TÙNG
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Phạm Giang
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Tác giả : BUN-HƯƠNG THĂM-MẠ-CỘT - Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Đó là lời dạy của Bác Hồ không cán bộ, đảng viên nào không biết. Trong bất kỳ tình huống nào, tổ chức đảng, chính quyền vào cuộc kịp thời, xử lý công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, khen, chê công bằng sẽ lấy lại niềm tin của người dân về bình đẳng, thượng tôn pháp luật. Đó cũng chính là “hết sức” làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi công chức, viên chức, cán bộ, đảng viên.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: