TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 8/2017
Số : 8
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : TS. TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH - Trường Đại học KHXH và NV
Tác giả : Nguyễn Khắc Dịu - Nguyễn Thanh Hùng - Ban Tổ chức Trung ương
Tác giả : TS. Trần Quốc Dương - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : NGUYỄN BÁ THẮNG
Tác giả : PGS, TS. NGUYỄN MINH TUẤN - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến
Tác giả : Bảo Nam
Tác giả : Lê Việt - Trường Chính trị tỉnh
Tác giả : Nguyễn Đình Phúc - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Du - Chánh Văn phòng Đề án 165
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : PGS, TS. VŨ THANH SƠN - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Tác giả : PGS, TS. Trương Thị Hiền
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Nguyễn Quốc Toản - Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : HỒNG VĂN
Ý kiến đảng viên
Tác giả : ĐÌNH TÙNG
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Phạm Giang
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Tác giả : BUN-HƯƠNG THĂM-MẠ-CỘT - Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đưa ra kết luận đúng đắn về những vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ là việc làm kịp thời, khẳng định quyết tâm của Đảng chống tham nhũng và tình trạng lạm quyền, đã có kết quả rõ rệt. Quan trọng hơn, bằng kết luận này, Đà Nẵng và không chỉ Đà Nẵng, đặc biệt những người làm công tác tổ chức - cán bộ có bài học thấm thía về bố trí, sử dụng cán bộ là phải căn cứ vào thực đức, thực tài, nhất thiết không vì bất cứ lý do nào khác.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: