TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2017
Số : 10
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : PGS, TS. Phạm Ngọc Anh Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Học viện CTQG Hồ Chí Minh
Tác giả : TS. Dương Văn Thắng Tổng Biên tập Tạp chí Bảo hiểm xã hội
Tác giả : VŨ ĐĂNG MINH Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Tác giả : Phan Thăng An - Lê Hữu Vinh Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương
Tác giả : Nguyễn Văn Định Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đảng viên, BTCTƯ
Tác giả : Trần Xuân
Tác giả : ThS. Trần Bích Nhuần
Tác giả : NGUYỄN VĂN ĐỒNG Trường Đại học Luật Hà Nội
Tác giả : Nguyễn Tiến Thuận Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : Phạm Văn Định
Tác giả : Xuân Vinh
Tác giả : TS. Hoàng Thị Hương Trường Đại học Nội vụ
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả : ThS. Trần Thị Hà Vân Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Minh Anh
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Việc sửa điểm trong kỳ thi quốc gia THPT ở Hà Giang là việc làm gian dối trắng trợn, vi phạm đạo đức, pháp luật nghiêm trọng. Muốn triệt tiêu tận gốc sự gian dối đang trở thành căn bệnh nguy hiểm lây lan khắp nơi thì nhất thiết phải sửa từ trong ra ngoài, từ mỗi đảng viên, cán bộ, ngay tại mỗi chi bộ, tổ chức đảng. Là hạt nhân lãnh đạo, mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu, các chi bộ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không lý gì sự gian dối có thể tồn tại và lây lan.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: