TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2017
Số : 12
Năm xuất bản : 2017
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Trung tướng, PGS, TS. ĐẶNG NAM ĐIỀN Thượng tá, ThS. NGUYỄN VĂN GIỚI
Tác giả : Phạm Văn Huỳnh - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tác giả : ThS. Đỗ Chí Thành - Viện Khoa học - An toàn và vệ sinh lao động
Tác giả : Hoàng Xuân Thoại - Vụ Chính sách cán bộ, BTCTƯ
Tác giả : ĐỖ PHƯƠNG ĐÔNG - Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, BTCTƯ
Tác giả : HÀ NGỌC GIÁP - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tác giả : Phạm Văn Phong - Học viện Chính trị Khu vực II
Tác giả : Trung tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Huyền Anh
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Bài, ảnh: Phan Nam
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Tổng mục lục năm 2017
Việc sửa điểm trong kỳ thi quốc gia THPT ở Hà Giang là việc làm gian dối trắng trợn, vi phạm đạo đức, pháp luật nghiêm trọng. Muốn triệt tiêu tận gốc sự gian dối đang trở thành căn bệnh nguy hiểm lây lan khắp nơi thì nhất thiết phải sửa từ trong ra ngoài, từ mỗi đảng viên, cán bộ, ngay tại mỗi chi bộ, tổ chức đảng. Là hạt nhân lãnh đạo, mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu, các chi bộ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không lý gì sự gian dối có thể tồn tại và lây lan.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: