TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 6/2018
Số : 6
Năm xuất bản : 2018
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Huyền Anh
Tác giả : Nguyễn Đức Hà
Tác giả : Nguyễn Văn Định Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đảng viên, BTCTƯ
Tác giả : TS. Quản Minh Cường - Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, BTCTƯ
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Tác giả : Phan Nam
Tác giả : Châu Giang
Tác giả : Xuân VINH
Tác giả : NGUYỄN VIẾT XUÂN - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình
Tác giả : Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tác giả : Trung tướng NGUYỄN HỮU CHÍNH - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Ý kiến đảng viên
Tác giả : NHỊ HÀ
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : DIỆP CHI thực hiện
Sinh hoạt đảng
Tác giả : MA VĂN KHÁNG
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Tác giả : TS. NGUYỄN MẠNH TIẾN Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội - ThS. NGUYỄN TƯỜNG VÂN Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội
Tác giả : Viêng-ma-ly SU-LI-XAY - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh U-đôm-xay
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Việc sửa điểm trong kỳ thi quốc gia THPT ở Hà Giang là việc làm gian dối trắng trợn, vi phạm đạo đức, pháp luật nghiêm trọng. Muốn triệt tiêu tận gốc sự gian dối đang trở thành căn bệnh nguy hiểm lây lan khắp nơi thì nhất thiết phải sửa từ trong ra ngoài, từ mỗi đảng viên, cán bộ, ngay tại mỗi chi bộ, tổ chức đảng. Là hạt nhân lãnh đạo, mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu, các chi bộ, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không lý gì sự gian dối có thể tồn tại và lây lan.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: