TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 6/2018
Số : 6
Năm xuất bản : 2018
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Huyền Anh
Tác giả : Nguyễn Đức Hà
Tác giả : Nguyễn Văn Định Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đảng viên, BTCTƯ
Tác giả : TS. Quản Minh Cường - Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, BTCTƯ
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Tác giả : Phan Nam
Tác giả : Châu Giang
Tác giả : Xuân VINH
Tác giả : NGUYỄN VIẾT XUÂN - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình
Tác giả : Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tác giả : Trung tướng NGUYỄN HỮU CHÍNH - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Ý kiến đảng viên
Tác giả : NHỊ HÀ
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : DIỆP CHI thực hiện
Sinh hoạt đảng
Tác giả : MA VĂN KHÁNG
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Tác giả : TS. NGUYỄN MẠNH TIẾN Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội - ThS. NGUYỄN TƯỜNG VÂN Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội
Tác giả : Viêng-ma-ly SU-LI-XAY - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh U-đôm-xay
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: