TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 1+2/2019
Số : 1
Năm xuất bản : 2019
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Xây dựng Đảng
Tác giả : NGUYỄN THANH BÌNH - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban TCTƯ
Tác giả : Hà Ban - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban TCTƯ
Tác giả : Mai Văn Chính - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban TCTƯ
Tác giả : TRẦN VĂN TÚY - UVTƯ Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban TCTƯ, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tác giả : Nguyễn Đức Hà
Tác giả : Nguyễn Mạnh Toản - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, BTCTƯ
Tác giả : LÊ HỮU VINH - Vụ Địa phương II, BTCTƯ
Tác giả : TRẦN VIỆT THÀNH - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, BTCTƯ
Tác giả : TS. QUẢN MINH CƯỜNG - Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, BTCTƯ
Tác giả : Thanh Xuân
Tác giả : Vũ Đức Bảo - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội
Tác giả : VÕ THỊ DUNG - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh
Tác giả : Nguyễn Đào Sơn - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố
Tác giả : Đặng Minh Nguyệt - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Tác giả : HẠNH CHÂU
Tác giả : TRẦN LÊ SƠN TRA - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp
Tác giả : ThS. Mai Thanh Dân - Ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ
Tác giả : Phương Lan
Tác giả : Hòa thượng, TS. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Tác giả : ĐINH THÀNH
Nghiên cứu - trao đổi
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Nguyễn Văn Chiến
Tác giả : Minh Anh
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : THẢO NGUYÊN
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : PHẠM GIANG
Tác giả : Bài và ảnh: Thanh Hằng
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Ngày xuân ôn cố tri tân
Tác giả : Đỗ Xuân Trường - Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam
Tác giả : Trương Nguyệt (tổng hợp)
Tác giả : BÁ THẮNG (tổng hợp)
Quốc tế
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Trả lời bạn đọc
Sự việc sai phạm ở Tuyên Quang tuy không lớn nhưng cho thấy dù đã có rất nhiều cố gắng đổi mới nội dung, cách làm trong công tác cán bộ nhưng nếu không được siết chặt, kiểm tra, giám sát, thanh tra trường xuyên, xử lý nghiêm khắc thì sai phạm vẫn tiếp tục xảy ra. Trách nhiệm trước tiên thuộc về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan tham mưu.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: