TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 6/2019
Số : 6
Năm xuất bản : 2019
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Huyền Anh
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ
Tác giả : Phương Anh
Tác giả : trần phương
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG
Tác giả : Thanh Xuân
Tác giả : Phan Nam
Tác giả : Lan Phương
Tác giả : Xuân Vinh
Tác giả : MẠNH BÌNH
Tác giả : PHẠM GIANG
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Tác giả : Hồng Văn
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả : NGUYỄN VĂN HIẾU - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Trương Thị Tuyết Hạnh - Trường Đại học Lao động - Xã hội
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Hồng CHƯƠNG
Ý kiến đảng viên
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Sự việc sai phạm ở Tuyên Quang tuy không lớn nhưng cho thấy dù đã có rất nhiều cố gắng đổi mới nội dung, cách làm trong công tác cán bộ nhưng nếu không được siết chặt, kiểm tra, giám sát, thanh tra trường xuyên, xử lý nghiêm khắc thì sai phạm vẫn tiếp tục xảy ra. Trách nhiệm trước tiên thuộc về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan tham mưu.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: