TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2020
Số : 12
Năm xuất bản : 2020
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh - TS. Vũ Hoài Phương
Tác giả : Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh - Bí thư Đảng, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp
Tác giả : ThS. Nguyễn Hồng Nhung - Chuyên viên Vụ Chính sách cán bộ, Ban TCTƯ
Tác giả : Trần Lê Việt
Tác giả : Hồng Văn
Tác giả : MAI ANH
Tác giả : ĐINH THÀNH
Tác giả : Diệp Chi
Tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Tác giả : VY TƯ LIỆU - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : Trần Xuân Đỉnh
Tác giả : PGS, TS. VŨ VĂN PHÚC - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Các cơ quan đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả : Đại tá, TS. Trần Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Phạm Giang
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Tác giả : TS. Nguyễn Văn Du Viện Quan hệ quốc tế, Học viện CTQG Hồ Chí Minh - TS. Nguyễn Thị Thúy Khoa Quan hệ chính trị - quốc tế, Học viện CTQG Hồ chí Minh khu vực I
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Sáng 24-11-2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Sau Hội nghị này, hệ văn hoá đa dạng của Việt Nam hy vọng sang trang mới, hy vọng có cách nhìn và cách tiếp cận mới, mang lại cho đất nước, dân tộc niềm tin mới và tương lai mới tốt đẹp hơn như mong muốn của gần 100 triệu người dân đất Việt và Tổng Bí thư Nguyến Phú Trọng đã nêu trong Hội nghị.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: