TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2021
Số : 10
Năm xuất bản : 2021
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : TRƯƠNG THỊ MAI - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Tác giả : PGS, TS. VŨ VĂN PHÚC - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Tác giả : MAI VĂN CHÍNH - Ủy viên Trung ương Đảng Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương
Tác giả : Bảo Yến
Tác giả : Phạm Giang
Tác giả : Trung Hiếu - Ngô Khiêm
Tác giả : Diệp Chi - QUỲNH HOA
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : Ts. Nguyễn Sĩ Dũng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết và cuộc sống
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả : ThS. HỒ THỊ HỒNG NHUNG - Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Trần Lê Việt
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Tác giả : Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Sáng 24-11-2021, tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Sau Hội nghị này, hệ văn hoá đa dạng của Việt Nam hy vọng sang trang mới, hy vọng có cách nhìn và cách tiếp cận mới, mang lại cho đất nước, dân tộc niềm tin mới và tương lai mới tốt đẹp hơn như mong muốn của gần 100 triệu người dân đất Việt và Tổng Bí thư Nguyến Phú Trọng đã nêu trong Hội nghị.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: