Lý luận - Thực tiễn
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Gia Lai: Làm tốt vai trò tham mưu về công tác tổ chức xây dựng đảng
7:7' 14/10/2016

Trong suốt quá trình cách mạng 86 năm từ khi Đảng ra đời đến nay, công tác tổ chức xây dựng đảng (TCXD), hệ thống các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác TCXD đảng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai ngày càng trưởng thành, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Qua từng giai đoạn, hệ thống các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác TCXD đảng ở địa phương ngày càng trưởng thành. Từ chỗ chỉ có 1 đồng chí cấp ủy trực tiếp phụ trách, đến nay có trên một ngàn cấp ủy viên phụ trách công tác TCXD đảng và 160 cán bộ chuyên trách công tác TCXD đảng cấp ủy ở tỉnh, huyện, thị, thành phố và tương đương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương.


Từ năm 2000 đến nay, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn việc thực hiện các Chỉ thị của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các Nghị quyết 11 và Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tham mưu quy hoạch 752 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và huyện; trên 2 ngàn cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt. Đồng thời, Ngành TCXD Đảng đã tham mưu giúp ban thường vụ các cấp ủy rà soát hàng ngàn trường hợp cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị phục vụ tích cực cho công tác chuẩn bị nhân sự HĐND và UBND, đại hội đảng bộ các cấp. 

Tổng kết 30 năm đổi mới, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp mới 39.300 đảng viên, đến tháng 9-2016, Đảng bộ tỉnh có 50.742 đảng viên. Số lượng đảng viên được kết nạp tăng đã góp phần xây dựng được 100% thôn, làng, tổ dân phố có đảng viên và có chi bộ. Năm 2015, tỷ lệ cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh là 57,92%; yếu kém chỉ còn 0,4%. Ngành TCXD Đảng đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các đề án đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, tuyển dụng 141 trí thức trẻ tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác, gắn với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn.

Tự hào về truyền thống của Ngành, đội ngũ những người làm công tác TCXD đảng tỉnh Gia Lai không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cơ quan tổ chức tích cực nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ công chức của Ngành, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, Ngành TCXD Đảng toàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu góp phần xây dựng, đổi mới hệ thống chính trị tại địa phương với 3 trụ cột chính là tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, công tác cán bộ gắn với đề cao công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở.  

Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đẩy lùi tình trạng suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên, lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo các cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016. Nghiên cứu, đề xuất đổi mới việc kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hàng năm. Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ, trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí.  

       
 Các đại biểu biểu quyết về chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình triển khai đồng bộ các mặt công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh.

Nguyễn Văn QuânỦy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Nhân cách người thầy    (20/11/2016)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS