Lý luận - Thực tiễn
Xuân đổi mới
6:48' 29/1/2017Xuân Đinh Dậu 2017 đang về, thổi luồng sinh khí đổi mới khắp non sông đất nước, ánh lên gương mặt mỗi người dân Việt Nam.

Năm qua, cả nước sôi động triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cả hệ thống chính trị cùng chuyển động theo chiều hướng tích cực: Đảng ban hành và chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiều nghị quyết quan trọng; Chính phủ quyết liệt điều hành kinh tế vĩ mô với tinh thần liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ; Quốc hội có những đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân cả nước đồng tình. Kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng: Kinh tế tăng trưởng khá, đạt gần 6,3%; là năm Quốc gia khởi nghiệp với 110.000 doanh nghiệp thành lập mới; kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt gần 176 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm 2015; hoạt động đối ngoại sôi động và hiệu quả; nước ta có thêm ba di sản được thế giới vinh danh; thể thao thành công vang dội tại Ô-lim-pic và Pa-ra-lim-pic; có trên 10 triệu khách quốc tế đến với Việt Nam…

2016 cũng là năm Đảng ta đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra xét xử. Một số sai phạm của cán bộ, đảng viên được xem xét kỷ luật nghiêm minh. Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nghị quyết thể hiện rõ tính chiến đấu của một đảng cách mạng chân chính và được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vinh dự, tự hào hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ - “then chốt của then chốt”, góp phần tạo nên những thắng lợi của toàn hệ thống chính trị.  

Năm Đinh Dậu 2017, với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt, hiệu quả, công tác tổ chức xây dựng đảng sẽ hướng vào việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao nhận thức, nêu cao quyết tâm, sáng tạo về giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII. Công tác tổ chức xây dựng đảng cần có những bước đột phá để làm tròn vai trò căn cốt, chăm lo cho “cái gốc của mọi công việc” tạo nên những đổi mới trong năm Đinh Dậu 2017.

Những thành tựu trong xây dựng Đảng sẽ là tiền đề để năm 2017 trở thành một dấu mốc đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới. Tựa vững vào truyền thống hào hùng của dân tộc, 87 năm vẻ vang của Đảng, của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, vươn lên và nhìn xa về phía trước, vượt qua lối nghĩ, cách làm cũ, những rào cản tư duy lạc hậu và sức ỳ thói quen, dựa chắc vào Nhân Dân để xây dựng Đảng, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ đáp ứng sự mong đợi của toàn dân.

Xuân đã về. Hào khí dân tộc ngàn năm đang hòa nhịp, nâng bước chúng ta tiến tới Xuân Đổi mới, Xuân Thắng lợi.XÂY DỰNG ĐẢNG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS