Rà soát, sàng lọc đảng viên để thanh sạch đội ngũ ( 30/07/2019)

                              

Đồng thời với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngày 21-1-2019 Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Chỉ thị được ban hành nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng đảng viên đông nhưng không mạnh.

Nhận diện cần chính xác, cụ thể

Tính đến 31-12-2017 toàn Đảng có 4.921.129 đảng viên, chiếm 5,3% dân số. Công tác kết nạp đảng viên trong thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ tính riêng từ năm 2011 (đầu nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng) đến tháng 12-2017, toàn Đảng kết nạp mới được 1.461.701 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 209.572 đảng viên. Số đảng viên mới kết nạp có cơ cấu hợp lý (nữ chiếm 41,9%; người dân tộc thiểu số 14,3%; người theo tôn giáo 2,3%; đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 68,3%). Trình độ được nâng cao hơn (THPT 93%; đại học và trên đại học 41%). Độ tuổi bình quân đảng viên mới kết nạp là 28,7 tuổi. Đánh giá về kết quả công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2011-2016, Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện... Số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, nữ, trí thức, học sinh, sinh viên, dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, người lao động trong các thành phần kinh tế và chủ doanh nghiệp tăng hơn so với khóa trước. Tuổi bình quân kết nạp đảng trong nhiệm kỳ này trẻ hơn so với trước”.

Tuy nhiên, số đảng viên có học hàm, học vị còn ít, đảng viên từ 31 đến 40 tuổi chiếm chưa tới 30%, nhiều đảng viên có những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ngày càng tinh vi, phức tạp. Đặc biệt, một bộ phận không nhỏ đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu, không giữ gìn được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ năng lực yếu. Những đảng viên như vậy cần phải sàng lọc làm thanh sạch đội ngũ.

Theo khảo sát và báo cáo của 68 tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, quan điểm của các đảng bộ đều thống nhất, khẳng định sức mạnh của Đảng không chỉ thể hiện ở số lượng đảng viên nhiều hay ít mà còn ở chất lượng đảng viên. Vì thế, công tác sàng lọc, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, không đủ tư cách là góp phần tích cực củng cố TCCSĐ, làm thanh sạch đội ngũ đảng viên. Công tác sàng lọc đội ngũ đảng viên cần được thực hiện thận trọng, khách quan, đúng thủ tục, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) chính là cơ sở giúp chúng ta nhận diện đối tượng cần sàng lọc. Đó là những đảng viên cơ hội về chính trị, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giảm sút ý chí phấn đấu, hạn chế về năng lực, thoái thác, trốn tránh, không nhận nhiệm vụ được giao, không hoàn thành nhiệm vụ được giao khi giáo dục không chuyển biến... (ý kiến của Thành ủy Lào Cai, Hà Nội, Hưng Yên). Là những đảng viên vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân (Hà Tĩnh). Là những đảng viên khi còn công tác thì xin giảm tuổi, kéo dài tuổi làm việc nhưng khi về hưu lại làm đơn xin miễn sinh hoạt đảng trong khi sức khỏe còn tốt. Là những đảng viên không tự giác nhận thiếu sót, khuyết điểm, tổ chức đảng kiểm điểm nhiều lần mới nhận khuyết điểm. Là những đảng viên dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động, giúp chúng thực hiện âm mưu phá hoại, gây mất đoàn kết nội bộ, chống phá cách mạng (Đồng Nai). Là một số đảng viên trẻ có nhận thức chính trị chưa cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, phai nhạt lý tưởng, tính tự giác không cao, không tha thiết với Đảng, dễ sa ngã (Gia Lai). Là một bộ phận đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo cấp tỉnh, cấp Trung ương đã thoái hóa, biến chất, suy thoái đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến uy tín, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Là những đảng viên không muốn tham gia sinh hoạt đảng, không muốn đóng đảng phí (Quảng Trị). Là những đảng viên cố tình khiếu nại kéo dài khi đã có quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền cao nhất. Là đảng viên khi chuyển sinh hoạt đảng đã cố ý không liên hệ với tổ chức đảng để nộp hồ sơ đảng viên theo quy định (TP. Hồ Chí Minh)...

Sàng lọc thận trọng, khoa học

Từ năm 2011 đến 31-12-2017, ngoài việc thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 12.499 đảng viên, toàn Đảng đã rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 38.519 đảng viên và chấp thuận cho ra khỏi Đảng 12.419 đảng viên. Việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng có chiều hướng năm sau cao hơn năm trước (nếu năm 2011: 6.005 đảng viên, năm 2012: 5.991 thì năm 2016: 7.899, năm 2017: 9.822). Kết quả rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng đã góp phần ngăn chặn sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên đảm đương vị trí, vai trò quan trọng trong các cơ quan công quyền dễ sa ngã trước cám dỗ.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ gửi Quốc hội cho biết: Năm 2017, có 39 trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật (tăng 28 người so với năm 2016). Cơ quan công an đã thụ lý điều tra 354 vụ án, 785 bị can phạm tội về tham nhũng (khởi tố mới 202 vụ, 438 bị can so với cùng kỳ năm trước, tăng 60 vụ, 103 bị can). Đã kết luận điều tra 197 vụ, 467 bị can (tăng 77% số vụ); hiện đang điều tra 149 vụ, 311 bị can. Các vụ án tham nhũng gây thiệt hại trên 1.521 tỷ đồng và 77.057m2 đất. Tổng cục Thi hành án dân sự đã thụ lý 415 việc thuộc nhóm tội tham nhũng, tương ứng với số tiền là 6.051,4 tỷ (thụ lý mới 171 vụ việc, tăng 163% với số tiền 5.110,9 tỷ đồng). Năm 2018 có 56 người đứng đầu bị xử lý hoặc đang được xem xét xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 5 người bị xử lý hình sự, 45 người đã bị xử lý kỷ luật, 6 người đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật. Cơ quan công an đã thụ lý điều tra 427 vụ án, 889 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó: năm 2017 chuyển sang 168 vụ, 364 bị can; khởi tố mới 279 vụ, 554 bị can phạm tội tham nhũng (tăng 26,8% vụ, 15,6% bị can so với năm 2017). Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 212 vụ, 488 bị can. Thiệt hại trong các vụ án đã thụ lý, điều tra là hơn 4.764 tỷ đồng, trên 300.000m2 đất. Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 340 vụ với 827 bị cáo (giảm 1,5% số vụ, tăng 9,1% số đối tượng); đã xét xử sơ thẩm 200 vụ, 472 bị cáo về các tội danh tham nhũng, trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 41,5%; đã tuyên phạt 9 án tử hình, tù chung thân (tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2017). Mặc dù đã có chiều hướng giảm nhưng tình hình tham nhũng năm 2018 vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Trong các vụ án tham nhũng, người phạm tội hầu hết đều là cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, có trọng trách trong các cơ quan, đơn vị. Việc rà soát, sàng lọc đảng viên là quan trọng, cần tiến hành thận trọng, khoa học bằng các hình thức sau:

Thứ nhất, rà soát, sàng lọc thông qua công tác kiểm tra, quản lý, giám sát đảng viên. Trước hết, các cấp ủy đảng, chi bộ cần thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, đặc biệt là đảng viên đi làm ăn xa, lưu động, nơi không có tổ chức đảng, đi nước ngoài, chuyển sinh hoạt đảng chính thức về nơi cư trú; xem xét, quyết định đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng bảo đảm đúng quy định. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, bảo đảm tỷ lệ tham gia sinh hoạt và tham gia ý kiến thảo luận, phân loại, đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm bảo đảm sát thực tế. Cần sàng lọc từ việc kiểm tra, quản lý chặt chẽ hồ sơ cán bộ, đảng viên, kết luận lịch sử chính trị, chính trị hiện nay đến việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm được chú trọng để kịp thời phát hiện những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, từ đó có biện pháp giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý kỷ luật.

Thứ hai, rà soát, sàng lọc thông qua phân công thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Thông qua nhiệm vụ chính trị để đánh giá, sàng lọc đảng viên, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm thước đo. Dựa vào quần chúng nhân dân để kiểm tra, giám sát hoạt động của mỗi đảng viên. Có cơ chế để quần chúng giám sát, có ý kiến, phát hiện, phê bình các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, rà soát, sàng lọc thông qua tiếp nhận, xử lý thông tin. Thực tế, trong thời gian qua, việc phát hiện đảng viên vi phạm phần lớn xuất phát từ phản ánh của nhân dân, đơn thư khiếu kiện, tố cáo của cá nhân, tổ chức và các thông tin báo chí. Khi vụ việc xảy ra thì cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các cơ quan chức năng mới vào cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý. Rà soát gián tiếp thông qua việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua các tổ chức trong hệ thống chính trị, hòm thư phản ánh tại trụ sở làm việc hoặc khu dân cư nơi có đảng viên cư trú, thông qua số điện thoại đường dây nóng.

Thứ tư, rà soát trực tiếp trong hệ thống tổ chức đảng. Thông qua kiểm tra, quản lý, giám sát đảng viên nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh, thành ủy về công tác đảng viên. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng ở các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và xóa tên đảng viên đúng quy định trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm và việc giám sát, phản ánh của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của cấp ủy và người dân nơi đảng viên cư trú.

Thứ năm, rà soát, sàng lọc thông qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng trong việc theo dõi, nắm tình hình công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng, qua thực hiện quy trình thẩm định công tác cán bộ. Qua công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phát hiện kịp thời đảng viên vi phạm. Phát hiện qua rà soát hồ sơ đảng viên, xử lý những trường hợp kết nạp, công nhận đảng viên chính thức không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục.

Trong thời điểm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác rà soát, sàng lọc đảng viên càng quan trọng và bức thiết. Nhận diện những biểu hiện suy thoái của mỗi cán bộ, đảng viên là khó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” diễn ra âm thầm trong mỗi người nên việc nhận diện ngay từ ban đầu để ngăn chặn không dễ. Hơn nữa, xử lý kỷ luật đảng có nơi, có lúc chưa mang tính giáo dục, răn đe. Chính vì thế, để thực hiện tốt Chỉ thị số 28 “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” cần có sự nhập cuộc của cả hệ thống chính trị, ngay từ mỗi chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa.


Phương Anh
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Huyền Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 30/07/2019
Các bài tiếp
Tác giả : trần phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Lan Phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Xuân Vinh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : MẠNH BÌNH. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM GIANG. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 27-3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: