Thấy gì từ kết quả phát triển đảng viên ở Hải Phòng ( 30/07/2019)

        

Cách làm phù hợp với thực tiễn và kết quả

Đảng bộ TP. Hải Phòng hiện có 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 1.357 TCCSĐ, 6.229 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. 3 năm qua, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng coi là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu kết nạp từ 18.000 đến 18.500 đảng viên, bình quân mỗi năm từ 3.600 đến 3.700 đảng viên. Với cách làm thận trọng, khoa học, nghiêm túc, Hải Phòng đạt chỉ tiêu và chất lượng đảng viên, quy trình, thủ tục kết nạp vẫn bảo đảm.

Hằng năm, Thành ủy có nghị quyết, kế hoạch về kết nạp đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó chú trọng chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập đến các cấp ủy trực thuộc để thực hiện. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy cụ thể hóa nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Thành ủy thành chương trình, kế hoạch của cấp mình để triển khai.

Để tăng cường công tác kết nạp đảng viên, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm để triển khai thực hiện. Việc lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được các cấp ủy đảng quan tâm. Hằng năm, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy có cách làm phù hợp để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đảng bộ Đại học Y Dược Hải Phòng xây dựng tiêu chuẩn phát triển đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của sinh viên và giảng viên nhà trường. Đối với sinh viên, ngoài tiêu chuẩn đạo đức, người được xem xét kết nạp nếu chưa tham dự lớp nhận thức về Đảng phải có thời gian học tập tại trường ít nhất 2 năm; đối với quần chúng đã tham dự lớp nhận thức về Đảng tại địa phương, cơ quan cũ phải có kết quả học tập của một năm; hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, có điểm trung bình chung từ 7.0 trở lên, không có điểm dưới 5 trong 2 học kỳ gần nhất (đối với sinh viên theo học niên chế). Riêng đối với cán bộ lớp, điểm trung bình học tập các năm phải từ 6,75 trở lên, không có điểm dưới 5 trong 2 học kỳ gần nhất; tích cực tham gia các công tác đoàn, hội và các hoạt động của lớp; chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế học tập; được sự tín nhiệm cao của quần chúng, có ít nhất 70% số người trong đơn vị đồng ý giới thiệu kết nạp. Đối với giảng viên, ngoài các tiêu chuẩn chung, trong năm học phải có công trình nghiên cứu khoa học, giảng viên trẻ phải đạt trình độ chuẩn thạc sỹ trở lên.

Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hằng năm có văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên BTV Đảng ủy Tổng Công ty phụ trách đơn vị đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở tích cực thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong cả nhiệm kỳ. Nguồn phát triển đảng viên tập trung ở đội ngũ công nhân có trình độ tay nghề cao, đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật trẻ có trình độ, đội ngũ hoa tiêu, công nhân quản lý vận hành báo hiệu hàng hải, công nhân khảo sát, cơ khí, công trình để bổ sung lực lượng mới có chất lượng cho Đảng, không chạy theo hình thức, số lượng.

Hằng năm, ở Đảng bộ xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng bằng cách tổ chức các hình thức hoạt động, các chi bộ giới thiệu những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp đảng viên bảo đảm được số lượng và chất lượng. Thông qua công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước và địa phương để giáo dục truyền thống, giúp cán bộ, đoàn viên cũng như quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó có ý thức rèn luyện bản thân để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã hoạt động sôi nổi với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng giúp các hội viên thi đua lao động sản xuất, đưa ra các sáng kiến, các mô hình dân vận khéo để nâng cao năng suất lao động. Thông qua đó, các chi bộ đã phát hiện được những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Trong các lễ kết nạp, Thường trực Đảng ủy xã và Bí thư Đoàn xã dự, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp trao quyết định và phát biểu, điều này thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của Đảng ủy với công tác phát triển đảng viên, là nguồn động viên, khích lệ chi bộ và người vào Đảng.

Đối với Đảng bộ Công ty TNHH Công nghiệp giày AURORA Việt Nam, doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, Đảng bộ Công ty vận động chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho tổ chức đảng hoạt động và sinh hoạt đảng tại doanh nghiệp. Đảng bộ cũng tìm cách nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động, nâng cao ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, hình thành cho họ niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó chủ động phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên. Đảng ủy phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với sản xuất như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Những phong trào thi đua chính là điều kiện, môi trường cho đoàn viên, người lao động thể hiện năng lực, phẩm chất, tạo động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên. Họ sẽ là minh chứng cụ thể nhất để tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên trong nhà máy. Kế hoạch kết nạp đảng viên được Đảng bộ xây dựng cho cả nhiệm kỳ và từng năm, coi trọng cả về số lượng, chất lượng; gắn công tác phát triển đảng viên với công tác xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn.

Với những cách làm phong phú, phù hợp thực tế của từng đơn vị, nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ TP. Hải Phòng luôn đạt kết quả khả quan. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 10-2018, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã tổ chức 161 lớp nhận thức về Đảng với 14.942 quần chúng ưu tú tham gia; kết nạp được 11.124 đảng viên. Đến đầu năm 2019, Đảng bộ thành phố có 120.936 đảng viên, tăng 6.101 đảng viên (tăng 5,31% so với năm 2015). Về cơ cấu, chất lượng, đảng viên nữ từ 36.882 lên 48.374 đảng viên, chiếm 34-40% (tăng 31,15%); đảng viên là đoàn viên từ 13.836 lên 16.931 đảng viên, chiếm 12-14% (tăng 22,1%). Về tuổi đời, đảng viên dưới 40 tuổi chiếm 34%, tăng 7%; tuổi trên 60, năm 2015 chiếm 25,4%, năm 2018 chiếm 30,5%. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tỷ lệ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 50,7-53%; 3 năm qua số lượng đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học tăng 7,68%, trên đại học tăng 44,35%. Về trình độ lý luận chính trị, 99,4% đảng viên có trình độ lý luận chính trị sơ cấp trở lên, trong đó trình độ trung cấp chiếm 23-24%, tăng 2,6%; trình độ cao cấp, cử nhân chiếm 3,17-3,27% và tăng 8,73% qua 3 năm.

Khó khăn và giải pháp

Kết quả kết nạp đảng viên 3 năm qua tuy đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra nhưng có xu hướng giảm dần. Bên cạnh đó, số lượng kết nạp đảng viên của một số đảng bộ trực thuộc Thành ủy chưa đạt chỉ tiêu, có tình trạng một số đảng bộ cả 6 tháng không kết nạp được đảng viên và nhiều năm không đạt chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu đảng viên không đồng đều ở các lĩnh vực, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp ở các chi bộ tổ dân phố, thôn, xóm, các trường đại học và doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt thấp và giảm dần. Vai trò của các tổ chức đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng, chưa quan tâm đến công tác tạo nguồn, xét cử quần chúng đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Năm 2018, TP. Hải Phòng có 811 tổ chức cơ sở đoàn với 95.000 đoàn viên nhưng trong 3 năm mới có 14.000 đoàn viên, chiếm 14,7% được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Từ tình hình trên, Đảng bộ TP. Hải Phòng đã đưa ra một số giải pháp:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; xác định công tác đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi đảng viên.

2. Xây dựng được một đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, công tác đoàn thể trong các loại hình tổ chức đảng, nhất là đội ngũ bí thư cấp ủy, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là cán bộ làm công tác nghiệp vụ đảng viên, đội ngũ cấp ủy viên các chi, đảng bộ. Các cấp ủy cần tăng cường mở các lớp nhận thức về Đảng cho quần chúng, nhất là đối với đoàn viên, thanh niên; tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên.

3. Tăng cường phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, khắc phục TCCSĐ yếu kém. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

4. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và phát triển đảng viên. Phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng quần chúng. Các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, nhất là đoàn viên, thanh niên.

5. Các cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để việc kết nạp bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, chất lượng, quy trình, không chạy theo thành tích, số lượng, có cơ cấu hợp lý.


Lan Phương
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Huyền Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phương Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : trần phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: