Phát triển đảng viên gắn với xây dựng, củng cố tổ chức đảng ở Lào Cai ( 30/07/2019)

   

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trong nhiều năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã có nhiều giải pháp cho công tác này. Trong đó chú trọng phát triển đảng viên gắn với xây dựng TCCSĐ ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Lào Cai là tỉnh vùng cao, biên giới. Toàn tỉnh có 8 huyện, 1 thành phố với 164 xã, phường, thị trấn, trong đó có 98 xã đặc biệt khó khăn, 26 xã, phường biên giới. Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc với 685 TCCSĐ. Nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên ở Lào Cai gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn để bồi dưỡng kết nạp đảng viên thiếu, chất lượng không cao; địa bàn rộng, nhiều chi bộ phải sinh hoạt ghép; các đoàn thể ở nhiều địa phương chưa tổ chức được những phong trào thu hút đoàn viên, hội viên để phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng… Thời điểm tháng 8-2012, toàn tỉnh Lào Cai chỉ có 949 thôn, bản có chi bộ độc lập trong tổng số 1.700 thôn, bản, chiếm 55,8%; 751 thôn, bản có chi bộ ghép, chiếm 44,2%. Trong đó nhiều thôn bản chỉ có 1-2 đảng viên, đặc biệt còn 12 thôn, bản chưa có đảng viên; cá biệt, ở một số thôn hầu hết cán bộ chưa là đảng viên.

Nhiều cách làm phong phú, sáng tạo, hiệu quả

Đánh giá, rà soát, tìm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp phù hợp, khả thi, chỉ đạo thực hiện quyết liệt đó là cách Lào Cai khắc phục khó khăn trong phát triển đảng viên và giải quyết vấn đề sinh hoạt chi bộ ghép. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2015”.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 05, nhiều huyện đã có những cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Nghị quyết số 05 đã thực sự đi vào cuộc sống, xóa bỏ tình trạng sinh hoạt chi bộ ghép, 100% thôn, bản có chi bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương đã rà soát số đảng viên tại các thôn, bản, tổ dân phố, nơi nào có đủ 3 đảng viên cho thành lập chi bộ. Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của các đoàn thể. Phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú. Lấy hiệu quả công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố là tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng đảng viên và đánh giá chất lượng đảng bộ hằng năm.

Huyện ủy Bảo Thắng đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ độc lập cụ thể, chi tiết theo từng quý đến từng chi bộ thôn, bản. Huyện đã chọn những nơi khó khăn nhất để tập trung chỉ đạo công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh việc tăng cường tạo nguồn tại chỗ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Huyện ủy Sa Pa đã tăng cường đảng viên về làm nòng cốt tại những nơi ít đảng viên, những thôn chưa có chi bộ độc lập, nhất là những địa bàn nổi cộm về di cư tự do và theo đạo trái pháp luật. Sau khi thành lập được chi bộ độc lập, những đảng viên đó phải giới thiệu kết nạp được ít nhất 1 đảng viên tại địa bàn mới được rút. Ban Thường vụ Huyện ủy giao trách nhiệm cá nhân cho các đồng chí ủy viên thường vụ, cấp ủy viên huyện phụ trách xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên, thành lập chi bộ độc lập ở địa bàn phụ trách và coi đây là một tiêu chí trong đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Huyện ủy Bảo Yên đã có nhiều cách làm linh hoạt, như đối với các thôn, bản vùng cao, quần chúng là người dân tộc thiểu số, có trình độ tiểu học, nếu phấn đấu tốt sẽ bồi dưỡng kết nạp và bố trí đi học văn hóa sau. Đối với các thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn có từ 2 đến 3 đảng viên tiến hành điều chuyển các đồng chí là cấp ủy viên cơ sở, đảng viên là cán bộ, công chức xã về sinh hoạt để thành lập chi bộ độc lập và trực tiếp phụ trách công tác phát triển đảng viên của chi bộ.

Nhờ thực hiện các giải pháp quyết liệt, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 05, các huyện, thành ủy đã xem xét kết nạp được 3.405 đảng viên ở thôn bản, trong đó đảng viên là nữ 1.057, chiếm 31,04%, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm trên 75%, nâng tổng số đảng viên ở thôn, bản lên 13.443 đảng viên. Tổng số đảng viên mới kết nạp trong thời gian thực hiện Nghị quyết tăng gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ 2005-2010. 766 chi bộ độc lập được thành lập mới ở thôn, hoàn thành việc xây dựng chi bộ độc lập ở 1.700/1.700 thôn, bản trong tỉnh.

Mục tiêu 100% thôn, bản có chi bộ độc lập đã thành hiện thực nhưng vẫn còn nhiều chi bộ phải điều động đảng viên từ nơi khác đến sinh hoạt, nhiều chi bộ thiếu tính bền vững, chỉ có từ 3 đến 5 đảng viên, một số thôn có nguy cơ tái “trắng” đảng viên, đặc biệt là chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số chi bộ chưa cao, nhất là ở những chi bộ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là nông dân, trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn thấp. Đến tháng 3-2019 toàn Đảng bộ vẫn còn 133 chi bộ thôn phải điều động đảng viên từ nơi khác đến sinh hoạt và làm nòng cốt.

Để tiếp tục tăng cường công tác phát triển đảng viên, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch chuyên đề của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở các thôn, bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới; coi trọng phát triển đảng viên trong thanh niên, phụ nữ, người dân tộc thiểu số và công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; thông qua các phong trào của các đoàn thể để phát hiện, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Tiếp tục nâng cao chất lượng việc đi cơ sở dự sinh hoạt chi bộ (theo Quy định số 19-QĐ/TU ngày 20-3-2014 của Tỉnh ủy về việc cán bộ, công chức các cơ quan cấp tỉnh, huyện đi công tác, làm việc tại cơ sở); chỉ đạo các đảng bộ trong tỉnh ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Giải quyết nhanh gọn các vướng mắc trong thủ tục kết nạp đảng viên thông qua việc tăng cường mở các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên, công tác cán bộ cho bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh đó là chăm lo phát triển kinh tế để tạo điều kiện xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã chỉ đạo cấp ủy và các địa phương xác định phải tạo được sinh kế bền vững cho người dân thì mới giữ được đoàn viên, thanh niên ở lại quê hương lập nghiệp và làm giàu, mới xây dựng được tổ chức đảng vững mạnh. Từ các chương trình phát triển kinh tế như chương trình “mỗi xã một sản phẩm”; nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chương trình phát triển vùng cây ăn quả chất lượng cao; phát triển cây, con đặc sản của địa phương… đã hình thành và phát triển được nhiều mô hình phát triển kinh tế ở khắp các địa phương như mận Tam hoa, đặc sản gạo Khẩu Nậm Xít, chè Shan, rau an toàn, rượu Bản Phố ở Bắc Hà; nhãn ghép, na dai, bưởi Múc, chanh, mật ong ở Bảo Thắng; cam, quýt, tương ớt, lợn đen ở Mường Khương… Hiện nay Lào Cai đang đặt ra mục tiêu xây dựng vùng cây ăn quả chất lượng cao với diện tích khoảng 2.000ha. Kinh tế ở nhiều địa phương phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên là điều kiện cho các chi bộ, thôn, bản, đoàn thể nâng cao chất lượng hoạt động. Nhiều chi bộ đã ban hành các nghị quyết và lãnh đạo phát triển các mô hình kinh tế, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới; nhiều hội, đoàn thể phát động các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Thông qua các hoạt động, phong trào, các tổ chức, đoàn thể đã phát hiện, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên, năm 2018 toàn Đảng bộ đã kết nạp được 2.688 đảng viên, bằng 112% so với mục tiêu kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trong toàn tỉnh lên 46.879 đồng chí. Một số đảng bộ có số lượng đảng viên mới kết nạp đạt cao là: TP. Lào Cai (kết nạp 143 đảng viên, đạt 143%); Bảo Thắng (232 đảng viên, đạt 110%); Bảo Yên (279 đảng viên, đạt 111,6%); Văn Bàn (302 đảng viên, đạt 111,8%)...

Nhờ đẩy mạnh phát triển đảng viên đã nâng số chi bộ thôn, bản có 9 đảng viên trở lên từ 818 chi bộ (năm 2017) lên 1.037 chi bộ (năm 2018), vượt mục tiêu so với kế hoạch đề ra (1037/1015); tăng thêm 97 chi bộ thôn, bản có chi uỷ, nâng tổng số chi bộ thôn, bản có chi uỷ lên 872; giảm 40 chi bộ thôn phải điều động đảng viên từ nơi khác đến; thành lập mới 3 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; nâng tỷ lệ đảng viên/dân số lên gần 6,8%. Trình độ đảng viên mới kết nạp được nâng lên, trong đó: THPT 84,22% (cao hơn năm 2017); THCS 14,8%; tiểu học 1,26%. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: thạc sĩ và tương đương 36 đồng chí, chiếm 1,35%; đại học 940 đồng chí, chiếm 34,97%; cao đẳng 386 đồng chí, chiếm 14,36%; trung cấp 493 đồng chí, chiếm 18,34%. Tuổi đời bình quân là 28,89 tuổi.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng đảng viên

Năm 2019, Lào Cai phấn đấu toàn tỉnh kết nạp mới từ 2.300 đảng viên trở lên; giảm mạnh số chi bộ thôn, bản còn phải điều động đảng viên ở nơi khác đến, tăng nhanh số chi bộ thôn, bản có từ 9 đảng viên trở lên. Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phấn đấu thành lập mới từ 5 chi bộ trở lên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Để đạt mục tiêu đề ra trong công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, Lào Cai đề ra các giải pháp sau:

Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong tạo nguồn, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú phục vụ phát triển đảng viên, nhất là ở các địa bàn, các lĩnh vực còn khó khăn trong phát triển đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quần chúng, nhất là thế hệ trẻ, góp phần nâng cao nhận thức về Đảng và công tác xây dựng đảng, tạo đồng thuận cao hơn trong xã hội và sự chủ động vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ huyện và tương đương đối với cấp uỷ cơ sở trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên. Giao các đồng chí uỷ viên BCH, ban thường vụ huyện uỷ được phân công phụ trách, giúp đỡ cơ sở chỉ đạo cấp uỷ cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cấp uỷ viên và bí thư chi bộ để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo; về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng; các kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; về thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng; về nâng cao chất lượng chi bộ thôn, bản giai đoạn 2017-2020...

Chỉ đạo các cấp ủy ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng đảng; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở các thôn, bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới; coi trọng phát triển đảng viên trong giới trẻ, phụ nữ, người dân tộc thiểu số và công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Quy định số 19-QĐ/TU ngày 20-3-2014 của Tỉnh ủy về việc cán bộ, công chức các cơ quan cấp tỉnh, huyện đi công tác, làm việc tại cơ sở.

Các cấp ủy và tổ chức đảng tập trung xác định khâu đột phá và chỉ đạo ngăn chặn xu hướng chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng công tác kết nạp đảng viên; kiên quyết không kết nạp những người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ vào Đảng không đúng đắn; thực hiện nghiêm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên; nghiêm túc tiến hành rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.


Xuân Vinh
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Huyền Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phương Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : trần phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Lan Phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Các bài tiếp
Tác giả : MẠNH BÌNH. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM GIANG. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: