Đắk Lắk: Gắn phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số với xây dựng chính quyền cơ sở ( 30/07/2019)

Chỉ tính riêng năm 2018, các TCCSĐ thuộc Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã kết nạp được 803 đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 22,6% tổng số đảng viên được kết nạp trong năm. Đến nay, 100% các thôn, buôn, tổ dân phố ở Đắk Lắk đều có chi bộ đảng. Việc phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là người đồng bào DTTS địa phương luôn được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ, củng cố chính quyền cơ sở ở tỉnh Đắk Lắk ngày càng vững chắc.

Những giải pháp hiệu quả

Đắk Lắk là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, khoáng sản khí hậu, điều kiện tự nhiên, xã hội so với các tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, do đặc thù có nhiều đồng bào DTTS cùng sinh sống với tập quán, tư duy kinh tế còn lạc hậu; trình độ dân trí còn thấp và đặc biệt là luôn bị các thế lực phản động lôi kéo, kích động, chia rẽ nên việc lãnh đạo củng cố, xây dựng chính quyền, tình đoàn kết là công việc hết sức quan trọng. Nhờ xác định đúng hướng, trong đó có chủ trương tăng cường phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những người DTTS nên việc xây dựng chính quyền và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội thuận lợi. Theo báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo giữa nhiệm kỳ của Tỉnh ủy Đắk Lắk, chỉ riêng năm 2018, tổng thu ngân sách đã đạt 5.500 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của tỉnh đạt 14,56%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,28%/năm.

Toàn tỉnh có 2.477/2.482 thôn, buôn, tổ dân phố có đảng viên là người tại chỗ, chiếm tỷ lệ 99,79%. Cơ cấu đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đảng viên ở lứa tuổi thanh niên, phụ nữ, người đồng bào DTTS và trong các tôn giáo đều tăng. Chất lượng TCCSĐ và đảng viên được đánh giá ngày càng thực chất hơn. Đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Việc phát triển đảng viên là người DTTS trong các tổ chức đảng ở Đắk Lắk nhìn chung đã gắn với xây dựng chính quyền cơ sở theo hướng đề cao chất lượng phục vụ và xây dựng nguồn nhân lực lãnh đạo tinh gọn, mạnh. Bởi, việc xây dựng được nguồn quần chúng là người DTTS để kết nạp vào Đảng là cách tốt để Đảng gần dân, sát dân, hiểu dân và lo cho dân được nhiều, hiệu quả hơn. Qua đó, nhân dân tin Đảng, tin chính quyền và làm theo Đảng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là người DTTS, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, đồng thời thành lập ban chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định chỉ tiêu phát triển đảng viên người DTTS hằng năm. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã chú trọng đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên người DTTS. Hằng năm, các cấp ủy đều giao chỉ tiêu cụ thể phát triển đảng viên là người DTTS. Đối với các chi bộ thôn, buôn có ít đảng viên là người DTTS tại chỗ, cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ, trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển đảng viên. Các chi bộ phân công đảng viên chính thức có kinh nghiệm, uy tín để giúp đỡ các quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện. Để tạo nguồn kết nạp đảng viên, các chi ủy thôn, buôn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai các phong trào thi đua, qua đó phát hiện những đoàn viên, hội viên tiêu biểu, quần chúng ưu tú có khả năng kết nạp vào Đảng để có hướng rèn luyện, bồi dưỡng phù hợp. Đối với đồng bào DTTS, thông qua các phong trào thi đua, nhiều người đã ý thức hơn trong việc rèn luyện và phấn đấu vào Đảng để phục vụ bà con, buôn làng được nhiều hơn.

Đổi thay từ những buôn làng…

Buôn Hra B, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar có 158 hộ với 892 khẩu, hầu hết là đồng bào DTTS. Trước năm 2012, khi buôn Hra B chưa có chi bộ, phải sinh hoạt ghép với buôn khác nên việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gặp nhiều khó khăn. Bà con trong buôn thường sống khép kín, sản xuất nông nghiệp theo lối truyền thống nên năng suất cây trồng thấp; cái đói, cái nghèo thường xuyên đeo bám. Năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã Ea Tul, buôn Hra B đã thành lập được chi bộ đảng và đến nay đã phát triển được 5 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên người DTTS tại chỗ. Nhờ sâu sát với nhân dân, các đảng viên trong chi bộ đã tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mô hình làm ăn mới, hiệu quả, đồng thời vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, học tập các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài xã nên đời sống của bà con buôn làng ngày càng khởi sắc. Đến nay, toàn buôn chỉ còn 8 hộ nghèo, số hộ khá, giàu chiếm 30%, các hộ còn lại có thu nhập trung bình. Là một đảng viên trẻ, đồng chí Y Phen Niê, Buôn trưởng buôn H’ra B phấn khởi cho biết: “Sau khi được kết nạp vào Đảng, được tham gia các lớp học nghị quyết, các hội nghị do Đảng ủy xã tổ chức, tôi nhận thức sâu sắc hơn những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nên công tác tuyên truyền, vận động bà con thuận lợi hơn. Đặc biệt, với đồng bào DTTS thì lời nói phải đi liền với việc làm. Vì vậy, để người dân nghe, tin và làm theo, tôi phải luôn gương mẫu đi đầu trong sinh hoạt, lối sống đến chăm lo phát triển kinh tế gia đình, bài trừ các hủ tục trong ma chay, cưới hỏi…”.

Là xã vùng sâu của huyện Cư M’gar, xã Ea Tul có đến 98% số dân là đồng bào DTTS. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, những năm qua Đảng ủy xã Ea Tul đã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực để giới thiệu và cử đi học các lớp cảm tình đảng tại Trung tâm chính trị huyện. Cùng với đó, các chi bộ thường xuyên phân công đảng viên trực tiếp giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ xã Ea Tul đã phát triển được 44 đảng viên, trong đó có 37 đảng viên là người DTTS. Đồng chí Y Uốt Ajun, Bí thư Đảng ủy xã Ea Tul chia sẻ: Trước đây nhiều thôn, buôn “trắng” đảng viên nên việc sinh hoạt chính trị, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân vẫn còn bị kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền những thông tin sai lệch. Nhưng kể từ năm 2013 đến nay, xã đã “xóa” được thôn, buôn “trắng” đảng viên và củng cố lại hệ thống chính trị cơ sở nên các chủ trương, chương trình đã được đảng viên, người dân thực hiện tốt, đời sống kinh tế, xã hội ngày một nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững ổn định.

Đồng chí Y Thek Niê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư M’gar cho biết: Huyện Cư M’gar có địa bàn rộng, đồng bào DTTS đông. Trước đây đội ngũ cán bộ người DTTS còn ít nên Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các xã phân công đảng viên xuống sinh hoạt ở các thôn, buôn vừa nắm bắt tình hình, vừa phát hiện, giới thiệu những quần chúng ưu tú ở các buôn, làng để kết nạp vào Đảng. Với cách làm đó, từ 2010 đến nay Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.368 đảng viên, trong đó 347 đồng chí là người DTTS.

Không chỉ huyện Cư M’gar mà hầu hết các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Đắk Lắk đều thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên người DTTS. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy nên công tác xây dựng đảng vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ đảng viên người DTTS trong tỉnh không ngừng tăng về số lượng và chất lượng. Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được hơn 4.000 đảng viên là người DTTS. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, phần lớn quần chúng ưu tú là đồng bào DTTS sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy được năng lực, sở trường công tác, trở thành hạt nhân lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở. Ở nhiều buôn, làng trước đây chưa có đảng viên người DTTS, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gặp nhiều khó khăn do cán bộ không nói được tiếng đồng bào, không hiểu được tâm tư, nguyện vọng của bà con. Từ khi kết nạp được đảng viên là người DTTS tại chỗ, họ là người gắn bó trực tiếp với buôn, làng nên việc triển khai các chủ trương, chính sách khá thuận lợi. Nhờ đó mà thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước phát triển rộng khắp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác phát triển đảng viên người DTTS ở Đắk Lắk vẫn gặp nhiều khó khăn. Đó là một số cấp ủy đảng, chi bộ chưa thật sự nắm chắc được diễn biến tư tưởng của đảng viên và nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị trong những buôn đồng bào DTTS. Tỷ lệ đảng viên người DTTS còn ở mức thấp so với tỷ trọng cơ cấu dân số; nhiều người trong ban tự quản, già làng, trưởng buôn, lãnh đạo đoàn thể ở các thôn, buôn vẫn chưa là đảng viên. Một số quần chúng chưa nhận thức đầy đủ về những nội dung quy định hiện hành, dẫn đến động cơ phấn đấu vào Đảng chưa cao. Ở nhiều thôn, buôn, việc tạo nguồn để phát triển đảng viên gặp khó khăn do những thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng hay học nghề, bộ đội xuất ngũ đều đi tìm việc nơi khác, còn những thanh niên ở nhà thì trình độ văn hóa thấp, sinh con đông không đủ tiêu chuẩn kết nạp vào Đảng… nên công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Lê Năng Hảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk chia sẻ: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên người DTTS, xây dựng tổ chức đảng trong vùng có đông đồng bào DTTS vững mạnh thì cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cần triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến vùng đồng bào DTTS; chú trọng công tác quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi vùng; tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng ngay tại thôn, buôn, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tham gia học tập, trong đó cần xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với đối tượng là người DTTS; tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ, đảng viên chủ chốt ở xã xuống thôn, buôn sinh hoạt để làm nòng cốt trong các hoạt động và tạo nguồn phát triển đảng viên người DTTS tại chỗ…

Phát triển đảng viên người DTTS là một trong những vấn đề mấu chốt không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở vững mạnh mà còn là giải pháp chiến lược và lâu dài trong phát triển kinh tế - xã hội. Với kết quả đạt được trong thời gian qua, cấp ủy các cấp ở Đắk Lắk luôn xác định phát triển đảng viên người DTTS gắn với xây dựng chính quyền cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên đối với mỗi tổ chức đảng nơi đây.


MẠNH BÌNH
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Huyền Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phương Anh. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : trần phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Thanh Xuân. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Lan Phương. Đăng ngày: 30/07/2019
Tác giả : Xuân Vinh. Đăng ngày: 30/07/2019
Các bài tiếp
Tác giả : PHẠM GIANG. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: