Bàn về nâng cao chất lượng đảng viên ( 30/07/2019)

Nâng cao chất lượng đảng viên nên bắt đầu từ đâu? Câu hỏi này gợi nhớ đến một nhận định của Bác Hồ: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(1). Rõ ràng giữa tổ chức đảng tốt - trong sạch, vững mạnh, với đảng viên tốt - chất lượng cao có mối quan hệ tương tác. Chính vì thế muốn nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn hiện nay, theo tôi trước hết nên bắt đầu từ chi bộ - kể cả chi bộ cơ sở.

Mọi đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ trong Đảng - là người đứng đầu cấp ủy hoặc tham gia thường trực hoặc thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở hoặc cao hơn nữa, cũng đều phải sinh hoạt đảng ở một chi bộ nhất định. Nếu chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh hay “chi bộ tốt” theo cách nói của Bác Hồ thì đảng viên trong chi bộ sẽ có nhiều khả năng đạt chất lượng cao, nhiều đảng viên tốt. Đặc biệt, những đảng viên có chức vụ trong Đảng nếu được chi bộ thường xuyên giám sát, có thể tránh được sự tha hóa quyền lực - một trong những nguyên nhân dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống.

Chi bộ cần tiến hành việc giáo dục và rèn luyện, quản lý và giám sát để nâng cao chất lượng đảng viên vào lúc nào? Câu trả lời là ngay từ khi mới được kết nạp vào Đảng, còn là đảng viên dự bị. Chất lượng đảng viên mới kết nạp rất quan trọng, góp phần quyết định chất lượng của cả đội ngũ đảng viên. Tuy nhiên, việc chi bộ tập trung giáo dục và rèn luyện, quản lý và giám sát để nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp là cần nhưng chưa đủ để nâng cao chất lượng của cả đội ngũ đảng viên. Bởi nếu sau khi đảng viên dự bị được công nhận là đảng viên chính thức mà chi bộ buông lỏng giáo dục và rèn luyện, quản lý và giám sát thì không chừng thành “công dã tràng”. Ý thức tự phấn đấu và động cơ vào Đảng của đảng viên mới kết nạp được chuyển chính thức dẫu rất tốt, rất trong sáng vẫn rất cần sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục từ tập thể chi bộ, từ những tấm gương tận hiến của các đồng chí đảng viên đi trước, nhất là từ các đồng chí đảng viên có chức vụ cao trong chi bộ.

Nói đến chuyện nâng cao chất lượng đảng viên từ những tấm gương tận hiến của các đồng chí đảng viên đi trước, có thể nhắc tới câu chuyện nhà thơ Chế Lan Viên xin vào Đảng. Chế Lan Viên kể rằng trong những ngày đầu tham gia kháng chiến chống Pháp, một buổi chiều thủ trưởng cơ quan nơi Chế Lan Viên công tác có cuộc họp với cán bộ trong cơ quan, đề nghị một số người xung phong thâm nhập vào vùng địch tạm chiếm - chuyến công tác đặc biệt nguy hiểm có thể hy sinh tính mạng. Chế Lan Viên xúc động khi thấy tất cả đảng viên trong cơ quan đều xin được nhận nhiệm vụ này. Đêm hôm ấy, tác giả tập thơ Điêu tàn thời tiền chiến không ngủ được bởi cứ ngẫm nghĩ hoài về hình ảnh mẫu mực sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc của những người đảng viên cộng sản và thế là Chế Lan Viên đã ngồi dậy thắp đèn viết đơn xin vào Đảng với niềm cảm xúc mà về sau nhà thơ đã bất tử hóa trong bài thơ nổi tiếng Kết nạp Đảng trên quê mẹ: Tôi đứng dưới cờ, đưa tay tuyên thệ/ Trên đất quê hương mang hình bóng mẹ/ Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu/ Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau…

Vì thế, chi bộ không chỉ tập trung giáo dục và rèn luyện, quản lý và giám sát để nâng cao chất lượng khi đảng viên mới được kết nạp mà còn phải quan tâm tiến hành công việc này khi đảng viên đã trưởng thành, đã thăng tiến trong công vụ, đã có không ít tuổi đảng… Thậm chí càng trưởng thành, càng thăng tiến trong công vụ, càng cao tuổi đảng - thường đồng nghĩa với khả năng được giao quyền lực, càng cần sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục của tập thể chi bộ. Không phải ngẫu nhiên mà tháng 10-2018, khi ban hành Quy định số 08-QĐi/TW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, BCH Trung ương đã nhấn mạnh: “Trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương” và để thực sự trở thành tấm gương sáng, từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương rất cần sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục từ tập thể chi bộ của mình. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà đầu năm 2019 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng - đảng viên không còn đủ tư cách ở đây có thể mới vào Đảng mà cũng có thể đã rất nhiều tuổi đảng!

Để nâng cao chất lượng đảng viên cũng cần đặt vấn đề chất lượng đảng viên thể hiện chủ yếu ở hoạt động nào? Bác Hồ từng đề cập vấn đề này: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”(2). Đảng lãnh đạo bằng nghị quyết, chính vì thế chất lượng đảng viên - như Bác Hồ nhấn mạnh - thể hiện trước tiên ở việc đảng viên góp phần vào việc ban hành những nghị quyết sát đúng thực tiễn cuộc sống, hợp lòng dân và có tính khả thi cao, ở việc đảng viên tự mình chấp hành và góp phần tổ chức thực hiện nghị quyết sao cho đạt kết quả cao nhất và quan trọng hơn là ở việc đảng viên luôn có ý thức tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện những chỗ bất cập của nghị quyết so với cuộc sống đang vận động và không ngừng thay đổi để báo cáo cấp ủy có thẩm quyền bổ sung điều chỉnh - có khi bằng việc ban hành một nghị quyết mới. Bởi V.I.Lê-nin từng nhắc nhở: Khuyết điểm không chừng chính là ưu điểm kéo dài quá mức cần thiết...

Chất lượng đảng viên - như Bác Hồ nhấn mạnh - còn thể hiện ở việc đảng viên phải trở thành cầu nối để đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng “thấu đến quần chúng” - Bác Hồ rất ý tứ khi nói “thấu đến” chứ không chỉ “đến”. Đây không chỉ là chuyện hô hào huy động nguồn lực - từ tài lực và vật lực cho đến nhân lực - nhằm thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, mà còn và chủ yếu là chuyện vận động quần chúng đồng thuận với chủ trương, đường lối, chính sách bằng chính sự gương mẫu trong suy nghĩ và hành động của mỗi đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ cao. Làm sao gọi là đảng viên chất lượng cao - đảng viên tốt khi đảng viên chỉ biết kêu gọi suông, ai nghe, ai làm mặc ai, còn mình thì nói mà không làm hoặc nói một đàng làm một nẻo, thậm chí sẵn sàng tranh công đổ lỗi... Chỉ có thể trở thành đảng viên chất lượng cao - đảng viên tốt khi “mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm” với tinh thần tiên phong gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”...

-----

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập 15, tr.113; (2) Sđd, tập 7, tr.235-236.


Bùi Văn Tiếng
Nguyên UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Các bài tiếp
Tác giả : Hồng Văn. Đăng ngày: 30/07/2019
Chiều ngày 28-3-2020, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: