Ngày vui nhớ về chuyện cũ ( 30/07/2019)

                        

Bởi tôi nguyên là Bí thư Huyện ủy Thái Thụy (Thái Bình) thời kỳ 1997-2001 và là người trực tiếp chỉ đạo phong trào của xã T nên khi xã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp và Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tôi được Đảng ủy, UBND xã mời dự. Sau gần 20 năm trở lại, tôi thật ngỡ ngàng với bao thay đổi, trụ sở Đảng ủy, UBND xã xưa là nhà cấp 4 lụp xụp được thay bằng ngôi nhà 3 tầng, khang trang, bề thế, được bố trí ngăn nắp, sạch đẹp. Đường trong xã được quy hoạch và bê-tông hóa hoặc láng nhựa thẳng tắp ra đến cánh đồng, bờ vùng, bờ thửa thẳng đẹp. Hai bên đường nhà dân được xây dựng mới, sửa chữa lại theo quy hoạch. Những ngôi chùa, đền được tu sửa, vẫn giữ gìn những nét cổ kính phù hợp với làng quê nông thôn.

Ngồi bên tôi là đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy và đồng chí nguyên Chủ tịch UBND xã thời kỳ 1997-2001, chúng tôi cùng nhớ lại: Thời kỳ đó xã có nhiều khó khăn nhất, nhân dân cử đại diện lên huyện đưa đơn kiến nghị đòi thanh tra, kiểm tra việc xây dựng các công trình của xã, đòi phải xử lý những cán bộ xã lợi dụng chức vụ tham ô, tham nhũng. Thời kỳ đó tôi được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công phụ trách cụm xã, trong đó có xã T. Xã T là một trong các xã được huyện chỉ đạo thanh tra, kiểm tra toàn diện về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, giải quyết đơn thư tố cáo của nhân dân. Sau thanh tra, kiểm tra nhiều cán bộ chủ chốt của xã và các thôn có vi phạm khuyết điểm, một số bị kỷ luật, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã bị cảnh cáo và cho thôi giữ chức. Sau khi có quyết định của huyện, của tỉnh, tình hình trong xã ổn định trở lại, không còn khiếu kiện. Vấn đề đặt ra là bố trí cán bộ để thay thế cùng một lúc hai người đứng đầu tổ chức đảng và chính quyền, lựa chọn ai, làm cách nào để ổn định tình hình trong hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ được lựa chọn để bầu giữ các chức vụ chủ chốt phải đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể và các thôn đóng góp ý kiến, giới thiệu. Do địa phương có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm nên lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân có phần giảm sút. Mặt khác, thôn nào cũng muốn giới thiệu người của thôn mình, có tư tưởng cục bộ, họ hàng, níu kéo, bè phái, mất đoàn kết nên kết quả giới thiệu dàn trải, không tập trung, cán bộ được giới thiệu có số phiếu không quá bán nên không thể tiến hành các thủ tục bầu các chức vụ mới. Trước tình hình đó Huyện ủy phải vào cuộc tập trung chỉ đạo. Lúc đó tôi suy nghĩ để bầu được các chức danh cán bộ trước hết phải tạo được sự đồng thuận thống nhất, giữ đoàn kết trong nội bộ. Người được giới thiệu để bầu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức và năng lực, đảm nhiệm chức vụ, có tín nhiệm với nhân dân, phải bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, vì lợi ích chung của địa phương. Huyện chỉ đạo họp Đảng ủy và các ban chi ủy, chi bộ, các đoàn thể họp BCH, chính quyền họp với các thôn, xóm quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh cán bộ có định hướng của cấp ủy, phải tôn trọng ý kiến của nhân dân, ý kiến đóng góp được tiếp thu nghiêm túc, những thắc mắc, kiến nghị được giải trình làm rõ. Sau đó tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm công khai, dân chủ. Bằng cách làm như vậy kết quả giới thiệu của cấp ủy đảng, chính quyền để bầu các chức danh đều tập trung. Khi tiến hành bầu cử các đồng chí chủ chốt đều đạt số phiếu cao. Hai đồng chí cán bộ ngồi bên tôi khi đó được bầu làm cán bộ chủ chốt của xã. Các anh tâm sự: Sau khi được bầu vào các chức danh chủ chốt, được cấp trên quan tâm chỉ đạo sâu sát, mọi việc bảo đảm dân chủ, nhân dân đồng tình, ủng hộ, chú trọng đoàn kết nội bộ nên từ một xã nghèo, thuần nông đã thực hiện được các tiêu chí đề ra.

Từ câu chuyện ở xã T, tôi thấy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác ở cơ sở, nhất là ở các xã, các thôn cần quan tâm đến những nội dung sau:

1. Cấp ủy các cấp, trước hết là cơ quan tham mưu công tác cán bộ cần coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu của xã, bí thư chi bộ, thôn, xóm trưởng. Bố trí đúng người đứng đầu của xã và thôn, xóm, bí thư chi bộ, người đứng đầu các đoàn thể, vì đây là những nhân tố quan trọng quyết định thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của xã T thời kỳ sau mất ổn định phải làm đi làm lại trong việc giới thiệu nhân sự để bầu, bài học rút ra đối với cơ quan tham mưu, đặc biệt là người đứng đầu phải đánh giá đúng cán bộ về phẩm chất, đạo đức, năng lực lãnh đạo, mối quan hệ với nhân dân. Cách tiến hành phải coi trọng, làm tốt công tác tư tưởng, công khai, dân chủ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự đoàn kết cao. Đó là động lực và thành công trong công tác cán bộ. Những nhiệm kỳ qua Đảng bộ, các chi bộ trong xã đã rút ra những bài học sâu sắc về công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ nên Đảng bộ và các chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh, các thôn, xóm đều đạt tiêu chuẩn văn hóa.

2. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ cần quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo là:“Phải dựa vào nhân dân, tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, luôn giữ gìn sự đoàn kết trong dân, kiên trì giáo dục thuyết phục và phát huy những mặt tích cực trong nhân dân”. Nhân dân là tai mắt của Đảng. Mọi hành vi của cán bộ không thể qua mắt người dân. Nhân dân đánh giá cán bộ qua lời nói, hành động, kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân. Cấp ủy, nhất là những người làm công tác tổ chức - cán bộ cần sâu sát, thực sự cầu thị, biết lắng nghe, chắt lọc thông tin, vừa đánh giá đúng cán bộ, vừa tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Rút được kinh nghiệm sau nhiều biến động nên những nhiệm kỳ gần đây trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, Thái Bình luôn coi trọng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể của xã luôn gắn bó với nhân dân, chăm lo đời sống cho nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhân dân luôn được tham gia ý kiến về công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác xây dựng nông thôn mới. Tình hình nông thôn ổn định đã giúp cho địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

3. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, vai trò của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý xã hội. Chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội là nơi cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Do vậy chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phải luôn được củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn, nghiệp vụ “vừa hồng, vừa chuyên”, phải thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động với phương châm “gần dân, sát dân, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của dân” để vận động đông đảo quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ.

4. Để về đích nông thôn mới sớm, xã đã tập trung quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, tạo sự đồng thuận thống nhất cao. Đảng ủy, UBND xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới được đưa xuống các chi bộ các thôn để thảo luận, tham gia ý kiến, sau đó xây dựng thành nghị quyết của Đảng bộ, được sự thống nhất cao và cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu thực hiện. Xã tập trung lãnh đạo bảo đảm dân chủ, công khai trong xây dựng nông thôn mới. Mọi vấn đề đều được bàn bạc thống nhất về chủ trương và biện pháp thực hiện được thông báo đến nhân dân để tham gia ý kiến như: quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng các thôn, xóm, công khai thiết kế dự toán các khoản đóng góp của nhân dân, quyết toán xây dựng công trình đều được nhân dân đồng tình, ủng hộ, không có thắc mắc, khiếu kiện. Chính vì vậy mà những mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay đã cơ bản hoàn thành, đạt 19/19 tiêu chí và được tỉnh công nhận là xã nông thôn mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%, cơ cấu nông nghiệp 24,8%, công nghiệp xây dựng 51,5%, thương mại dịch vụ 23,6%, hộ nghèo giảm chỉ còn 0,51%.Hồng CHƯƠNG
Chiều ngày 27-3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: