Sức mạnh “Ý Đảng - lòng dân” trong xây dựng nông thôn mới Đồng Tháp ( 21/09/2020)


phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn mang tính chiến lược trong nguyên, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn. Vì thế, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đồng sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.

Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã xác định: “Nông nghiệp là sinh mệnh, nông thôn là tương lai”, xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng cần có sự chung tay, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân. Do đó, Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận 23-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững. Dự kiến đến cuối năm 2020, tỉnh có 98 xã và 4/12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM là TP. Sa Đéc, TP. Cao Lãnh, thị xã Hồng Ngự và huyện Tháp Mười. Đến năm 2021 sẽ có thêm 2 đơn vị cấp huyện nữa hoàn thành xây dựng NTM gồm huyện Cao Lãnh và huyện Châu Thành.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tỉnh ủy Đồng Tháp coi xây dựng NTM là sự kết hợp của toàn Đảng, toàn dân với quan điểm: “Mọi sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước là vô nghĩa nếu người dân không tự nghĩ cách giúp mình”; xây dựng NTM không chỉ là đầu tư kết cấu hạ tầng, mà cần phải hướng đến mục tiêu cuối cùng và quan trọng nhất là tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Xây dựng NTM là cả một hành trình phát triển chứ không phải chỉ là đích đến; lấy xây dựng ý chí, tinh thần của nhân dân làm động lực, giúp người dân chuyển từ thái độ “thụ động - trông chờ - ỷ lại” sang  “chăm chỉ - tự lực - hợp tác” và người dân phải khẳng định vị thế là người chủ trên mảnh đất của mình, chứ không phó mặc cho cấp ủy, chính quyền. Cấp ủy, chính quyền các cấp ở Đồng Tháp không tuyệt đối hóa sự lãnh đạo của hệ thống chính trị mà luôn tìm cách “kích hoạt” sự phát triển xã hội với quan điểm “xã hội lớn, hệ thống chính trị nhỏ”, việc gì người dân không giải quyết được thì kiến nghị Đảng, Nhà nước hỗ trợ.

Trước đó, khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giải đoạn 2011-2015, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015. Giai đoạn này, các cấp ủy đã làm tốt công tác quán triệt các chủ trương, chính sách, các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương về xây dựng NTM tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là nông dân trong tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định về tổ chức để triển khai, cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; lập quy hoạch, kế hoạch, đề án về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, huy động và lồng ghép nguồn vốn, kiểm tra, giám sát Chương trình… Trong đó, đã ban hành Đề án xây dựng NTM cấp tỉnh, Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng cấp xã, xây dựng mô hình riêng trong thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và kịp thời bổ sung, ban hành Bộ tiêu chí NTM tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 theo Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20-2-2013 của Thủ tướng Chính phủ.

 Trong giai đoạn 2016-2020, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được nhân rộng, như: Cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM theo phương châm “3 tự - 1 nhờ”; Nhà nước cấp vật tư, người dân đóng góp ngày công lao động trong xây dựng cầu, đường nông thôn;  Hội quán, Sổ tay hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng NTM”; Xây dựng điểm vui chơi cho thanh, thiếu nhi xã NTM; Cụm dân xanh - an toàn; Biến bãi rác thành vườn hoa của Đoàn Thanh niên; “Nhà sạch, đường sạch, đồng ruộng sạch” của Hội Nông dân; Đoạn đường “3 sạch” của Hội Phụ nữ… Kết quả vận động xây dựng NTM giai đoạn 2010-2019, tỉnh đã nâng cấp, sửa chữa hơn 1.660 km đường giao thông nông thôn, 1.113 cây cầu; sửa chữa, xây mới 6.711 căn nhà, thắp sáng gần 214,79 km đường xã, ấp; nhân dân tham gia 722.000 ngày công, hiến 2.600.000m2 đất…, tổng trị giá hơn 1.6 tỷ đồng.

Tính đến tháng 6-2019, toàn tỉnh có 586/586 ấp được công nhận Ấp văn hóa NTM, 55/119 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng 28 xã so năm 2015, chiếm 46,21%), trong đó có 3 xã đạt 19/19 tiêu chí (An Phước, Phú Long và An Nhơn), 14 xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí, 43 xã đạt từ 13 đến 15 tiêu chí và 4 xã đạt 12 tiêu chí.

Tháp Mười là một trong những huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM, là điểm sáng về xây dựng NTM của tỉnh. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện cho biết, để thực hiện xây dựng thành công huyện NTM, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo, phân công từng phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể hướng dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác xây dựng NTM và đô thị văn minh. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào sinh hoạt chi, tổ, hội. Từ năm 2016 đến nay, ngoài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc trình diễn của các tổ chức chính trị - xã hội, huyện đẩy mạnh tuyên truyền theo mô hình Tổ nhân dân tự quản, được thành lập đều khắp với 1.030 tổ, trên 31.144 hộ, qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng tới từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, việc kết hợp cấp Sổ tay “Hộ gia đình thi đua chung sức xây dựng NTM” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân, giúp cho các công trình, phần việc được triển khai thực hiện đồng bộ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, huyện đã phát huy được quyền dân chủ của nhân dân, giúp nông dân tự quản, tự thỏa thuận, tự giải quyết nhiều vấn đề tại khu dân cư theo quy định của Pháp luật. 9 năm qua, huyện Tháp Mười đã vận động lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên 258 km đường nông thôn; sửa chữa, nâng cấp kết hợp phát quang, làm cổng ngõ, cột cờ, trồng cây chống sạt, lở đê bao, đắp lề đường… trên 539 km; sửa chữa, xây mới 143 cây cầu; xây dựng mới, sửa chữa 2.114 căn nhà tạm, dột nát. Cùng với đóng góp bằng tiền mặt để xây dựng các công trình, người dân đã đóng góp hàng chục ngàn ngày công lao động, hiến hàng trăm ngàn mét vuông đất để làm đường, kênh mương, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường...

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp đang từng bước xây dựng “Làng thông minh” trên nền tảng Hội quán. Đây là một điểm sáng thổi làn gió mới, tạo lòng tin và tiếp thêm động lực mới cho chương trình xây dựng NTM. Mô hình “Làng thông minh” sẽ là nơi người dân cùng nhau tạo lập môi trường nông thôn văn minh, an toàn, chủ động, tự giác tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, hợp tác sản xuất - kinh doanh và chung tay tự quản cộng đồng dân cư. Hội quán là một sáng kiến cộng đồng, kích hoạt sự đổi mới sáng tạo của người dân, qua đó tập hợp những người dân cùng ngành, nghề sản xuất, cùng chung một lợi ích và tất cả đều xuất phát từ “3 tự” (tự nguyện, tự lực, tự quản). Hội quán còn là nơi các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp hội tụ, gặp gỡ để hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng, thông tin thị trường, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ. Đây cũng là nơi cấp ủy, chính quyền đến gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, tương tác với người dân thường xuyên hơn. Thông qua các buổi sinh hoạt Hội quán, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến trực tiếp với dân, xây dựng thành công hơn hình ảnh Đảng gần dân. Đến nay, toàn tỉnh có 92 Hội quán với trên 5.000 thành viên và 19 hợp tác xã kiểu mới đã được thành lập trên nền tảng mô hình này
HẢI ÂU
Các bài tiếp
Tác giả : Nhị Hà. Đăng ngày: 21/09/2020
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: