Một số kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 ( 01/12/2020)

               

Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ tháng 9-2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tình hình bão, lũ phức tạp ở các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự tích cực, chủ động của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng.

Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị đại hội

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao, chặt chẽ từ khâu tổ chức duyệt văn kiện, phương án nhân sự đến việc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đại hội. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các ban đảng, cơ quan ở Trung ương kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; thường xuyên trao đổi, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội tại các kỳ họp giao ban trực tuyến, trong đó, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội đã được nắm bắt, phát hiện, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý, tháo gỡ, làm chuyển biến tình hình, nhất là ở những đảng bộ có dấu hiệu phức tạp. Cấp ủy trực thuộc Trung ương quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thành lập các tiểu ban và phân công chỉ đạo, chuẩn bị đại hội. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình bão, lũ phức tạp ở miền Trung, nhiều đảng bộ đã xây dựng các phương án cụ thể, phù hợp, hiệu quả để chuẩn bị và tổ chức đại hội theo đúng yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra.

Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH về cơ bản được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, tiếp thu tối đa các góp ý của Bộ Chính trị nên chất lượng được nâng cao. Điểm mới trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện văn kiện nhiệm kỳ này là không dàn trải, chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng; lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Dự thảo nghị quyết đại hội được chuẩn bị chu đáo, một số đảng bộ đổi mới trong việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới (Yên Bái đưa chỉ số “Hạnh phúc của người dân” thành một chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội. Gia Lai thiết kế phiếu lấy ý kiến của đại biểu dự Đại hội về các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội. TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp… lấy ý kiến biểu quyết từng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025, có điều chỉnh các chỉ tiêu theo đa số ý kiến đại biểu…). Dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong báo cáo chính trị; xác định nội dung, biện pháp, thời gian thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện.

Công tác nhân sự nhìn chung được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, có chất lượng theo đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương; thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình 5 bước, cơ bản bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan nên được đại biểu và các đoàn đại biểu thống nhất cao. Đã xác định rõ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ và việc thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy so với nhiệm kỳ trước. Một số nơi như Bắc Giang, Yên Bái, Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Bình… thành lập Tổ khảo sát nhân sự hoặc tổ chức đánh giá kỹ trước khi thực hiện quy trình nhân sự, qua đó, đánh giá nhân sự chính xác, khách quan hơn. Đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch; chủ động bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước đại hội theo đề án nhân sự, trong đó, quan tâm cán bộ nữ, trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số có triển vọng. Kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý dứt điểm những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư để phục vụ công tác nhân sự đại hội. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội và những vấn đề vướng mắc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí còn tuổi công tác nhưng không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được tiến hành với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhưng không phô trương, hình thức. Bảo đảm an ninh, trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội với phương châm an toàn, tiết kiệm, tránh lãng phí, phòng, chống dịch COVID-19.

Đại hội thành công bảo đảm yêu cầu, tiến độ

Tính đến ngày 29-10-2020, đã có 67/67 (100%) đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Một số đảng bộ ở miền Trung đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thiệt hại do bão, lũ gây ra để lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ tổ chức thành công đại hội (Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế…). Có 65/67 đại hội tiến hành đủ 4 nội dung; Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương tiến hành 3 nội dung theo quy định. Thời gian tiến hành đại hội hầu hết diễn ra trong 2,5 - 3 ngày, một số đảng bộ tổ chức trong 3,5 - 4 ngày. Riêng tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Chính trị rút gọp trong 1 ngày để tập trung cao độ cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ.

Công tác chỉ đạo, điều hành đại hội nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định. Công tác tổ chức bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, hình thức, phô trương. Một số đoàn chủ tịch đại hội điều hành sáng tạo, linh hoạt, tạo không khí đại hội nghiêm túc, dân chủ, khoa học, đoàn kết, thống nhất. Nhiều đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt đang phải hứng chịu thiên tai do bão, lũ gây ra.

Thảo luận ở nhiều đại hội phát huy dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn. Các ý kiến tập trung thảo luận kỹ về các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn. Một số nơi thảo luận, tranh luận sôi nổi về các chỉ tiêu phấn đấu, về những vấn đề mới, khó, những nhiệm vụ mang tính đột phá của đảng bộ. Nhiều đảng bộ đã đầu tư xây dựng phim tư liệu, slide trình chiếu, minh họa sinh động cho các báo cáo chính trị trình đại hội. Trung bình mỗi đại hội có 15-20 ý kiến phát biểu tại hội trường. Việc gợi ý thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi được chú trọng, chất lượng tham luận tại đại hội được nâng lên. Một số đại hội sáng tạo trong việc tổ chức tham luận (Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, ngay sau thảo luận tại các đoàn đại biểu Đoàn Chủ tịch chuẩn bị Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận; Báo cáo tiếp thu, giải trình về những nội dung qua thảo luận còn có ý kiến khác nhau đối với các dự thảo Văn kiện. Đồng thời, biểu quyết đối với các chỉ tiêu chủ yếu để đưa vào Nghị quyết Đại hội, báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội…).

Kết quả bầu cử cơ bản đạt các chỉ tiêu, yêu cầu đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt so với nhiệm kỳ trước

Qua tổng hợp kết quả 67 đại hội cho thấy: Tổng số cấp uỷ viên khoá mới đã được bầu là 3.330 đồng chí. Trong đó, tỷ lệ nữ là 15,71%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%; trong đó, có 34 đảng bộ đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, cao nhất là Tuyên Quang (29,17%). Tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) 5,98%, thấp hơn nhiệm kỳ trước 0,64%; trong đó, cao nhất là Đà Nẵng (11,76%). Các đảng bộ tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Ninh Bình, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Đà Nẵng, Bình Phước, Bến Tre... đạt cả 2 tỷ lệ cấp ủy nữ (từ 15% trở lên) và tỷ lệ cán bộ trẻ (từ 10% trở lên) theo yêu cầu của Chỉ thị 35. Cán bộ là người dân tộc thiểu số đạt 11,68%, cao hơn nhiệm kỳ trước 0,72%; trong đó, cao nhất là Cao Bằng (75,5%). Trình độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên là chiếm 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,17%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 48,82. Một số ít trường hợp (Trà Vinh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận) có đại biểu ứng cử, đề cử ngoài danh sách do cấp ủy nhiệm kỳ trước chuẩn bị nhưng đều tự nguyện xin rút hoặc bầu không trúng cử. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, các ứng viên trong danh sách bầu BCH đều tự ứng cử tại Đại hội.

Tổng số ủy viên BTV được bầu là 953 đồng chí. Trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ là 12,91%, cao hơn nhiệm kỳ trước 2,37%, đặc biệt, tỉnh Bình Phước đạt tỷ lệ 40% cán bộ nữ trong BTV Tỉnh uỷ. Độ tuổi bình quân của ủy viên BTV là 50,44.

Tổng số bí thư cấp ủy được bầu là 65 đồng chí (trừ hai Đảng bộ Công an và Quân đội). Trong đó, tỷ lệ tham gia lần đầu là 35,38%, cao hơn nhiệm kỳ trước 1,54%; tỷ lệ cán bộ nữ là 13,85%, cao hơn nhiệm kỳ trước 9,23%; tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số là 9,23%, cao hơn nhiệm kỳ trước 1,54%; tỷ lệ cán bộ trong độ tuổi 40 - 50 tuổi là 38,46%, cao hơn nhiệm kỳ trước; trong đó, trẻ nhất là Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp (42 tuổi). Tỷ lệ bí thư không là người địa phương đạt 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%. Tỷ lệ bí thư có trình độ thạc sỹ trở lên đạt 78,46%, cao hơn nhiệm kỳ trước 13,85%. Có 3 đảng bộ (TP. Hồ Chí Minh, Điện Biên, Đồng Tháp) thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về phân công, chỉ định nhân sự tham gia BCH, BTV và giới thiệu để hội nghị lần thứ nhất của BCH đảng bộ bầu giữ chức bí thư tỉnh, thành ủy. Cả 3 đồng chí bí thư đều trúng cử với tỷ lệ phiếu 100%.

Tổng số phó bí thư cấp ủy được bầu là 142 đồng chí; tỷ lệ cán bộ nữ là 9,86%, cao hơn nhiệm kỳ trước 1,05%. Tỷ lệ trong độ tuổi 40 - 50 tuổi là 38,73%, cao hơn nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ phó bí thư có trình độ thạc sỹ trở lên là 69,01%, cao hơn nhiệm kỳ trước 20,59%.

Có 18 đại hội chủ động bầu thiếu 33 ủy viên BCH; 22 đại hội chủ động bầu thiếu 32 ủy viên BTV; 3 đại hội bầu thiếu 3 phó bí thư để chuẩn bị kỹ hơn công tác nhân sự. Một số đại hội tiến hành bầu thêm để đủ số lượng ủy viên BCH, ủy viên BTV theo quy định.

67 đại hội đã bầu 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XIII của Đảng. Một số cấp uỷ (Đồng Tháp, Khánh Hoà, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng…) chuẩn bị danh sách bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII có số lượng cao hơn tổng số đại biểu chính thức và dự khuyết được phân bổ nhưng vẫn lãnh đạo, chỉ đạo bầu đủ số lượng quy định.

Thành công của các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương là sự kiện trọng đại của các địa phương. Cán bộ, đảng viên và nhân dân vui mừng, ủng hộ, tin tưởng vào thế hệ đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ mới, tạo ra khí thế mới, vận hội mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và là cơ sở tổ chức Đại hội XIII của Đảng. 

Một số hạn chế, khuyết điểm

Nội dung, chương trình làm việc của một số đại hội chưa khoa học dẫn đến việc điều hành của đoàn chủ tịch có nơi lúng túng. Báo cáo chính trị ở một số đại hội đánh giá chưa toàn diện, thiếu tính khái quát, xác định mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 chưa phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy chưa bám sát theo Quy định 10-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 168-QĐ/TW của Ban Bí thư để kiểm điểm, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, có nội dung còn chung chung, trùng lặp với báo cáo chính trị. Một số đại hội chưa có nhiều tham luận phát biểu trực tiếp tại đại hội (An Giang, Cần Thơ, Long An chỉ có 4 - 5 ý kiến; Nam Định, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang có 7 ý kiến...). Một số tham luận thiếu tính khoa học và lý luận. Việc thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội tập trung nhiều vào dự thảo báo cáo chính trị, chưa có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ và các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự để báo cáo cấp có thẩm quyền một số nơi còn chậm, gần ngày tổ chức đại hội mới đủ điều kiện để phê duyệt. Nhiều nơi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia BCH đảng bộ chưa đạt yêu cầu theo Chỉ thị 35. Có 19 trường hợp tại 14 đảng bộ giới thiệu tái cử BCH và 2 trường hợp tại 1 đảng bộ giới thiệu tái cử BTV nhưng không trúng cử; có phiếu bầu không hợp lệ (Lạng Sơn, Quảng Trị, Bình Định, Kon Tum, Hà Giang, Bến Tre, Hưng Yên). Có đồng chí trúng cử BCH, BTV nhưng không đúng cơ cấu, sau đại hội phải sắp xếp lại (Kiên Giang, An Giang, Hải Phòng…). Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở một số nơi tham gia BTV còn thấp; độ tuổi bình quân BTV một số đảng bộ còn cao. Một số nơi chưa sử dụng phần mềm kiểm phiếu bầu cử nên mất nhiều thời gian của đại hội.

Một số kinh nghiệm

Một là, cấp ủy triệu tập đại hội nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị đại hội công phu, nghiêm túc, có kế thừa, tham khảo những kinh nghiệm quý, bài học hay của các nhiệm kỳ trước và bổ sung những điểm đổi mới, sáng tạo của nhiệm kỳ này. Việc chỉ đạo công tác đại hội phải coi trọng toàn diện các nội dung, tránh quá chú trọng vào công tác nhân sự mà không đầu tư thỏa đáng vào việc góp ý các văn kiện. Đồng chí đứng đầu cấp uỷ có uy tín cao, tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực, phương pháp điều hành tốt, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể thường trực, thường vụ, BCH thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội thuận lợi, ít phát sinh, vướng mắc ngoài dự kiến.

Hai là, báo cáo chính trị phải làm rõ được vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo hướng: Xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, công tác cán bộ là then chốt của then chốt; phát triển kinh tế là trung tâm; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh là thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Báo cáo kiểm điểm của BCH phải bám sát các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc, tránh trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị.

Ba là, thảo luận văn kiện đại hội phải tập trung vào những vấn đề mới, khó, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và bám sát vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội để đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng, tạo không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội. Nâng cao chất lượng tham luận tại đại hội theo hướng: Gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Chủ động, tích cực trong công tác truyên truyền và góp phần nâng cao nhận thức, hành động của đại biểu dự đại hội đối với ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị mình, nhất là những vấn đề mới, những nội dung đột phá.

Bốn là, tập trung, kịp thời xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp, phát sinh trên địa bàn trước khi đại hội diễn ra. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận liên quan đến nhân sự trước, trong và sau đại hội để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bất cập. Trong công tác nhân sự đại hội, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm phải thực hiện nhất quán theo quy định, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp uỷ, tránh để xảy ra tiêu cực, gây tâm tư cho cán bộ, đảng viên.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về đại hội phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, tình hình của địa phương, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, chào mừng đại hội nhưng không phô trương, hình thức.

Sáu là, chủ động tham mưu việc tổ chức đại hội vừa bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Xây dựng các phương án dự phòng, kịch bản phù hợp với tình hình thực tiễn để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị cho tổ chức đại hội sớm, nhất là trong mùa bão lũ đối với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, không để bị động, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng đại hội.


NGỌC THẢO
Ban Tổ chức Trung ương
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: