Tạo nguồn cán bộ nữ ở TP. Hồ Chí Minh ( 01/12/2020)

Những năm qua, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp để tạo nguồn cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới. Trong đó, công tác quy hoạch, đào tạo được triển khai đồng bộ với định hướng cụ thể.

Định hướng cụ thể

Trọng tâm từ năm 2010 đến nay, công tác cán bộ nữ được cấp ủy, chính quyền TP. Hồ Chí Minh định hướng cụ thể trong nghị quyết và các chương trình, kế hoạch. Theo đó, tỷ lệ cán bộ nữ được đặt ra luôn cao hơn yêu cầu của Trung ương. Cụ thể, nhiệm kỳ 2015-2020, BTV Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là trên 25% (yêu cầu của Trung ương là 20%); nhiệm kỳ 2020-2025 là trên 30% (yêu cầu của Trung ương là 25%).

Để thực hiện mục tiêu, TP. Hồ Chí Minh duy trì và nâng chất 3 chương trình tạo nguồn cán bộ dài hạn gồm: Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sĩ; Chương trình tạo nguồn cán bộ trẻ; Chương trình tạo nguồn cán bộ xuất thân từ công nhân. Các chương trình tạo nguồn cán bộ đều quy định cụ thể tỷ lệ cán bộ nữ, tối thiểu phải đạt 30%. Bên cạnh đó, trong các chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân tài năng, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp cũng quy định tỷ lệ cán bộ nữ tối thiểu.

Từ năm 2017, UBND Thành phố đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020. UBND Thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 100% nữ công chức, viên chức và cán bộ chủ chốt phường, xã, thị trấn các cơ quan hành chính phải đạt trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; có chứng chỉ kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch; đạt chuẩn ngoại ngữ theo chức danh; 100% đạt trình độ chuyên môn đại học trở lên; 50% được đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong và ngoài nước...

Quy hoạch, đào tạo thiết thực

BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành hằng năm khảo sát, đánh giá thực trạng, tình hình đội ngũ cán bộ nữ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để làm cơ sở thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ trẻ tuổi, có triển vọng phát triển. Trong công tác quy hoạch nguồn cán bộ, Thành ủy luôn bảo đảm các yêu cầu về số lượng, cơ cấu tiêu chuẩn theo quy định; tỷ lệ cán bộ nữ được tăng cường. Công tác quy hoạch được chú trọng thực hiện theo hướng “mở”, một vị trí có nhiều ứng viên, một ứng viên quy hoạch nhiều vị trí, nhằm khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quy hoạch cán bộ ngày càng linh hoạt theo hướng “động”, thường xuyên, chủ động, không phụ thuộc vào nhiệm kỳ hay trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên và có thể đưa ứng viên ra khỏi quy hoạch khi không còn đáp ứng được yêu cầu.

Trong đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ cùng với đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính theo quy định, bảo đảm theo quy hoạch và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, các chương trình luôn chú ý nâng cao năng lực phục vụ nhân dân với thước đo là sự hài lòng, gắn với các chuyên đề nâng cao kỹ năng như: giao tiếp - ứng xử, xử lý tình huống, quản lý thời gian, lập kế hoạch công tác, quản trị chiến lược... Từ quá trình đào tạo, bồi dưỡng bài bản của Thành phố mà nhiều cán bộ trong diện quy hoạch đã trưởng thành, đảm nhận tốt chức danh được đề bạt, bổ nhiệm. Ở một số quận, huyện, trước khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, các cấp ủy, chính quyền còn quan tâm thực hiện “kế hoạch tiếp cận”, “làm quen” chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ trong diện quy hoạch. Qua đó, giúp cán bộ, nhất là cán bộ trẻ trui rèn, phấn đấu để trưởng thành.

Thành ủy luôn chăm lo cho cán bộ nữ về vật chất, tinh thần, hỗ trợ kinh phí, thời gian khi tổ chức các hoạt động của giới, nhằm tạo mọi điều kiện cho cán bộ nữ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tham quan học tập. Cấp thành phố, cấp quận, huyện hầu hết đều có câu lạc bộ cán bộ nữ; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, bổ ích, thiết thực, giúp cán bộ nữ thêm tự tin, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng.

Thành phố thành lập Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố và Hội Nữ trí thức TP. Hồ Chí Minh; có chính sách khuyến khích phụ nữ trẻ không chỉ theo đuổi bằng cấp về khoa học - kỹ thuật, mà còn đi đầu trong các ngành nghề về khoa học và kinh doanh. Hội Nữ trí thức cùng Hội Phụ nữ Thành phố tổ chức nhiều chương trình, hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực khác nhau, giúp các nữ trí thức cơ hội công bố các chương trình nghiên cứu có tính ứng dụng, thực tiễn cao, từ đó nâng cao vị thế của mình, tôn vinh, biểu dương nữ trí thức tiêu biểu. UBND Thành phố đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp hằng năm và từng giai đoạn theo quy định của Trung ương một cách nghiêm túc, có chiều sâu, thực chất, đòi hỏi các cấp lãnh đạo phải tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, góp phần thúc đẩy công tác cán bộ nữ trên địa bàn Thành phố. Trong lĩnh vực giáo dục, các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học đều gắn với nâng cao chất lượng, số lượng cán bộ nữ trong ngành giáo dục.

Kết quả nổi bật

Những năm qua, Thành phố luôn đạt tỷ lệ cán bộ nữ cao hơn yêu cầu của Trung ương. Nhiệm kỳ 2010-2015, số cán bộ nữ ở Thành phố tăng hơn nhiệm kỳ trước và vượt mức 15% yêu cầu của của Trung ương. Trong đó, cán bộ nữ trong BCH Đảng bộ Thành phố đạt 18,84% (tăng 1,89% so với nhiệm kỳ 2005-2010), BTV Thành ủy đạt 29,41%; BCH đảng bộ các quận, huyện đạt 26,63%. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ Thành phố đạt 21,73% (tăng 2,93%); cấp ủy quận, huyện đạt 29,79%; cấp ủy xã, phường, thị trấn đạt 35,1% (tăng 0,2%). TP. Hồ Chí Minh có tỷ lệ cán bộ nữ đạt hơn 25% (tăng hơn 4%), đứng đầu cả nước. Năm 2018, TP. Hồ Chí Minh có 5 cán bộ nữ trong tổng số 23 cán bộ nữ thuộc diện Trung ương quản lý (gần 22%), gồm 2 Phó Bí thư Thành ủy và 3 Ủy viên BTV Thành ủy; có 9 nữ trong tổng số 30 đại biểu Quốc hội (30%); 46 nữ trong tổng số 105 đại biểu HĐND Thành phố (gần 44%). Ngoài ra, trong tổng số 1.022 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo do BTV Thành ủy quản lý có 212 nữ cán bộ, đạt tỷ lệ gần 21%.

Nhiệm kỳ 2020-2025, có 43 đồng chí được giới thiệu nguồn quy hoạch, đạt 31,16%. Ở khối quận, huyện, cán bộ nữ quy hoạch BCH đảng bộ đạt tỷ lệ bình quân 39,22%, trong BTV quận ủy, huyện ủy đạt bình quân 37,9%; đảng bộ cấp trên cơ sở có tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch vào BCH bình quân đạt 28,6 %, BTV đạt bình quân 29,06%...

Một số kinh nghiệm

Thực tiễn công tác tạo nguồn cán bộ nữ ở TP. Hồ Chí Minh rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền của Thành phố nhận thức đầy đủ và quyết tâm cao trong thực hiện; gắn công tác cán bộ với thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong đó, cấp ủy đặt ra tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ là yêu cầu bắt buộc, cần thiết phải đưa vào đề án nhân sự của cơ quan, đơn vị.

Hai là, các cấp ủy tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần đánh giá sát đúng nguồn cán bộ nữ trẻ để đưa họ vào quy hoạch (bởi nhiều phụ nữ mất cơ hội phấn đấu sau khi lập gia đình), tránh cầu toàn (là phải bảo đảm “độ chín”). Việc đào tạo, bồi dưỡng cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để bổ nhiệm, ứng cử. Cùng với đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành... cần tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng như: kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng tham mưu, kỹ năng xử lý tình huống... để tạo nền tảng kiến thức vững chắc, toàn diện cho cán bộ nữ. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện để cán bộ nữ rèn luyện, cọ xát trong thực tiễn thông qua việc phân công nhiệm vụ, tin tưởng, mạnh dạn giao việc để họ khẳng định bản thân. Xây dựng quy chế tuyển dụng cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ; ban hành chính sách, phương thức tuyển dụng thu hút các nữ trí thức, đặc biệt là nữ trí thức tài năng; tuyển dụng vào cơ quan nhà nước không qua thi tuyển đối với các nữ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi hoặc người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; hạn chế việc sắp xếp những công việc trái với chuyên môn được đào tạo và khắc phục tình trạng phân công lao động theo giới.

Ba là, Hội Phụ nữ Thành phố cùng với MTTQ Thành phố có sự quan tâm, thiết lập mối quan hệ với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương để đề xuất, giới thiệu nhân sự cán bộ nữ đưa vào quy hoạch. Sự ra đời của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố và Hội Nữ trí thức Thành phố đã thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền Thành phố với cán bộ nữ và đội ngũ nữ trí thức. Thành phố đã có những chính sách khuyến khích phụ nữ trẻ không chỉ theo đuổi đam mê về khoa học - kỹ thuật, mà còn đi đầu trong nhiều ngành nghề khác và kinh doanh.

Bốn là, khắc phục định kiến giới - một trong những rào cản đối với sự thăng tiến của phụ nữ. Phụ nữ thường an phận và “ngại” đảm nhận công việc lãnh đạo, quản lý. Định kiến giới cũng ảnh hưởng đến cách nhìn của những người ra quyết định đối với việc bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí quan trọng trong cơ quan, đơn vị, nhiều người vẫn chưa đánh giá cao sự nỗ lực cũng như khả năng của cán bộ nữ. Vì vậy, mỗi cán bộ nữ phải vượt qua được định kiến giới, vượt qua chính mình, vươn lên, chuẩn bị cho mình kế hoạch phấn đấu cụ thể, luôn nỗ lực hết mình.


ĐINH DƯƠNG
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: