Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam lần thứ V “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Ngành BHXH Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” ( 01/12/2020)

Mới đây, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V. Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH Việt Nam nhằm tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ) và công tác khen thưởng (CTKT) giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong PTTĐ yêu nước, đồng thời tiếp tục cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Giai đoạn 2016-2020, căn cứ các quy định, chính sách về thi đua khen thưởng của Nhà nước, BHXH Việt Nam đã ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Ngành.

Đặc biệt, PTTĐ của Ngành được đổi mới về nội dung và hình thức, triển khai bài bản, khoa học với tiêu chí và nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BHXH Việt Nam đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 4 PTTĐ do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các PTTĐ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị và phát động 2 PTTĐ theo giai đoạn; 5 PTTĐ thường xuyên hằng năm và 10 PTTĐ chuyên đề theo đợt phù hợp với nhiệm vụ chính trị hằng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành, cụ thể như sau: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016”; “Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017”; “Xây dựng Ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” năm 2018; “Công chức, viên chức Ngành BHXH Việt Nam luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”; “Công chức, viên chức Ngành BHXH Việt Nam nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”…

Năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, ngoài việc tích cực, chủ động tham mưu với Chính phủ, các bộ, ngành về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh như thực hiện kịp thời việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với doanh nghiệp, thanh toán kịp thời các dịch vụ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, thực hiện chi trả các chế độ ốm đau, BH thất nghiệp cho người tham gia… BHXH Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển đối tượng tiềm năng năm 2020 là khu vực phi chính thức và theo đó tổ chức thành công 2 Lễ ra quân “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” và “Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”.

Các PTTĐ của Ngành luôn gắn với tiêu chí đánh giá, xếp loại từng tập thể, cá nhân và là cơ sở để phân phối tiền lương và thu nhập. Cách làm đó thực sự là đòn bẩy giúp tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động từ cơ quan BHXH ở Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện; góp phần tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị hằng năm và giai đoạn 2016-2020.

THU HƯƠNG
Các bài trước
Tác giả : Phong Lâm - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên. Đăng ngày: 01/12/2020
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: