Người làm nghề tổ chức với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ( 01/12/2020)

          

Những người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng đều nhận thức sâu sắc rằng đào tạo, bồi dưỡng là một trong ba cạnh của tam giác đều về công tác cán bộ: Quy hoạch - đào tạo, bồi dưỡng - sử dụng. Chính vì thế việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bao gồm đào tạo dài hạn, bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn ngắn ngày và cập nhật kiến thức luôn được người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng coi trọng và mong muốn hoàn thành với chất lượng cao nhất nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu của sử dụng - trước hết là sắp xếp bố trí cán bộ vào chức danh đã quy hoạch. Theo phân cấp về quản lý cán bộ, người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng có trách nhiệm chủ yếu trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối đảng và đoàn thể. Cho nên bài viết này chỉ đề cập đến một số câu chuyện của người làm nghề tổ chức với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối đảng và đoàn thể - nhìn từ thực tiễn Đà Nẵng.

Đối với cán bộ khối đảng và đoàn thể, Đà Nẵng chỉ mới chú trọng các hình thức bồi dưỡng chuyên đề và tập huấn ngắn ngày, chưa quan tâm đúng mức đến hình thức đào tạo dài hạn, đặc biệt là đào tạo chính quy dài hạn, kể cả khi đã có Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đại học Công đoàn... Bản thân cán bộ ban tổ chức cấp ủy các cấp cũng không có cơ sở đào tạo bài bản để làm nghề. Trước đây đã từng có trường chuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tổ chức, kiểm tra nhưng đã lâu không còn được tiếp tục. Sau đó có một vài lớp đào tạo cán bộ làm công tác tổ chức do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở, nhưng nay cũng không. Điều này ảnh hưởng nhất định đến tính chuyên nghiệp của số đông cán bộ, công chức, viên chức khối đảng và đoàn thể ở địa phương. Hầu như người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc “lấy nghề dạy nghề” - tuyển dụng và bố trí những người được đào tạo bài bản ở một chuyên ngành khác vào công tác trong từng cơ quan đảng và đoàn thể. Sau đó từ thực tiễn thực thi công vụ ở các vị trí việc làm cụ thể sẽ đào tạo nghề cho chính họ. Không ít cán bộ, công chức, viên chức khối đảng và đoàn thể ở Đà Nẵng đã trưởng thành từ hình thức đào tạo “lấy nghề dạy nghề” này.

Về lâu dài chúng ta không thể lạm dụng hình thức đào tạo “lấy nghề dạy nghề”, bất chấp yêu cầu đặc thù của từng cơ quan đảng và đoàn thể. Chẳng hạn, người được phân công về làm hiệu trưởng trường chính trị phải có năng lực sư phạm nhất định, nếu không xuất thân từ ngành giáo dục thì cũng đã từng đứng trên bục giảng của Ngành Tuyên giáo. Không phải ngẫu nhiên khi Ban Nội chính Trung ương đòi hỏi người được phân công đảm nhiệm chức vụ trưởng ban nội chính cấp tỉnh phải có bằng đại học luật, bởi đây là cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy về những vấn đề liên quan đến vấn đề thực thi pháp luật, được phân công chủ trì kết nối các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn với nhau. Người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng chuyên “gác cổng” cho Đảng về công tác tổ chức - cán bộ rất mong các cơ quan đảng và đoàn thể Trung ương có những đòi hỏi tương tự đối với tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu từng cơ quan đảng và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện nhằm tạo điều kiện nâng cao tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức khối đảng và đoàn thể ở địa phương, góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng hình thức đào tạo “lấy nghề dạy nghề” trong sử dụng cán bộ. Đương nhiên, để giải quyết vấn đề một cách căn cơ hơn, người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng ở Đà Nẵng luôn chú trọng xử lý mối quan hệ giữa hai cạnh quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng trong tam giác đều về công tác cán bộ nói trên. Điều này có nghĩa là phải đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu quy hoạch - chỉ đào tạo những gì mà cán bộ được đưa vào quy hoạch còn thiếu so với đòi hỏi của tiêu chuẩn chức danh được quy hoạch. Nếu không như vậy thì cạnh đào tạo, bồi dưỡng tuy có thể được vận hành liên tục, cán bộ thuộc diện quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng rất nhiều, thậm chí trên chuẩn học vị cần thiết, chẳng hạn đào tạo sau đại học, nhưng đến lúc cần sắp xếp, bố trí vào chức danh đã quy hoạch thì lại chưa đáp ứng được một số đòi hỏi có khi rất cơ bản của tiêu chuẩn chức danh.  

Trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối đảng và đoàn thể, Đà Nẵng quan tâm đúng mức đến cấp cơ sở xã, phường. Chẳng hạn, hơn 10 năm trước, xuất phát từ nhận thức cán bộ bán chuyên trách thiếu chuyên nghiệp còn có thể chấp nhận được nhưng cán bộ chuyên trách mà thiếu chuyên nghiệp là nghịch lý, bởi đây là cấp gần dân nhất, phục vụ người dân trực tiếp và thường xuyên nhất. Đà Nẵng đã đột phá trong việc đào tạo cán bộ lãnh đạo xã, phường. Cụ thể, đã triển khai Đề án Tạo nguồn cán bộ cho chức danh bí thư đảng uỷ và chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng (gọi tắt là Đề án 89) nhằm góp phần chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ được xem là thiếu chuyên nghiệp hơn cả trong hệ thống chính trị bốn cấp ở nước ta hiện nay. Sau 10 năm, phần lớn các học viên của Đề án này đã được sắp xếp, bố trí đảm đương các chức danh từ phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND xã, phường trở lên, nhiều người được tham gia cấp ủy cấp quận, huyện, thậm chí có người là ủy viên BTV quận ủy - trưởng ban tổ chức quận ủy. 

Hay như đòi hỏi chức danh Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố phải có năng lực sư phạm nhất định cũng đồng nghĩa với yêu cầu giảng viên Trường Chính trị thành phố phải có năng lực sư phạm cần thiết để đứng trên bục giảng. Tuy nhiên, giảng viên Trường Chính trị thành phố được đào tạo để có năng lực sư phạm vẫn chưa đủ điều kiện đảm đương nhiệm vụ, bởi lẽ giảng dạy lý luận chính trị đòi hỏi phải có kiến thức thực tế lãnh đạo, quản lý. Do vậy, hiện nay Đà Nẵng đang có kế hoạch đưa giảng viên Trường Chính trị thành phố thâm nhập thực tế công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở các quận, huyện, xã, phường nhằm thực tiễn hóa kiến thức hàn lâm, kinh điển, thiếu hơi thở cuộc sống, cụ thể là đưa giảng viên về công tác một thời gian ở cơ sở. Từ câu chuyện thâm nhập thực tế của giảng viên Trường Chính trị thành phố, người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng ở Đà Nẵng càng nhận thức rõ hơn lời dạy của Bác Hồ: “Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế. Lý luận mà không áp dụng vào công việc thực tế là lý luận suông. Dù xem được hàng ngàn, hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng sách”(*)

-----

 (*) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 11, tr.274.


Bùi Văn Tiếng
Nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Cơ hội luôn có trong mọi tình huống dù là thanh bình hay nguy nan, nhưng để nắm bắt “cơ hội” trong “nguy cơ” mới là điều khó, mới cần lãnh đạo tài năng, mạnh khoẻ, nhiệt huyết, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia là tối thượng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: