Trả lời bạn đọc số 8-2011 ( 08/08/2011)

CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN

Hỏi: Người xin vào Đảng có cha là đảng viên đang công tác tại cơ quan nhà nước. Khi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng có cần xác minh về người cha không? Nội dung xác minh?

bingo4566@googlemail.com

Trả lời: Hướng dẫn về phương pháp thẩm tra lý lịch của người vào Đảng, tại điểm 3(3.4)c, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương đã ghi rõ: “Nếu biết rõ những người thân của người vào Đảng đang là đảng viên, trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra xác minh. Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra xác minh nội dung đó; khi các cấp ủy cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận, nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ”.

Đồng chí căn cứ vào hướng dẫn trên để vận dụng cho phù hợp với trường hợp cụ thể ở cơ sở mình.

Hỏi: Lâu nay, cá nhân đảng viên làm bản kiểm điểm tự phê bình cuối năm, hoặc làm bản thu hoạch khi học tập nghị quyết của Đảng; đảng viên dự bị làm bản tự kiểm điểm khi chuyển chính thức thường ghi tiêu đề không thống nhất. Có đảng viên ghi Đảng Cộng sản Việt Nam chính giữa phía trên trang 1 của văn bản; có đảng viên lại ghi tên đảng ủy cấp trên rồi đến tên chi bộ nơi mình sinh hoạt ở đầu phía trái văn bản. Việc này có 2 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất, nếu là cá nhân đảng viên thì tiêu đề chỉ cần ghi Đảng Cộng sản Việt Nam ở chính giữa đầu văn bản.

- Loại ý kiến thứ hai, dù là cá nhân đảng viên nhưng khi ghi tiêu đề văn bản riêng cũng phải ghi theo văn bản của tổ chức đảng là, ở góc trái ghi tên đảng ủy cấp trên và tên chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt, phía bên phải là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vậy ý kiến nào là đúng?

Danh Cảnh

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Kiên Giang

Trả lời: Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21-6-2007 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn “Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên...” ở phần Phụ lục I, hướng dẫn các mẫu tài liệu về công tác đảng viên, tại điểm 4, đã hướng dẫn mẫu văn bản (Mẫu 3-KNĐ) đảng viên chính thức giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng thể hiện tiêu đề như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU

Người vào Đảng...

Tương tự, tại điểm 15, hướng dẫn mẫu (Mẫu 10-KNĐ) văn bản đảng viên dự bị làm kiểm điểm khi xét chuyển chính thức; hoặc điểm 16, hướng dẫn mẫu (Mẫu 11-KNĐ) văn bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ cũng viết tiêu đề như trên.

Căn cứ vào những hướng dẫn cụ thể như trên thì loại ý kiến thứ nhất là đúng quy định.

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Hỏi: Sau đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cơ sở chúng tôi có hai loại ý kiến khác nhau về thẩm quyền khen thưởng của chi bộ:

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) không có thẩm quyền cấp giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ý kiến này căn cứ vào quy định tại điểm 42(42.2)a, Quy định 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thẩm quyền khen thưởng “Chi bộ: biểu dương tổ đảng và đảng viên trong chi bộ”.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, chi bộ cơ sở có quyền cấp giấy khen cho đảng viên. Loại ý kiến này căn cứ vào Hướng dẫn số 11-HD/VPTW năm 2007 và Hướng dẫn số 37-HD/VPTW ngày 20-12-2010 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn về mức tiền thưởng các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên đã ghi: “Được đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở tặng giấy khen đảng viên “đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm và đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc không theo định kỳ khen thưởng kèm theo tiền thưởng ...”.

Vậy ý kiến nào đúng?

Lê Mạnh Quốc

 Văn phòng Đảng ủy Đại học Cần Thơ

Trả lời: Điểm 1, Điều 21, Điều lệ Đảng khóa XI quy định “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”. Và, Điều 23, Điều lệ Đảng đã quy định tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) có 5 nhiệm vụ.

Như vậy, tổ chức cơ sở đảng dù là chi bộ cơ sở hay đảng bộ cơ sở đều có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như nhau. Đảng ủy cơ sở có thẩm quyền tặng giấy khen cho đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm thì chi ủy chi bộ cơ sở cũng có thẩm quyền đó. Do vậy, Hướng dẫn số 11-HD/VPTW năm 2007 và Hướng dẫn số 37-HD/VPTW ngày 20-12-2010 của Văn phòng Trung ương, hướng dẫn mức tiền thưởng cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng giấy khen đã dùng cụm từ: “Được đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở tặng giấy khen…” là đúng quy định.

Còn chi bộ trực thuộc đảng ủy được quy định về tổ chức và nhiệm vụ tại Điều 24, Điều lệ Đảng. Chi bộ trực thuộc đảng ủy được quyền biểu dương tổ đảng và đảng viên trong chi bộ (điểm 42(42.2)a, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị).

Căn cứ vào những quy định và hướng dẫn trên, loại ý kiến thứ hai là đúng.

Tạp chí Xây dựng Đảng
Phải làm gì để những vụ án như vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" không tiếp tục xảy ra? Lựa chọn được cán bộ tử tế, có bản lĩnh, không tham lam, biết kiềm chế, tiền tài, giàu sang không thể cám dỗ để trao quyền lãnh đạo, quản lý chính là bước đầu tiên phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả. Điều đó cần nhưng chưa đủ. Cần có cơ chế kiểm soát quyền lực, thiết chế quản lý có hiệu quả khiến cho muốn tham nhũng cũng không được, không thể vi phạm bởi kiểm soát chặt chẽ, giám sát thường xuyên. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: