Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2021 có nội dung trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2021); 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2021); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911 - 10-10-2021), cùng một số nội dung quan trọng khác.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2021 có nội dung trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Chào mừng 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021); 76 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2021)… cùng một số nội dung quan trọng khác.
Với lòng biết ơn sâu sắc, Ban Biên tập và những người làm báo ở Tạp chí Xây dựng Đảng xin ghi nhận những tình cảm chân thành, sự chỉ đạo sâu sát, những ý kiến xây dựng, sự cộng tác tham gia viết bài và tình cảm yêu mến đón đọc tạp chí Xây dựng Đảng mà các thế hệ Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, cộng tác viên và bạn đọc gần xa đã dành cho Tạp chí 56 năm qua.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2021 có nội dung trọng tâm về nâng cao chất lượng quản lý cán bộ, đảng viên; 76 năm Cách mạng Tháng Tám; 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân; 91 năm Ngày truyền thống Ngành Công tác tư tưởng… cùng một số nội dung quan trọng khác.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2021 có nội dung trọng tâm về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ; kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1948 - 27-7-2021). Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2021, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…
Ban Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng cảm ơn tình cảm nồng ấm của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương, các vụ, cục, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương, cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, cá nhân...
Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2021 có nội dung trọng tâm về nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng, kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…; cùng một số nội dung quan trọng khác.
Sáng 13-5-2021, tại Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Tạp chí Xây dựng Đảng để nghe báo cáo kết quả các mặt công tác thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của đơn vị.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2021 có nội dung trọng tâm về chế độ, chính sách cán bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác..., cùng một số nội dung quan trọng khác.
Mở đầu cuốn tạp chí là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về lựa chọn, cất nhắc cán bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về lựa chọn, cất nhắc cán bộ: Cất nhắc cán bộ là dùng cho đúng tài năng của cán bộ, nâng đỡ, giáo dục thêm cho cán bộ…
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: