Nhịp cầu bạn đọc
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2017 có chủ đề trọng tâm về tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2017)…
Thực hiện thỏa thuận về Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ Nhật Bản, Văn phòng 165 thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018 (chương trình học bằng tiếng Anh).
Hồ sơ cán bộ cử tham gia dự tuyển gửi về: Phòng Tuyển sinh, Văn phòng 165, số 59 Phan Đình Phùng, Hà Nội trước ngày 15-9-2017. Điện thoại liên hệ: 080.43655; fax: 08043185; email: tuyensinh165@gmail.com
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2017 có chủ đề trọng tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2017 có chủ đề trọng tâm về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2017 có chủ đề trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam…
Thực hiện thỏa thuận về Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ Nhật Bản, Văn phòng 165 thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ (chương trình học bằng tiếng Anh) tại Nhật Bản năm 2018.
Hồ sơ cán bộ cử tham gia dự tuyển gửi về: Phòng Tuyển sinh, Văn phòng 165, số 59 Phan Đình Phùng, Hà Nội, trước ngày 15-6-2017.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa tổ chức chấm chung khảo Cuộc thi viết tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2017 có chủ đề trọng tâm về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ; kỷ niệm 199 năm Ngày sinh C.Mác; 90 năm tác phẩm “Đường cách mệnh” và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…
Ban Tổ chức Trung ương giao Tạp chí Xây dựng Đảng làm đầu mối phối hợp thường xuyên giữa Ban với các cơ quan thống tấn báo chí ở Trung ương và địa phương trong quá trình triển khai kế hoạch; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền phù hợp với từng loại hình báo chí để kết hợp giữa việc triển khai thực hiện Kế hoạch với việc định hướng nội dung sáng tác các tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2017 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Giỗ tổ Hùng Vương; 147 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin…
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: