Nhịp cầu bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên số 10-2011
5:31' 14/10/2011


Trong tháng 9-2011, Tạp chí Xây dựng Đảng đã nhận tin, bài, câu hỏi... của các đồng chí và các bạn:
Tô Xuân Bảng, Bùi Văn Bồng, Danh Cảnh, Nguyễn Viết Chính, Phạm Văn Chung, Nguyễn Hồng Chương, Lê Đài, Sùng Cố Dìn, Lê Văn Đính, Bùi Dung, Vũ Phú Dũng, Cao Cự Duyên,Y Glen, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Minh Hải, Bùi Khắc Hằng, Phạm Thị Hằng, Lê Văn Hạnh, Phạm Hậu, Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Văn Hộ, Hiệp Hòa, Hữu Hoàn, Nguyễn Thanh Hoàng, Trương Huy Hoàng, Nguyễn Phước Hơn, Diệp Thị Thu Hồng, Trần Duy Hưng, Lê Hữu Khanh, Hồng Thanh Khiết, Lê Văn Kiểm, Phùng Đức Kiệm, Mai Sỹ Lân, Nguyễn Công Lập, Huy Lê ,Nguyễn Duy Lễ, Nguyễn Thanh Liêm, Phương Linh, Vĩnh Linh, Phan Thị Lương, Nguyễn Văn Lượng, Lê Đại Lý, Trương Văn Mẫn, Duy Mạnh, Xuân Miễn, Phùng Văn Mùi, Ngô Thúy Nhàn, Phạm Hồng Nhân, Đỗ Văn Nhân, Báo Nhân, Võ Thanh Nhủ, Võ Thị Phương, Hà Văn Tải, Đỗ Thị Minh Tân, Trần Thắng, Đỗ Xuân Thể, Nguyễn Thị Thọ, Lê Văn Thơm, Đỗ Văn Thông, Trần Thông, Phan Văn Thu, Đức Thuận, Chi bộ Trung Thượng, Nguyễn Trần Thị Thúy, Phan Văn Toàn, Khánh Toàn, Trần Lê Sơn Tra, Huỳnh Công Trí, Lê Duy Trí, Nguyễn Ái Trúc, Lý Anh Tuấn, Ngô Hữu Tường, Mai Mộng Tưởng, Dương Văn Út, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Xuyến,Chinhman2005@... Tranthiduhoan@...
Xin trân trọng cảm ơn và mong các đồng chí, các bạn tiếp tục cộng tác, viết tin, bài cho Tạp chí số 11: Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt trong các loại hình chi bộ. Số 12: Về người đứng đầu và phòng, chống tham nhũng. Số 1+2/2012: Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới. Tin, bài, ảnh... ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, điện thoại để tiện liên hệ. Gửi thư điện tử theo địa chỉ: xaydungdang@hn.vnn.vn. Tiêu đề thư điện tử và tên file gửi kèm đề nghị dùng tiếng Việt không dấu để tiện khai thác, sử dụng.        
Bài cùng chuyên mục
Sách mới    (13/1/2012)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS