Nhịp cầu bạn đọc
Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2016
7:36' 7/12/2016
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2016 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, 72 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày Quốc khánh CHDCND Lào (2-12)…


Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đạo đức cách mạng của người đảng viên”, giới thiệu với bạn đọc tư tưởng của Bác về vị trí, vai trò, ý nghĩa của đạo đức cách mạng,  những biểu hiện của đạo đức cách mạng và sự cần thiết phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng đối với người đảng viên của Đảng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp (19-12-1946 - 19-12-2016), chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài viết “Bản anh hùng ca bất tử” của PGS, TS. Nguyễn Đình Lê (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội). Bài viết đã tái hiện lại cuộc chiến đấu 60 ngày đêm vô cùng anh dũng của quân dân Hà Nội vào mùa đông năm 1946, nêu bật những giá trị trường tồn của cuộc chiến đấu ấy, như một bản anh hùng ca bất tử, một mốc son chói lọi trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta.

Nhân kỷ niệm lần thứ 40 Ngày thành lập Học viện Quốc phòng, Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương (Phó Chính uỷ Học viện) có bài viết “Học viện Quốc phòng: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong thời kỳ mới” đã đề cập đến một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công của Học viện là luôn coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Để đáp ứng với yêu cầu phát triển mới của đất nước, của Quân đội, bài viết nêu ra các biện pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện, đó là: Xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn cán bộ, giảng viên; Thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, giảng viên; Kết hợp chặt chẽ giữa tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng; Thực hiện tốt chế độ, chính sách đãi ngộ, chủ động tham mưu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút nhân tài quân sự về Học viện.

Bài viết “Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân: Ba nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng” của Trung tướng, TS. Lê Huy Vịnh (UVTƯ Đảng, Tư lệnh Quân chủng) nêu bật những cách làm căn cơ nhằm từng bước tập trung xây dựng các TCCSĐ thực sự trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đó là: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị,  kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên và tổ chức đảng; Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy chất lượng chính trị làm trung tâm; Xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Bài viết “Phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số một số tỉnh Tây Bắc” của Nguyễn Bá Thắng phản ánh kinh nghiệm của Lào Cai, Sơn La, Hoà Bình đã thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhờ có cách làm phù hợp, quyết liệt.

Bài viết “Phát triển đảng viên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng”, tác giả Triều Dương, Bảo Yến đã nêu bật những cách làm và kinh nghiệm của một số trường cao đẳng, đại học về công tác phát triển đảng viên là sinh viên.

Bài viết “Kinh nghiệm kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Hưng Yên”, tác giả Minh Anh đi tìm lời giải vì sao số lượng đảng viên chỉ chiếm 1,3% trên tổng số công nhân lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Hưng Yên?. Bài viết nêu bật những kinh nghiệm của Hưng Yên trong việc xác định phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, tìm ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để phát triển đảng viên, tổ chức đảng và không để việc xây dựng tổ chức đảng, kết nạp đảng viên làm doanh nghiệp “vất vả” hơn.

Bài viết “Biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên từ thực tiễn một số tỉnh”, tác giả Phạm Giang nhấn mạnh đến kết quả và kinh nghiệm của cấp uỷ các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Bình đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên và mang lại những hiệu quả thiết thực.

Bài viết “Kinh nghiệm phân công nhiệm vụ cho đảng viên”, Thuỷ Anh đề cập đến các cách làm cụ thể để phát huy năng lực của đảng viên qua phân công nhiệm vụ phù hợp. Đó là: Phát huy dân chủ và lắng nghe ý kiến đảng viên về nhiệm vụ được phân công; Đa dạng hoá nội dung phân công của đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị để tạo sự gắn kết, sâu sát với cơ sở; Phát huy trách nhiệm, sự tiền phong, gương mẫu của đảng viên ở tổ dân phố, thôn, xóm.

Bài viết “Phòng, chống tham nhũng - Một năm nhìn lại”, tác giả Nguyễn Thị Thuỳ Linh (Học viện Chính trị Khu vực I) phản ánh những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, góp phần từng bước ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, tác giả cũng nhấn mạnh, tình trạng tham nhũng vẫn là vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay, là một nguy cơ gây mất ổn định chính trị, xã hội, vì vậy cần phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này trong thời gian tới.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viết “Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của tác giả Vĩnh Trọng. Tác giả đã mạnh dạn đề xuất 5 giải pháp cơ bản để nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Cũng mang tính nghiên cứu và trao đổi, số này có bài “Về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược” của ThS. Đậu Văn Côi (Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương). Bài viết đề xuất nội dung khung tiêu chuẩn chức danh thống nhất cùng các tiêu chí đánh giá cán bộ cấp chiến lược trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

Bài viết “Để kết nạp được nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” đánh giá kết quả bước đầu và những khó khăn, vướng mắc sau gần 4 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-1-2013 về thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, tác giả Bùi Huy Thành (Phó Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ) đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất để  có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Bài viết “Để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm người đứng đầu đạt hiệu quả, chất lượng” của Hồng Văn. Qua việc khẳng định vai trò quan trọng của việc đánh giá, xếp loại, đề bạt, bổ nhiệm đúng người đứng đầu, tác giả chỉ ra những ưu điểm cũng như không ít hạn chế, yếu kém của công tác này trong thực tế. Từ đó, tác giả kiến nghị một số nội dung để công tác này đạt chất lượng, hiệu quả hơn.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với bạn đọc bài viết “Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng ở TP. Hồ Chí Minh”. Tác giả Đinh Dương đề cập đến kinh nghiệm của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh trong việc triển khai tích cực, quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đạt được những kết quả rõ nét trong việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, số này có 2 bài viết: “Cách làm hiệu quả trong phát triển đảng viên ở Kim Sơn” của Thu Thuỷ viết về kinh nghiệm của Đảng bộ huyện Kim Sơn (Ninh Bình) tạo nguồn phát triển đảng viên từ những mô hình cụ thể và tổ chức lễ kết nạp đảng viên tạo sự lan toả. Bài viết “Hiệu quả mô hình tuyên vận ở Lào Cai” của Trần Việt viết về hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện mô hình kết hợp giữa tuyên giáo và dân vận ở Lào Cai.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Vững vàng nơi biên cương” của ThS. Bùi Thị Oanh (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Hà Nội) viết về Đồn Biên phòng Tân Thanh không chùn bước trước nhiều gian nan, nguy hiểm, làm theo lời Bác, quyết tâm ngày đêm bám sát địa bàn, gắn bó với nhân dân, xây dựng Đồn vững mạnh toàn diện góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này có bài viết “Nghĩ giải “bài toán” về quy hoạch cán bộ” của Phạm Văn Định. Tác giả chia sẻ về những suy ngẫm của một người nhiều năm công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, luôn trăn trở với những cái được, chưa được của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tác giả đề xuất một số vấn đề cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để công tác quy hoạch cán bộ đạt hiệu quả hơn.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Có xứng đáng là công bộc của dân” của Bảo Yến, bình luận về việc thời gian gần đây nhiều cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước có hành xử vô văn hoá, đánh người nơi công cộng gây phẫn nộ trong xã hội. Tác giả khẳng định trách nhiệm giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên, công chức của các cấp uỷ, cơ quan, người đứng đầu, nơi tuyển dụng như thế nào và nhấn mạnh điều quan trọng nhất là ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Chuyện về một nữ đảng viên người Khơ Mú”, tác giả Luyện Ngọc Tuấn (Báo Sơn La) giới thiệu về chân dung đảng viên Lò Thị Phanh, vượt qua rào cản của phong tục lạc hậu, đói nghèo, quyết tâm học tập trở thành Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, với bài viết “Nỗi nhức nhối chẳng của riêng ai” tác giả Ma Văn Kháng chia sẻ thực tế hành vi lót tay, hối lộ và nhận hối lộ đã trở thành hiện tượng phổ biến trong sinh hoạt xã hội và làm ô uế cả môi trường xã hội. Muốn ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này cần nhìn thẳng vào sự thật, khuyến khích, bảo vệ cái đẹp, cái tốt và dũng cảm đấu tranh loại bỏ cái xấu. Mỗi đảng viên đề cao lòng tự trọng, kiên quyết không nhận và đấu tranh với nạn hối lộ, tăng cường quản lý, đề cao pháp luật…

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải các thông tin: “Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư” của Mai Anh; “Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý” của Trần Đinh Vinh.

Kỷ niệm 41 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2016), chuyên mục Quốc tế, Tổng Biên tập Tạp chí Kosang Phắk Lít-thi Xỉ-xụ-vông có bài viết: “5 năm thực hiện nghị quyết của Đảng NDCM Lào về công tác tổ chức”. Bài viết giới thiệu với bạn đọc trong 5 năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào đã chủ động tham mưu, hướng dẫn thực hiện đường lối tổ chức của Đảng và đã giành được nhiều kết quả quan trọng.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: nghiệp vụ công tác đảng viên; công tác bầu cử; chính sách cán bộ; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2016, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS