Sinh hoạt đảng
Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức giao ban với thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy năm 2014, chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD của Ban Tổ chức Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư”.
Nội dung sinh hoạt ngắn gọn, rõ ràng đi vào những vấn đề cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm. Nên có sinh hoạt chuyên đề, tập trung phân tích, lý giải và đề ra giải pháp những vấn đề nổi bật, vấn đề cấp bách do tình hình mới đưa lại cần giải quyết. Nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cấp trên giao phó trong tình hình nóng bỏng hiện nay, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Với các xã, thị trấn địa bàn vùng núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số giáp biên giới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quy định về nhiệm vụ, mối quan hệ của đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản thuộc các đảng bộ xã, thị trấn khu vực biên giới; chỉ đạo Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện đề án thí điểm đưa đảng viên về tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản khu vực biên giới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt chi bộ.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập Tiểu ban Điều lệ Đảng và các tiểu ban khác. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng, đợt kiểm tra này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về Điều lệ Đảng, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng...
Làm thế nào để tổ chức tốt buổi sinh hoạt chi bộ? Tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ vì sao còn yếu? Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý đảng viên như thế nào? Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ... là những nội dung được trao đổi, thảo luận tại hội thảo “Nâng cao chất lượng chi bộ - những vấn đề đặt ra” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân vừa tổ chức. Tại diễn đàn này, đồng chí Vũ Thị Thủy, Bí thư chi bộ Vụ Cơ sở đảng thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương có bài trao đổi về: Kinh nghiệm phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.
Việc đi cơ sở cần quan tâm tập trung vào những địa phương có những điểm nóng về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, những dự án đang triển khai để giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Việc vi hành của lãnh đạo là để “lắng nghe tiếng nói người dân”, giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của người dân, tạo niềm tin, thể hiện sự trân trọng các ý kiến góp ý của nhân dân.
Để góp phần khắc phục những điều không bình thường, gần đây, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, trong đó xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu về việc kê khai thu nhập, tài sản của cán bộ.
Quan tâm hơn đến số đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác, chi ủy và bí thư chi bộ nên định kỳ thông tin về nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những công việc đang làm của cấp ủy, chính quyền và địa phương nhằm tăng thêm mối quan hệ của các tổ chức đảng với đảng viên, giúp đảng viên phát huy được tác dụng của mình.
Hội nghị tổng kết là dịp khẳng định những mặt làm được, biểu dương, khen thưởng đúng những người có công, người tốt, việc tốt, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, việc làm chưa tốt, xác định trách nhiệm cá nhân, phê bình nghiêm khắc những người có sai sót, khuyết điểm để họ sửa chữa, tiến bộ. Đồng thời nêu rõ phương hướng nhiệm vụ năm tới và những giải pháp thực hiện. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong tổ chức đảng trước hết cần khắc phục cho được kiểu tổng kết “vui vẻ” lẫn cách “đao to, búa lớn” theo kiểu phê bình “cầm roi”.
Vài tuần sau, “sếp” bảo đồng chí chánh văn phòng cho anh em khiêng chiếc két sắt xuống đặt tại phòng kế toán - tài vụ để làm két đựng tiền và gọi chánh văn phòng lên đề nghị đổi cho “sếp” sang dùng chiếc xe Camry 2.4 cũ. Từ đó đến nay, hằng ngày tôi vẫn đưa đón “sếp” hoặc đi công tác bằng chiếc Camry cũ. Tác động tích cực tấm gương của Bác đối với “sếp” tôi là thế đấy!
Trang12345678910
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: