Sinh hoạt đảng
Thành phố Vĩnh Long có 7 phường, 4 xã, với 58 khóm, ấp. Đảng bộ thành phố có gần 4.000 đảng viên sinh hoạt tại 35 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc (trong đó có 38 chi bộ khóm và 20 chi bộ ấp). Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ đảng.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Ngành Ngân hàng Việt Nam và kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy VietinBank Đà Nẵng vừa tổ chức buổi sinh hoạt chính trị đặc biệt tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5.
Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị.
Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong (Quảng Trị) thực hiện nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chính những cán bộ liêm khiết, có lòng tự trọng, biết xấu hổ với chính mình và nhiều việc làm tương tự của đảng viên góp phần làm trong sạch Đảng, khôi phục lòng tin của nhân dân với Đảng vốn luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp và cấp uỷ trực thuộc luôn chú trọng quán triệt, thực hiện tốt các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp uỷ cấp trên về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy các cấp thường xuyên theo dõi, định hướng hoạt động và phát huy tốt vai trò tham mưu của bộ phận tuyên tuyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở từng cấp.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tham mưu quy định thống thất từ ngày 3 đến ngày 5 hằng tháng là ngày sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường đi cơ sở của cấp uỷ cấp trên vừa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, vừa dự họp với các chi bộ khối, xóm, bản, chi bộ cơ quan để nắm tình hình. Hầu hết các chi bộ đều duy trì khá tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, kể cả sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt đột xuất...
Đảng bộ xã Tam Đại có gần 200 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ thôn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đảng ủy xã tổ chức hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ để quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 01 của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh về sinh hoạt chi bộ.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: