Sinh hoạt đảng
Ban Thường vụ Huyện uỷ Nga Sơn phân công các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, các trưởng, phó ban, phòng cấp huyện về dự sinh hoạt trực tiếp với các chi bộ, nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ cấp trên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.
Thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), sinh hoạt TPB và PB trong toàn Đảng từng bước đi vào nền nếp. Thông qua sinh hoạt TPB và PB, ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên được nâng lên, yếu kém, khuyết điểm của cá nhân và tổ chức đảng đã được phát hiện, đấu tranh, sửa chữa, khắc phục. Sinh hoạt TPB và PB đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên...
Đại hội chi bộ tạo được không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ dân phố, lòng tin của nhân dân đối với chi bộ được củng cố. Để phát huy kết quả Đại hội, ban chi uỷ đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết, mục tiêu do Đại hội đề ra, trong đó coi trọng giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng đảng viên, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.
Các cấp ủy ở Đồng Tháp đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, văn kiện được chuẩn bị khá công phu, bố cục, nội dung phù hợp với từng loại hình chi bộ, được lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và thông qua đảng uỷ cơ sở cho ý kiến trước khi trình tại đại hội. Công tác nhân sự trong đại hội đảm bảo quy trình, công khai, dân chủ.
Có một “hiện tượng mới” đối với người làm công tác giảng dạy của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên: Lần đầu tiên, người học “đặt hàng” người dạy những vấn đề họ đang cần. Cán bộ đang cần học đi đôi với hành. Họ mong muốn được trang bị kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp xử lý tình huống để giải quyết công việc “muôn hình vạn trạng” ở cơ sở.
Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm và tổ công tác chỉ đạo đại hội thí điểm của tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy Phú Ninh, Huyện ủy Hiệp Đức chỉ đạo tổ chức đại hội thí điểm và đại hội điểm thành công. Sau hai đại hội điểm, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế đối với đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm, nhằm chỉ đạo tốt hơn đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa, cả 3 đảng bộ tổ chức đại hội điểm đã hoàn thành, đạt yêu cầu đề ra: Đại hội đảng bộ nghiêm túc, bảo đảm thời gian (2 ngày). Công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo chính trị, xây dựng đề án nhân sự và tổ chức đại hội bảo đảm yêu cầu. Việc thảo luận báo cáo chính trị và tham gia đóng góp các văn kiện của đảng bộ cấp trên được quan tâm, giành thời gian thỏa đáng để các đại biểu đại hội thảo luận kỹ
Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ Quảng Trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua các chi bộ nông thôn trong toàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Việc chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng các dự thảo văn kiện trình đại hội là nội dung đầu tiên rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành công của đại hội đảng bộ cấp mình, góp vào thành công của đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội XII của Đảng.
Sinh hoạt chi bộ là nơi chủ yếu để giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên của Đảng. Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên được giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành với Tổ quốc. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn trong công tác. Bởi vậy, bảo đảm tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: