Sinh hoạt đảng
Làm thế nào để tổ chức tốt buổi sinh hoạt chi bộ? Tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ vì sao còn yếu? Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý đảng viên như thế nào? Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ... là những nội dung được trao đổi, thảo luận tại hội thảo “Nâng cao chất lượng chi bộ - những vấn đề đặt ra” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân vừa tổ chức. Tại diễn đàn này, đồng chí Vũ Thị Thủy, Bí thư chi bộ Vụ Cơ sở đảng thuộc Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương có bài trao đổi về: Kinh nghiệm phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.
Việc đi cơ sở cần quan tâm tập trung vào những địa phương có những điểm nóng về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, những dự án đang triển khai để giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Việc vi hành của lãnh đạo là để “lắng nghe tiếng nói người dân”, giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của người dân, tạo niềm tin, thể hiện sự trân trọng các ý kiến góp ý của nhân dân.
Để góp phần khắc phục những điều không bình thường, gần đây, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, trong đó xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu về việc kê khai thu nhập, tài sản của cán bộ.
Quan tâm hơn đến số đảng viên được miễn sinh hoạt và công tác, chi ủy và bí thư chi bộ nên định kỳ thông tin về nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những công việc đang làm của cấp ủy, chính quyền và địa phương nhằm tăng thêm mối quan hệ của các tổ chức đảng với đảng viên, giúp đảng viên phát huy được tác dụng của mình.
Hội nghị tổng kết là dịp khẳng định những mặt làm được, biểu dương, khen thưởng đúng những người có công, người tốt, việc tốt, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, việc làm chưa tốt, xác định trách nhiệm cá nhân, phê bình nghiêm khắc những người có sai sót, khuyết điểm để họ sửa chữa, tiến bộ. Đồng thời nêu rõ phương hướng nhiệm vụ năm tới và những giải pháp thực hiện. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt trong tổ chức đảng trước hết cần khắc phục cho được kiểu tổng kết “vui vẻ” lẫn cách “đao to, búa lớn” theo kiểu phê bình “cầm roi”.
Vài tuần sau, “sếp” bảo đồng chí chánh văn phòng cho anh em khiêng chiếc két sắt xuống đặt tại phòng kế toán - tài vụ để làm két đựng tiền và gọi chánh văn phòng lên đề nghị đổi cho “sếp” sang dùng chiếc xe Camry 2.4 cũ. Từ đó đến nay, hằng ngày tôi vẫn đưa đón “sếp” hoặc đi công tác bằng chiếc Camry cũ. Tác động tích cực tấm gương của Bác đối với “sếp” tôi là thế đấy!
Càng gần dân, sát dân, sống trong dân càng phải gương thì người cán bộ đảng viên ấy mới có uy tín trước dân. Qui định số 76 được các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Hồ Chí Minh đã chỉ ra 10 loại bệnh nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân cần nhận diện và phòng chống.
Hồ Chí Minh khẳng định, chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội, là giặc nội xâm, kẻ địch ở bên trong, là thứ vi trùng rất độc, là bệnh chính, bệnh mẹ sinh ra trăm thứ bệnh khác.
Việc phê bình thủ trưởng là khó. Phê bình được thực chất vấn đề nhưng lại không để làm mất thể diện của thủ trưởng. Muốn thế, người phê bình cần thẳng thắn, có tinh thần xây dựng nhưng cũng cần tế nhị. khéo léo. Đồng thời, thủ trưởng cũng muốn nghe, biết tiếp thu và sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm.
Bằng những biện pháp thiết thực, "hội chứng" giấu giếm khuyết điểm, che đậy yếu kém và báo cáo sai sự thật sẽ được khắc phục để làm trong sạch môi trường chính trị - xã hội, minh bạch hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành bộ máy, cơ quan, đơn vị để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: