Sinh hoạt đảng
Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm và tổ công tác chỉ đạo đại hội thí điểm của tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy Phú Ninh, Huyện ủy Hiệp Đức chỉ đạo tổ chức đại hội thí điểm và đại hội điểm thành công. Sau hai đại hội điểm, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế đối với đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm, nhằm chỉ đạo tốt hơn đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh.
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa, cả 3 đảng bộ tổ chức đại hội điểm đã hoàn thành, đạt yêu cầu đề ra: Đại hội đảng bộ nghiêm túc, bảo đảm thời gian (2 ngày). Công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo chính trị, xây dựng đề án nhân sự và tổ chức đại hội bảo đảm yêu cầu. Việc thảo luận báo cáo chính trị và tham gia đóng góp các văn kiện của đảng bộ cấp trên được quan tâm, giành thời gian thỏa đáng để các đại biểu đại hội thảo luận kỹ
Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ Quảng Trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua các chi bộ nông thôn trong toàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên về việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Việc chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng các dự thảo văn kiện trình đại hội là nội dung đầu tiên rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thành công của đại hội đảng bộ cấp mình, góp vào thành công của đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội XII của Đảng.
Sinh hoạt chi bộ là nơi chủ yếu để giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên của Đảng. Qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên được giáo dục, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, lòng trung thành với Tổ quốc. Thông qua sinh hoạt chi bộ, đảng viên ngày càng vững vàng, trưởng thành hơn trong công tác. Bởi vậy, bảo đảm tính giáo dục trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu để Thành ủy ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và trực tiếp hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ. Các cấp uỷ đảng đã quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo được một số chuyển biến tích cực về công tác xây dựng TCCSĐ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Quế Phong là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Những năm qua, Huyện uỷ Quế Phong luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng. Bởi vậy việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng ngày càng thực chất, tránh được bệnh thành tích.
Được mời dự hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến của cơ sở, tôi chắc mẩm hôm nay sẽ tiếp cận được vô vàn cách làm hay. Cầm tập báo cáo dày cộp, có nhiều bài tham luận của những người “miệng nói tay làm”, tôi thích lắm. Nhưng đọc và nghe trên diễn đàn, tôi thấy các báo cáo cứ na ná nhau. Báo cáo của tỉnh lắm lý luận (đã đành), báo cáo của cá nhân cũng đầy lý luận...
Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức giao ban với thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy năm 2014, chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD của Ban Tổ chức Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư”.
Nội dung sinh hoạt ngắn gọn, rõ ràng đi vào những vấn đề cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm. Nên có sinh hoạt chuyên đề, tập trung phân tích, lý giải và đề ra giải pháp những vấn đề nổi bật, vấn đề cấp bách do tình hình mới đưa lại cần giải quyết. Nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cấp trên giao phó trong tình hình nóng bỏng hiện nay, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: