Tổ chức
Công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần đối tác Chân Thật
7:0' 23/8/2016
Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 2, (Quận ủy Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) vừa tổ chức Lễ công bố thành lập Chi bộ đảng Công ty cổ phần đối tác Chân Thật.

Ra mắt Chi bộ đảng Công ty cổ phần đối tác Chân Thật.


Chi bộ Công ty cổ phần đối tác Chân Thật (Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) có 4 đảng viên. Đây là doanh nghiệp hoạt động kho bãi và lưu giữ hàng hóa; vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương… Hiện doanh nghiệp có khoảng 123 lao động.

Theo đánh giá của Quận ủy quận 2, Công ty cổ phần đối tác Chân Thật có tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động khá hiệu quả, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện hoạt động cho các đoàn thể và chăm lo đầy đủ đời sống sinh hoạt của người lao động.


Trong năm 2016, quận 2 đã thành lập mới 5 chi bộ doanh nghiệp trên địa bàn quận, đạt tỷ lệ 71,5%. Tổng số chi bộ doanh nghiệp tại phường và quận là 31 chi bộ với 281 đảng viên; trong đó, có 3 chi bộ có trên 500 lao động.


Linh Đan

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS