Bảo hiểm xã hội
Trong những năm qua, Ngành BHXH Việt Nam đã và đang đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Ngành theo định hướng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, tích hợp, tập trung cấp quốc gia, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới khách hàng, đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) là 2 chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, có tác động và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động và Nhân dân. Do đó, cùng với quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thường xuyên.
Trong 5 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trong điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hậu quả của thiên tai, lũ lụt từ những năm trước. Nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, BHXH tỉnh; sự phối hợp của các ban, ngành, UBND các xã; cùng với nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, lao động; BHXH huyện Quảng Trạch cơ bản đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Trong 5 tháng đầu năm 2022, công tác triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và hậu quả của thiên tai, lũ lụt từ những năm trước. Nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam; sự phối hợp của các sở, ban, ngành; cùng với nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động; BHXH tỉnh Quảng Bình cơ bản đã thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Người tham gia BHXH khi hưởng lương hưu được hưởng rất nhiều quyền lợi trong quá trình hưởng lương hưu và ngay cả khi chết thì thân nhân của họ cũng được hưởng chế độ tử tuất với quyền lợi cao trong khi người hưởng BHXH một lần chỉ được hưởng một số tiền cố định duy nhất và ra khỏi hệ thống BHXH đánh mất đi cơ hội được hưởng an sinh xã hội dài hạn.
Chế độ hưu trí là cốt lõi của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người lao động (NLĐ) khi hết tuổi lao động. Lương hưu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp NLĐ đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và có thêm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) (được cấp miễn phí) để chăm sóc sức khoẻ.
Sáng ngày 1-6-2022, tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị “Tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT, BHTN cho nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022”.
Ngày 24-5-2022, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1379/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.
Tham gia BHXH, khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian tham gia, người lao động được hưởng lương hưu hằng tháng - là nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo cuộc sống khi về già, luôn được bảo toàn giá trị, không bị rủi ro khi đồng tiền mất giá.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 13-5-2022 giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: