Bảo hiểm xã hội
Tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn diễn ra phức tạp, khó kiểm soát dẫn đến tình trạng bội chi Quỹ BHYT ở nhiều địa phương. Nhiều cơ sở khám chữa bệnh dù không đủ điều kiện nhưng vẫn thực hiện khám chữa bệnh, kê thêm giường, thống kê dịch vụ kỹ thuật không đúng để thanh toán, kéo dài ngày điều trị nhằm “rút ruột” quỹ BHYT. Trục lợi BHYT gia tăng đồng nghĩa cơ hội, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân sẽ giảm.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là những yếu tố cơ bản của chính sách an sinh xã hội, một trong những trụ cột cơ bản bảo đảm sự phát triển bền vững.Theo đó, cần hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như xây dựng cơ chế để người dân giám sát hoạt động thu, chi và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội; chuẩn hóa các quy định, quy trình nghiệp vụ bảo hiểm thống nhất, đồng bộ, liên thông, liên kết cơ sở dữ liệu, tạo thuận lợi để người lao động có thể theo dõi, giám sát việc thu và nộp quỹ bảo hiểm xã hội.
Ngày 14-9, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với BHXH 63 tỉnh, thành phố về công tác giám định BHYT, thu và thu nợ BHXH, BHYT. Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chủ trì ở điểm cầu Trung ương.
“Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng đến bảo hiểm y tế, nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh…”.
Tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (BHYT HSSV) không chỉ là thực hiện quyền mà còn cả nghĩa vụ công dân, trực tiếp thực hiện một chính sách rất nhân văn, mang tính cộng đồng. Thông qua BHYT, các em sẽ học được cách đồng cảm với những người không may gặp rủi ro về sức khỏe; được chia sẻ sự đóng góp của mình cho những người cần đến sự hỗ trợ từ quỹ BHYT. Điều đó cũng sẽ góp phần định hình nhân cách sống tốt đẹp của thế hệ trẻ; ý nghĩa của BHYT HSSV không chỉ giới hạn ở những quyền lợi bản thân các em được thụ hưởng, giúp gia đình các em yên tâm hơn đối với con em mình, mà còn mang những giá trị xã hội, cộng đồng sâu sắc.
Đến hết 31-8-2017, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,20 triệu người; BH thất nghiệp là 11,33 triệu người; BHXH tự nguyện 242.000 người và BHYT là 78,39 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 84,2% dân số.
Chiều 29-8, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 8-2017. Từ ngày 1-8-2017, BHXH Việt Nam thực hiện cấp mã số BHXH mới cho người tham gia BHXH. Đây là mã số định danh cá nhân duy nhất của người tham gia, giúp cơ quan BHXH quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ và chống lạm dụng quỹ BHXH, BHYT; làm căn cứ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020” nêu rõ quan điểm chỉ đạo về phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên trong lộ trình BHYT toàn dân. Với quyết tâm cao nhất đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Chính phủ đã có những chỉ đạo hết sức quyết liệt với công tác BHXH, BHYT nói chung và BHYT học sinh, sinh viên nói riêng.
Luật BHXH (sửa đổi) cũng quy định, từ ngày 1-1-2016, người quản lý và điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Từ tháng 8-2017, Bảo hiểm y tế có cấu trúc mã thẻ gồm 15 ký tự, trong đó 10 ký tự cuối là mã số BHXH, đồng bộ với số sổ BHXH.
Trang1234
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: