Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội là chính sách rất nhân văn của Đảng và Nhà nước đảm bảo mọi công dân có quyền được hưởng an sinh xã hội. Theo đó, người lao động khi làm việc được người sử dụng lao động đóng BHXH để hưởng đủ các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,nbệnh nghề nghiệp, hưu trí... Người tham gia BHXH khi hưởng lương hưu được hưởng rất nhiều quyền lợi và chính lương hưu là cứu cánh cho người lao động khi về già, khi mà không còn khả năng để lao động tạo thu nhập.
Bảo hiểm Việt Nam Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thí điểm phương án ứng dụng CNTT trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Đỗ Ngọc Bình, Tổng Giám đốc Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn...
Từ ngày 01-01-2018 ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.
Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ cấp ủy của Đảng bộ.
Chiều tối ngày 30-10, nhân dịp tham dự Kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV, đoàn đại biểu Quốc hội do bà Nguyễn Thúy Anh- Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội dẫn đầu đã tới thăm Trung tâm Điều hành CNTT của BHXH Việt Nam.
Ngày 25-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Theo đó, Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt.
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ban hành ngày 22-11-2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng tới đời sống dân sinh, vì an sinh xã hội và sự phát triển bền vững, được dư luận đánh giá là một trong những điểm nhấn quan trọng của chặng đường 30 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Chỉ thị số 59-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII, nhấn mạnh: “Người cao tuổi có công sinh thành, nuôi dạy con cháu giữ gìn và phát triển giống nòi, giáo dục các thế hệ thanh niên Việt Nam về nhân cách, phẩm chất và lòng yêu nước; một bộ phận đông đảo người cao tuổi Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nên việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội.
Báo cáo Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Việt Nam ICT Index 2017) vừa được Hội Tin học Việt Nam phối hợp với Bộ TT-TT công bố đã ghi nhận BHXH Việt Nam tăng 18 bậc so với năm 2016, BHXH Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng chung của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công...
Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị giải quyết những vướng mắc trong KCB BHYT. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn; Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đồng chủ trì hội nghị.
Trang12345
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: