Bảo hiểm xã hội
Ngày 11-7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh dự và chỉ đạo hội nghị.
Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định xã hội, góp phần phát triển bền vững đất nước. Ở Việt Nam, trải qua nhiều giai đoạn cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là từ sau khi khi Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động đã đạt được những kết quả nhất định.
Ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm. Kết quả năm 2017 vừa được công bố, theo đó, BHXH Việt Nam dẫn đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử.
Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) là diễn đàn khu vực của các tổ chức an sinh xã hội các nước Đông Nam Á thành lập năm 1998; trải qua quá trình gần 20 năm hình thành và phát triển, đến nay ASSA có 19 thành viên là các tổ chức an sinh xã hội hoạt động của 10 quốc gia Đông Nam Á. Các thành viên ASSA bao gồm các tổ chức an sinh xã hội của các nước ASEAN, như: Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam.
BHXH Việt Nam đã kịp thời cung cấp tình hình thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu năm 2018 và sửa đổi, điều chỉnh giá một số DVYT ban hành theo Thông tư 37.
Đổi mới phương pháp, quy trình nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Ngành Bảo hiểm xã hội. Do vậy, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống, đặc biệt là vai trò, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đổi mới của giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố, để thực hiện thành công nhiệm vụ.
Ngày BHYT Việt Nam năm nay (1-7-2018) với chủ đề truyền thông “Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuyến y tế cơ sở”, với mục đích truyền thông nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, nhanh nhất và thuận tiện nhất, giảm chi phí không cần thiết, thực hành tiết kiệm, tập trung nguồn lực đầu tư, sử dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao.
Thời gian qua, 1 số trang mạng xã hội đã đem ra so sánh lợi ích giữa tham gia BHXH để hưởng lương hưu với tham gia bảo hiểm nhân thọ, với gửi tiết kiệm. Trước tiên, phải khẳng định việc so sánh trực tiếp sản phẩm của mình với sản phẩm của một doanh nghiệp khác là vi phạm Điều 43 và Điều 45 Luật Cạnh tranh.
Theo Khoản 7, Điều 3, Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán NSNN năm 2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. Do đó, số tiền đóng BHXH, BHYT có một số thay đổi để phù hợp với mức lương cơ sở mới.
Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 28-6, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: