Bảo hiểm xã hội
Hằng năm có hàng triệu lượt học sinh, sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí khám, chữa bệnh khi phải điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước. Đồng thời, quỹ bảo hiểm y tế còn trích lại 7% số kinh phí để lại cho hoạt động y tế trường học phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế đang giữ vai trò chủ yếu trong nguồn kinh phí hoạt động của y tế trường học với khoảng 82%, trong khi phần ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 18%.
Tính đến ngày 31-12-2017, toàn tỉnh có 106.000 người tham gia BHXH (tăng 19.000 người so với năm 2012 và chiếm gần 30% lực lượng lao động). Trong đó bao gồm 100.200 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 18.000 người so với năm 2012); 5.800 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng 487 người); 87.600 người tham gia BH thất nghiệp (tăng 17.000 người). 1.655.000 người tham gia BHYT (tăng 466.000 người, đạt tỉ lệ bao phủ 76,52% dân số).
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái đã và đang tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả bước đầu trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.
Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tỉ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tăng, nhưng số người tham gia vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, việc giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội cho các địa phương cần được tiến hành sớm để các địa phương gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội.
Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận và quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Dự hội nghị có các đồng chí đảng ủy viên, chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam; đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Cơ quan BHXH Việt Nam.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh vừa chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 4-2018. Đến hết tháng 3-2018, toàn quốc có 13,7 triệu người tham gia BHXH; 11,6 triệu người tham gia BH thất nghiệp; 80,65 triệu người tham gia BHYT- đạt tỉ lệ bao phủ 86% dân số.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Y tế vừa có cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn với Hiệp hội Bệnh viện (BV) tư nhân Việt Nam về nhiều vấn đề, vướng mắc hiện nay của các cơ sở y tế tư nhân.
Với mục tiêu bảo đảm công bằng, an sinh xã hội, 10 năm qua, Kết luận 20-KL/TƯ ngày 28-1-2008 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công” đã được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao mức sống của các đối tượng này. Tuy nhiên, đến nay thực tế đã bộc lộ những bất cập, đòi hỏi phải có cải cách mạnh mẽ và toàn diện hơn.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức chính trị xã hội ký hơn 20 chương trình, quy chế phối hợp công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó, nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT thiết thực, hiệu quả được triển khai.
Chiều ngày 27-3-2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 3-2018, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh chủ trì.
Trang12345678910
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: