Bảo hiểm xã hội
Luật BHYT ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế công thông qua BHYT toàn dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Trong đó đã quy định “BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”.
Ngành BHXH đã thực hiện nâng cấp Hệ thống giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất từ ngày 9-12-2019. Sau hơn 6 tháng thực hiện đã có 690 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.
5 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp và tiêu cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp và hàng nghìn người lao động, thì với vai trò của mình, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã giúp bảo đảm phần nào đời sống, củng cố sức khoẻ cho hàng nghìn người lao động thất nghiệp và gia đình; giảm thiểu áp lực kinh tế đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc bảo đảm sản xuất - kinh doanh; góp phần ổn định kinh tế, xã hội của đất nước.
Năm 2020 được coi là năm bản lề để bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tăng tốc, hoàn thành các mục tiêu theo tinh thần của các nghị quyết Trung ương đã đề ra. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến cuộc sống người dân đòi hỏi ngành BHXH phải có những giải pháp mang tính đột phá.
Nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao về thực hiện BHXH toàn dân.
Ngày 23-5-2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” theo hình thức trực tuyến và tuyên truyền lưu động đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang ngày một diễn biến phức tạp, đã có một bộ phận NLĐ đã lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi trước mắt và về lâu dài của người lao động.
Người lao động phải hiểu rõ giá trị của cuốn sổ bảo hiểm xã hội đối với mỗi cá nhân, mỗi người lao động; các hành vi mua bán sổ bảo hiểm xã hội đều là các hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
UBND tỉnh Quảng Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ứng phó với dịch COVID-19.
BHXH Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai dịch vụ: Nộp tiền gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp tiền BHXH tự nguyện trực tuyến đối với người tham gia; Nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trực tuyến đối với đơn vị sử dụng lao động.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: