Bảo hiểm xã hội
Từ ngày 1-1-2022, theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Chính phủ, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng/tháng, theo đó, mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo.
Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội của nước ta. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bao hiểm thất nghiệp (BHTN) của ngành BHXH Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, sáng tạo, toàn Ngành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT, BHTN giúp hàng triệu người dân, người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Nhân dịp bước sang năm mới 2022, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã có cuộc trao đổi, chia sẻ về những nỗ lực và kết quả nổi bật của Ngành trong năm qua.
Năm 2021 đi qua với biết bao khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, nhưng cũng là năm để lại nhiều dấu ấn quan trọng đối với đất nước, với ngành BHXH Việt Nam. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan, tổ chức; cùng sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó của mỗi công chức, viên chức, người lao động, ngành BHXH Việt Nam đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa hoàn thành các nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, thách thức, vừa thực hiện thành công, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, để lại những ấn tượng tốt đẹp, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp đánh giá cao; đồng thời nâng cao uy tín, vị thế ngành BHXH Việt Nam.
Mặc dù năm 2021 là năm rất khó khăn khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đã tác động mạnh đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên nhìn những kết quả đã đạt được như về chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp BHYT hướng tới BHYT toàn dân tại Hưng Yên đã có những kết quả đáng khích lệ. Hưng Yên là một trong những địa phương về đích sớm nhất trong toàn quốc khi hết tháng 11 đã hoàn thành chỉ tiêu về BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp, BHYT...
Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế để thực hiện đấu thầu tập trung thuốc quốc gia do Bộ Y tế thực hiện. Sẽ cùng với các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản pháp luật về đấu thầu thuốc, đề xuất những nội dung liên quan đến hoạt động này vào sửa Luật BHYT...
Sự lãnh đạo của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam cho các lĩnh vực nói chung, lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội nói riêng nhằm chăm lo cho đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, mở cửa và hội nhập. Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính trị và khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng ở các lĩnh vực khác. Trong bổi cảnh hiện nay, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội cho người dân là một yêu cầu tất yếu khách quan. Vì thế, trên cơ sở làm rõ nội dung, bức tranh về sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực an sinh xã hội, bài viết đã đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực an sinh xã hội đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình của đất nước hiện nay.
Làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để chăm lo an sinh xã hội tốt hơn cho người dân, vừa tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách, vừa phòng chống trục lợi chính sách, tiêu cực, thất thoát, lãng phí…
Ngày 7-12-2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Nghị định 108/2021/NQ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-2022.
Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng tăng, trong khi mức đóng BHYT không tăng tương ứng với mức tăng giá dịch vụ kĩ thuật và nhu cầu khám chữa bệnh (KCB) của người dân; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT từ phía cơ sở KCB và người bệnh vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhất là trong bối cảnh các bệnh viện (BV) chịu áp lực “cơm áo gạo tiền” do tự chủ tài chính… là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ mất cân đối quỹ.
Toàn ngành "dốc sức" triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển đến từng cán bộ, đại lý thu. Thực hiện phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đảm bảo nguyên tắc: rõ người, rõ việc, rõ quy trình trách nhiệm, rõ kết quả; khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; tạo thuận lợi tối đa cho đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: