Bảo hiểm xã hội
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng triển khai công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017
Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Đ/c Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị


Báo cáo của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội thành phố phố Đà Nẵng tại hội nghị nêu rõ kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2017, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2017.

Về nhiệm vụ chính trị, trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành thu BHXH, BHYT, BHTN được 2.114.695 triệu đồng, đạt 49% kế hoạch BHXH Việt Nam; tổng số người tham gia các loại hình BHYT là 984.517 người, độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 93,1% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng (không bao gồm lực lượng quân đội). Công tác quản lý, chi trả các chế độ BHXH, BHTN và BHYT kịp thời, đảm bảo an toàn, thực hiện theo đúng các quy định của Ngành; chi trả các chế độ BHXH, BHYT 2.863.548 triệu đồng; cấp mới 16.109 sổ BHXH, tỷ lệ đạt 99,63% trên tổng số người tham gia BHXH; cấp 290.286 lượt thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH cho 125.161 lượt người; trợ cấp thất nghiệp tăng mới hàng tháng 5.956 người; thẩm định, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 96.350 lượt người. 

Về cải cách thủ tục hành chính: Toàn thành phố có 6.680/6.713 đơn vị phát sinh hồ sơ giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 99,51% trên tổng số đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT; công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC, đã tiếp nhận tiếp nhận 110.880 lượt hồ sơ, giải quyết 109.171 lượt hồ sơ; thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính. 

Tại hội nghị những vấn đề nổi cộm đều đã được đại diện các chi bộ nhìn nhận thẳng, đánh giá những khó khăn, thách thức để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được BHXH Việt Nam và UBND thành phố giao trong 6 tháng cuối năm 2017. 

Về công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ; Đảng ủy tổ chức quán triệt, triển khai học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, đầy đủ theo quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" được gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị. Để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống, thời gian qua, Đảng ủy đã triển khai quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết với quyết tâm chính trị cao. Nội dung của Nghị quyết được Đảng ủy, các chi ủy, chi bộ cụ thể hóa thành các nhiệm vụ sát thực nhất với tình hình của từng đơn vị. 

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ sẽ tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Đảng ủy Khối; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình thành phố 4 An; tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy năm 2017 đã đề ra; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận kiểm tra, giám sát của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt việc phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và đề ra nhiệm vụ năm 2018;.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố nêu những vấn đề đã được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thống nhất về quan điểm; tổng kết những nội dung chính các ý kiến trao đổi, tham luận, góp ý của các đại biểu tại Hội nghị; đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tiến hành triển khai ngay để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của của BHXH thành phố trong những tháng cuối năm. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh; công tác tư tưởng chính trị; công tác tổ chức cán bộ; công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và lãnh đạo hoạt động các đoàn thể.
Đặng Hồng Quang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS