Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Hơn 90 năm - chặng đường dài qua hai thế kỷ, với biết bao biến cố, sự kiện phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, đất nước phải đương đầu với nhiều loại kẻ thù và biết bao khó khăn, thử thách, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam từng bước giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ tổ quốc; khẳng định tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây chính là minh chứng hùng hồn cho vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Đảng phải xứng đáng niềm tin và phải giữ vững vai trò lãnh đạo, vị thế cầm quyền. Đây là nhân tố bảo đảm cho công cuộc đổi mới thành công, đất nước phát triển.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về đạo đức, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh (QPAN) là hai nhiệm quan trọng bậc nhất. Giữa kinh tế và QPAN có mối quan hệ tác động biện chứng lẫn nhau. Một mặt, kinh tế tạo nền tảng và cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ QPAN của quốc gia, mặt khác, QPAN có thể tạo ra môi trường thuận lợi để thực hiện tăng trưởng, phát triển kinh tế. Vì vậy trong thực tiễn cần thiết phải kết hợp giữa kinh tế với QPAN để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 28-6-2021, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đây là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16-6 theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Sáng 19-4-2021, Thành đoàn Hà Nội đã phát động trực tuyến Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII” trên nền tảng trực tuyến tuoitrehanoi.vn.
Đó là phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sự chủ động của Trung tâm Báo chí, của hệ thống báo chí trong và ngoài nước trong việc tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được dư luận đồng tình, phấn khởi đón nhận.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Bộ Chính trị phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư; phân công đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: