Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Thừa Thiên Huế chủ động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp
14:53' 6/2/2020

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị 38-CT/TU ngày 18-7-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho đại hội các cấp đang được triển khai hết sức khẩn trương, nghiêm túc.
Hội nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế lần thứ 17 (mở rộng) đã bàn những vấn đề quan trọng của tỉnh, trong đó có nội dung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội đảng bộ các cấp gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ và thành lập các tổ công tác giúp BTV Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, BTV Tỉnh ủy đã lựa chọn 2 đơn vị tổ chức đại hội điểm là Đảng bộ thị xã Hương Trà, Đảng bộ Công an tỉnh và 2 đơn vị thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư là Đảng bộ huyện Phong Điền và Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế. Trên cơ sở Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, BTV các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng và đại hội cấp mình để triển khai tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho tiến hành đại hội đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt, BTV Tỉnh ủy đã thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, quy trình về công tác cán bộ: Phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh bí thư, phó bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; rà soát, bổ sung quy hoạch BCH, BTV Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu bổ sung 5 đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; rà soát, bổ sung quy hoạch BTV và các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở 9 khối huyện, thị xã và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 4 sở, ban, ngành và tương đương, 3 cơ quan đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 7 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch điều động, bố trí một số cán bộ nhằm chuẩn bị trước cho nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị và thực hiện chủ trương của Trung ương bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương ở những nơi có điều kiện; chủ động hướng dẫn bổ sung quy hoạch, tiến hành đánh giá cán bộ, rà soát bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ diện quy hoạch đang được tích cực thực hiện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ đã được BTV Tỉnh ủy hết sức quan tâm. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng, năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới. Trong năm 2019, BTV Tỉnh ủy đã mở được 2 lớp cán bộ dự nguồn cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện cho 138 học viên; cử đi đào tạo sau đại học cho 2 đồng chí; cử 233 đồng chí đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị; 50 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 2; 18 đồng chí đi bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 2; 14 đồng chí đi bồi dưỡng theo Đề án 165 và đề án hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc; 8 đồng chí đi học lớp cập nhật kiến thức dành cho chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện…

Cấp ủy đảng các cấp quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng nắm tình hình chính trị hiện nay. Các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ
. Việc rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận các trường hợp có vấn đề cần xem xét về chính trị được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Riêng đối với những cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, 11 tháng đầu năm 2019, BTV Tỉnh ủy kết luận về tiêu chuẩn chính trị cho 241 trường hợp được quy hoạch vào BCH Đảng bộ tỉnh và BTV các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; 55 trường hợp phục vụ công tác nhân sự, bổ sung cấp ủy bảo đảm kịp thời, theo đúng quy định. BTV Tỉnh ủy cũng đã ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ theo Quyết định 140-QĐ/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư và Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”.

Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS