Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đảng bộ xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở
21:43' 6/3/2020

Ngày 6-3-2020, Đảng bộ xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Lý Seo Dìn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện và 168 đại biểu đang sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Trì Quang.
Các đại biểu dự Đại hội

Trì Quang là xã vùng 3 của huyện Bảo Thắng, toàn xã có 1.146 hộ, 4.484 khẩu, với 11 dân tộc, gồm: Kinh, Dao, Tày, Mường, Xa Phó, Thái, Nùng… sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Diện tích đất tự nhiên 3.993,5ha. Đảng bộ xã hiện có 179 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ (trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế); các thôn, cơ quan, đơn vị đều có chi bộ độc lập. Đại hội Đảng bộ xã Trì Quang lần thứ XI có chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới, xây dựng xã Trì Quang phát triển bền vững”.Đồng chí Ngô Quốc Khánh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã trình bày Báo cáo chính trị

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Ngô Quốc Khánh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã Trì Quang khóa X trình Đại hội Đảng bộ xã khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hằng năm đều tăng. Năm 2019 đạt 75 tỷ đồng (tăng 16 tỷ so với năm 2015). Giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác năm 2019 đạt 63,2 triệu đồng, đạt 105,3% mục tiêu đã đề ra (tăng 14,2 triệu đồng so với năm 2015). Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác quân sự, quốc phòng, an ninh được giữ vững, gắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, nội dung và phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới phù hợp và hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 58 đảng viên, đạt 166% mục tiêu đã đề ra; các đầu mối thôn, cơ quan, trường học, trạm y tế đều có chi bộ độc lập, đạt 100% mục tiêu đề ra. Đội ngũ đảng viên ngày càng được trẻ hóa, có trình độ học vấn cao, thường xuyên được bồi dưỡng giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ xã xác định: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, thực hiện các chính sách an sinh xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới phương thức làm việc của cấp ủy, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại Đại hội, Đảng bộ đã tiếp thu được nhiều góp ý vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, những kiến nghị, đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Đảng ủy và nhân dân xã Trì Quang đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí khẳng định những thành tích, kết quả đạt được là rất đáng phấn khởi, tự hào, minh chứng cho các kết quả đó chính là việc xã đã hoàn thành toàn bộ 19 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đại hội sáng suốt bầu ra những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và thực sự có uy tín.

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã Trì Quang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ khóa XI đã bầu 3 đồng chí vào BTV Đảng ủy, 3 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; các đồng chí Lê Thị Là, Ngô Quốc Khánh tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Các đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 

Sau đại hội điểm, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức đại hội bảo đảm yêu cầu và tiến độ đã đề ra, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS