Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đảng bộ thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) tổ chức tốt đại hội điểm
10:46' 13/3/2020
Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Phong Thổ lựa chọn Đảng bộ thị trấn Phong Thổ tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện.

Sáng ngày 12-3-2020, Đảng bộ thị trấn Phong Thổ chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy và đồng chí Sùng A Nủ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lai Châu, Bí thư Huyện ủy. Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng đảng; tổ theo dõi giúp việc đại hội thị trấn Phong Thổ; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã trên địa bàn huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị trấn qua các thời kỳ, cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho 234 đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn.


Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Phong Thổ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm; các nhiệm vụ về xây dựng Đảng được triển khai thực hiện có hiệu quả; lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, công tác giáo dục, y tế được duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, chính trị ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường; các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả, tạo niềm tin với nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Đại hội xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức từ thị trấn đến thôn, bản, tổ dân phố; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hướng tới xây dựng thị trấn Phong Thổ trở thành đô thị văn minh.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã ra 10 chỉ tiêu chủ yếu: (1) Thu nhập bình quân 60 triệu đồng/người/năm. (2) Tổng diện tích gieo trồng đạt 492 ha. (3) Tỷ lệ tăng trưởng đàn gia súc 5%. (4) Xây dựng thị trấn Phong Thổ đạt một số tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng đô văn minh. (5) Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. (6) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 18,24%, mức giảm tỷ lệ sinh 0,50/00, tỷ lệ bao phủ y tế 98% trở lên. (7) Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5-1%; giảm tỷ lệ hộ cận nghèo từ 0,5-0,6% , tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn đạt 50%. (8) Duy trì và giữ vững 7/7 thôn bản, tổ dân phố, các trường học, công an, trạm y tế đạt chuẩn văn hóa, hằng năm có trên 93% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. (9) Tỷ lệ che phủ rừng 47,96%, 7/7 thôn, bản, tổ dân phố thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo môi trường sống xanh - sạch - đẹp. (10) Hằng năm kết nạp từ 5 đảng viên mới trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%.

                                       Đại biểu thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội


Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Sùng A Nủ, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Đảng bộ thị trấn Phong Thổ đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Định hướng nội dung trọng tâm trong mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ thị trấn cần đánh giá đúng các tiềm năng, thế mạnh của mình để lựa chọn các chỉ tiêu mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới, nhất là thế mạnh trong phát triển thương mại, dịch vụ, kinh doanh hàng hóa kết hợp với sản xuất nông - lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch đô thị, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; công tác đảm bảo an ninh trật tự; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đại hội đã biểu quyết bầu số lượng ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu tại Đại hội 14 đồng chí, để khuyết 1 đồng chí.

Trong chiều 12/3, BCH Đảng bộ thị trấn khóa IV họp kỳ họp thứ nhất bầu ủy viên BTV 5 đồng chí, chức danh Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 5 đồng chí và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tập trung cao.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị trấn Phong Thổ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Thổ khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí: đại biểu đương nhiên 1 đồng chí, đại biểu chính thức bầu tại đại hội 14 đồng chí và bầu 2 đại biểu dự khuyết.

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Thổ đã tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo đảng bộ các xã trong toàn huyện tổ chức tốt đại hội.


Chang Phương Thảo(Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Thổ)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS