Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp (Văn phòng Ban, Ban Tổ chức Trung ương) nhiệm kỳ 2020-2022
21:32' 19/3/2020

Chiều ngày 19-3-2020, Phòng Tổng hợp (Văn phòng Ban, Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham dự với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ và đại diện cấp ủy cấp trên.Toàn cảnh Đại hội.

Phòng Tổng hợp (Văn phòng Ban, Ban Tổ chức Trung ương) là chi bộ đặc thù, thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Ban về tổng hợp thông tin, thống kê số liệu công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chi bộ hiện có 11 đồng chí đảng viên (trong đó, có đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan, 3 đồng chí Lãnh đạo Văn phòng); 100% đảng viên có trình độ từ đại học trở lên, 73% đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; đảng viên trẻ tuổi nhất là 24 tuổi.

Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.

Trình bày tổng kết báo cáo nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Phòng Tổng hợp, đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2017-2020 nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ qua, mặc dù Chi bộ có nhiều sự thay đổi về nhân sự, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban, sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chi bộ Phòng Tổng hợp đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội trên tất cả các mặt như: công tác giáo dục tư tưởng chính trị; xây dựng chi bộ, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội và đặc biệt là lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nổi bật ở khâu tham mưu xây dựng đề án, đề tài, chương trình, kế hoạch công tác, dự thảo báo cáo của Ban; tham mưu, theo dõi, tổng hợp việc tự kiểm tra, rà soát sai phạm trong công tác cán bộ, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và công tác đối ngoại.

Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Xây dựng chi bộ đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" với 100% đảng viên "hoàn thành tốt nhiệm vụ"; xây dựng phòng, Công đoàn phòng đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến"; 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy cơ quan; duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phấn đấu kết nạp được 1 đảng viên…

Đại hội thể hiện sự nhất trí với những báo cáo nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao về công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Phòng Tổng hợp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù với khối lượng công việc lớn, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, Chi bộ đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất của cơ quan, đặc biệt trong công tác tham mưu, xây dựng kịp thời hệ thống các văn bản, báo cáo và đề tài, đề án cho Lãnh đạo Ban với việc hoàn thành đề án làm cơ sở trình Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống "chạy" chức, "chạy" quyền; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2020 là năm đặc biệt khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khối lượng công việc của đơn vị sẽ ngày một nhiều, do vậy, Chi bộ cần tiếp tục tập trung, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên; duy trì tốt chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng tham mưu cho Lãnh đạo Ban; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi người đảng viên, có sự lắng nghe, góp ý, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao,…

Đại hội cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ và đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Ngọc Thảo, Trưởng Phòng Tổng hợp được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Dương Thanh Văn, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Lê Thị Tâm được bầu làm Chi ủy viên. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS