Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Lào Cai: Đảng bộ xã đầu tiên tổ chức thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
16:40' 20/3/2020
Trong 2 ngày 18 và 19-3-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ xã được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Mường Khương chọn tổ chức đại hội điểm; đồng thời cũng là đảng bộ xã đầu tiên trong tỉnh Lào Cai thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Lý Seo Dìn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Giàng Quốc Hưng, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy Mường Khương, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện và 107 đại biểu đại diện cho 267 đảng viên trong Đảng bộ xã.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lùng Vai lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.


Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, BTV Tỉnh uỷ Lào Cai đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, theo đó yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy thống nhất với các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy để tham mưu, đề xuất với BTV Tỉnh ủy lựa chọn 1 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn 2 đảng bộ cơ sở (đại diện các loại hình), các đảng ủy còn lại lựa chọn 1 đảng bộ cơ sở để thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội.

Lùng Vai là xã miền núi, vùng cao, biên giới thuộc huyện Mường Khương - 1 trong ba huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai. Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ xã Lùng Vai đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra với những con số ấn tượng. Kết quả cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác tăng 20 triệu đồng/ha so với năm 2015, nhiều sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu trên thị trường như gạo Séng Cù, chè Ô Long, rượu men lá Na Lang... trong đó có sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu được tập trung lãnh, chỉ đạo đạt kết quả nổi bật, vững chắc: Năm 2011 đạt 3 tiêu chí, năm 2015 hoàn thành 14 tiêu chí, năm 2016 Lùng Vai được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM; đến nay, xã đã hoàn thành 10 tiêu chí NTM nâng cao. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 là 30,68% đến nay giảm còn 4,46%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, biên giới quốc gia được giữ vững, công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường. Công tác xây dựng, củng cố TCCSĐ gắn với xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; sắp xếp giảm 1/3 số thôn (từ 21 thôn còn 14 thôn); năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đảng được nâng lên; nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp trên 100 đảng viên...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung, đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, dự thảo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã; những kiến nghị, đóng góp tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu, 5 lĩnh vực đột phá và đề ra các nhóm giải pháp lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đáng chú ý là: Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 115 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/năm; xã đạt NTM nâng cao và có 60% số thôn đạt thôn kiểu mẫu và thôn NTM; mỗi năm kết nạp 20 đảng viên...

Đại hội đã bầu 10 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (bầu khuyết 1 do chưa có nhân sự công an chính quy về làm Trưởng Công an xã). Tại Đại hội và phiên họp thứ nhất BCH Đảng bộ khóa mới đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu Bí thư Đảng ủy xã. Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025 (thực hiện theo tinh thần Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW ngày 8-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương). Theo đó, đồng chí Đặng Đình Vy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Lùng Vai nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu cao. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ngay sau đại hội điểm của Đảng bộ xã Lùng Vai, BTV Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, từ đó tiếp tục có sự chỉ đạo cụ thể, bảo đảm cho việc tổ chức thành công đại hội tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc theo yêu cầu và kế hoạch đề ra, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Châu

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS