Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương III thành công tốt đẹp
20:52' 20/3/2020
Sáng 20-3-2020, Chi bộ Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, với sự tham dự đầy đủ 14/14 đảng viên chính thức của Chi bộ.


Toàn cảnh Đại hội.

Chi bộ Vụ Địa phương III trực thuộc Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, có nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao (tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Ban về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở 22 tỉnh, thành phố khu vực phía nam). Đến nay, 100% đảng viên trong Chi bộ có trình độ chuyên môn đại học, 10 đồng chí (71,42%) có trình độ thạc sĩ, 1 đồng chí (7,14%) trình độ tiến sĩ; 13 đồng chí (92,86%) trình độ cao cấp, 1 đồng chí (7,14%) trình độ trung cấp lý luận chính trị; 5 đồng chí (35,71%) là chuyên viên cao cấp, 7 đồng chí (50%) chuyên viên chính, 2 đồng chí (14,29%) chuyên viên.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tập trung lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên Chi bộ thường xuyên bám sát địa bàn để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tổng kết tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương; cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, các kết luận tại Hội nghị toàn quốc và hội nghị giao ban trực tuyến hằng tháng, hằng quý của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, tập thể Vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu Lãnh đạo Ban xây dựng 2 đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao. Chi ủy, Chi bộ thường xuyên đôn đốc, động viên cán bộ, đảng viên tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện giữ vững tư cách đạo đức, phẩm chất, lối sống theo tiêu chuẩn, phẩm chất người cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các cán bộ, chuyên viên trong Vụ thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, giúp đỡ nhau trong công tác cũng như cuộc sống. Bên cạnh đó, Chi bộ phối hợp Lãnh đạo Vụ lãnh đạo và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn đổi mới phương thức hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực. Trong 3 năm (2017-2019), Chi bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh; hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         

 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy khóa mới.

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ tăng cường phối hợp với Lãnh đạo Vụ lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng chính trị, xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tích cực theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Lãnh đạo tốt công tác phối hợp với các cục, vụ, địa phương nhằm tham mưu Lãnh đạo Ban về công tác cán bộ, nhất là công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tăng cường công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát hiện sớm những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng để chủ động tham mưu Lãnh đạo Ban sửa đổi, bổ sung quy định và hướng dẫn kịp thời. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông. Chi bộ phấn đấu hằng năm đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đã có 6 ý kiến tham luận tại Đại hội. Các đảng viên sôi nổi đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; góp ý về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương III nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương III được bầu làm Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Hà Thảo Chi, chuyên viên được bầu làm Chi ủy viên.

 


Ban Chi ủy khóa mới ra mắt.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS