Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Bạc Liêu triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở
21:49' 24/3/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, BCH Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 30-7-2019 về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” để triển khai thực hiện. Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp ở Bạc Liêu đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định; việc tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở đã đạt những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.


Tích cực chuẩn bị

Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự được các cấp ủy của Bạc Liêu tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ theo Kế hoạch số 111-KH/TU và Hướng dẫn số 04-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay, đề án nhân sự, văn kiện cấp huyện cơ bản đã hoàn thành. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 1 đảng bộ cấp huyện và 1 đảng bộ trực thuộc tiến hành đại hội điểm vào đầu quý II-2020 và chọn 11 đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiến hành đại hội điểm vào đầu quý I-2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Trong tổng số 11 đảng bộ cấp cơ sở được chọn chỉ đạo điểm, có 6 đảng bộ thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội (gồm 4 đảng bộ xã, phường, thị trấn; 1 đảng bộ doanh nghiệp; 1 đảng bộ lực lượng vũ trang).

Kết quả bước đầu

Về tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 2399-QĐ/TU ngày 14-1-2020 thành lập Tổ chỉ đạo điểm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Tổ trưởng và thành viên là các đồng chí lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy. Tổ đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn cụ thể việc chuẩn bị đại hội nhằm bảo đảm đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách chỉ đạo địa bàn phối hợp chặt chẽ với ban thường vụ huyện, thị, thành ủy thuộc địa bàn được phân công phụ trách, chỉ đạo các đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm chuẩn bị chu đáo văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để đại hội diễn ra an toàn và thành công.

Tính đến ngày 6-3-2020 đã có 6 đảng bộ cơ sở (trong tổng số 11 đảng bộ được chọn chỉ đạo đại hội điểm) gồm: Đảng bộ Phường 3, TP. Bạc Liêu; Đảng bộ xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai; Đảng bộ Đồn Biên phòng Gành Hào, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng bộ xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức thành công đại hội điểm; còn lại 5 đảng bộ tiếp tục tổ chức đại hội đến hết ngày 13-3-2020. 

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt. Việc trang trí khánh tiết trang trọng, đúng quy định; đồng thời, đã phát động nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội được đông đảo cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân tham gia. Chương trình đại hội bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Kết cấu các phiên làm việc cơ bản phù hợp, lô-gic, chặt chẽ, bảo đảm nội dung, thời gian và đúng nguyên tắc.

Nội dung văn kiện được chuẩn bị khá chu đáo, chặt chẽ theo đề cương của Tiểu ban Văn kiện cấp trên. Các nội dung báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH bảo đảm yêu cầu, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, định hướng, chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc và các quy định. Việc bầu BCH và đại biểu dự đại hội cấp trên diễn ra đúng trình tự quy định. Kết quả bầu BCH, ban thường vụ cấp ủy đạt yêu cầu và đúng cơ cấu; các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra trúng cử với số phiếu cao và tập trung; không khí đại hội diễn ra dân chủ và sôi nổi.

Việc điều hành của đoàn chủ tịch tại đại hội khá tốt; tác phong điều hành của các thành viên đoàn chủ tịch nghiêm túc, rõ ràng, mạch lạc. Công tác an ninh trật tự, hậu cần bảo đảm an toàn, chu đáo; tài liệu phục vụ đại hội đầy đủ, in ấn đẹp, trang trọng.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Tỉnh ủy sẽ tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để chỉ đạo triển khai đại hội đại trà trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Chúc An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS