Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đại hội Chi bộ Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) nhiệm kỳ 2020-2022
22:7' 26/3/2020
Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới

Sáng ngày 26-3-2020, Vụ Cơ sở đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tới dự và chỉ đạo Đại hội.Vụ Cơ sở đảng, đảng viên là chi bộ đặc thù của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện chức năng tham mưu về xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở và xây dựng, quản lý đội ngũ đảng viên, nghiệp vụ công tác đảng viên. Chi bộ hiện có 12 đảng viên, trong đó có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sinh hoạt trực tiếp tại chi bộ. 100% đảng viên trong chi bộ có trình độ từ đại học trở lên, 83,3% đảng viên có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị; đảng viên trẻ tuổi nhất là 33 tuổi.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Vụ Cơ sở đảng, đảng viên chỉ rõ, mặc dù đơn vị có sự biến động về nhân sự, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban, sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chi bộ Vụ Cơ sở đảng, đảng viên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, cơ quan, công đoàn Vụ…

Nhiệm kỳ vừa qua, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác được Ban Tổ chức Trung ương giao phó, đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ và chất lượng, với điểm nổi bật về công tác tham mưu xây dựng các đề án do vụ chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác, đặc biệt là nhiều đề án quan trọng trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư như tham mưu Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII xây dựng báo cáo tổng kết xây dựng Đảng; tham mưu đề án trình Ban Bí thư tham mưu ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng với tập thể, cá nhân hằng năm trong hệ thống chính trị…

Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; duy trì nền nếp, chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu xây dựng cơ quan, công đoàn Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kết nạp được 1 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao về công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Vụ Cơ sở đảng, đảng viên. Các đồng chí đều biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của chi bộ, đặc biệt trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất mà cơ quan giao phó với việc thực hiện nhiều đề tài, đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chi bộ đã rất mạnh dạn, thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót đang tồn tại để kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc, nhằm tiếp tục xây dựng, phát triển đơn vị trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt trong năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Đại hội cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong chi bộ nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của chi bộ và đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên tái cử làm Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Viết Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Mai Thu Quyên được bầu làm Chi ủy viên. 

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.
Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS