Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022
21:55' 27/3/2020
Chiều ngày 27-3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Đ/c Đỗ Phương Đông, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ hiện có 9 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, thường xuyên động viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác. 100% đảng viên trong Chi bộ tham gia các buổi học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của BCH Trung ương (khóa XII), Nghị quyết của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan. Quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị; kịp thời kiện toàn, bổ sung cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Chi bộ.

Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, tham gia xây dựng các đề án về chính sách cán bộ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư như: Đề án chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; Đề án tiền lương, bảo hiểm xã hội trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Đề án “Về tiêu chuẩn chức danh; nhiệm vụ, quyền hạn và chính sách, chế độ đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký”; xây dựng dự thảo Báo cáo thực trạng chế độ tiền lương hiện hành của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng hệ thống bảng lương, phụ cấp theo nghề cơ quan đảng, đoàn thể; xây dựng Tờ trình Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách, chế độ đối với người đứng đầu tổ chức sau khi sáp nhập hoặc kiêm nhiệm theo tinh thần các Nghị quyết số 18 và 37 của BCH Trung ương (khóa XII), Kết luận số 34 của Bộ Chính trị; xây dựng Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp…

Hoàn thành công tác tổ chức các kỳ thi nâng ngạch công chức (chuyên viên cao cấp) và xét thăng hạng viên chức (hạng I) hằng năm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II); kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện việc phân cấp tổ chức thi nâng ngạch, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Chủ động tham mưu Lãnh đạo Ban phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thí điểm xét thăng hạng viên chức trong hệ thống Học viện và các trường chính trị cấp tỉnh đạt kết quả tốt. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã tham mưu Lãnh đạo Ban ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội…

Kết quả đánh giá xếp loại hằng năm, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh (năm 2017 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu); 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, Chi bộ được Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Minh Đức đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian tới, Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ cần tiếp tục xây dựng khối đoàn kết thực sự trong Chi bộ để lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Theo đồng chí Dương Minh Đức, tình hình hiện nay đã có nhiều thay đổi, chính sách cán bộ muốn trở thành động lực thì Chi bộ cần chủ động đề xuất, tham mưu sửa đổi những chính sách không còn phù hợp, từ đó tạo dấu ấn rõ nét trong nhiệm kỳ. Tăng cường phối hợp với các vụ, cục, đơn vị trong Ban và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên một cách khoa học. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế của cơ quan; duy trì tốt sinh hoạt chi bộ định kỳ, chú trọng làm tốt công tác tự phê bình và phê bình; đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tích chung của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương.


Chi ủy Chi bộ Vụ Chính sách cán bộ nhiệm kỳ 2020-2022 chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Đảng ủy cơ quan và các đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy; đồng chí Đỗ Phương Đông, Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ được bầu lại làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS