Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Tây Ninh tổ chức thành công 4 đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở
16:56' 7/4/2020
Đại hội Đảng bộ phường Ninh Thạnh (Đảng bộ TP. Tây Ninh) nhiệm kỳ 2020-2025
Tây Ninh có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có 595 TCCSĐ, 1.761 chi bộ trực thuộc, 15 đảng bộ với 36.757 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh đã chọn 4 đảng bộ để chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chọn 2 đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Công an huyện Tân Châu thuộc Đảng bộ huyện Tân Châu, Đảng bộ xã Thạch Đức thuộc Đảng bộ huyện Gò Dầu) thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. 2 đảng bộ (Đảng bộ phường Ninh Thạnh thuộc Đảng bộ TP. Tây Ninh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao Su Tân Biên thuộc Đảng bộ huyện Tân Châu) tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đại trà. Ngoài những đảng bộ đã được tỉnh chọn đại hội điểm, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 25 TCCSĐ để tiến hành đại hội điểm (trong đó có 2 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội trực tiếp bầu bí thư).


Tích cực chuẩn bị

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 1-11-2019 về chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai đến cấp ủy cơ sở và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ. Thành lập Tổ chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở và cấp huyện; phối hợp chặt chẽ với BTV, tổ chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện (tương đương) theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cơ sở ở tất cả các khâu chuẩn bị. Sau khi kết thúc đại hội điểm tại Đảng bộ phường Ninh Thạnh, Tổ chỉ đạo của tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm tại chỗ; đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn, nhắc nhở, thống nhất thực hiện một số nội dung còn thiếu sót trong tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục rút kinh nghiệm tại chỗ khi kết thúc 3 đại hội điểm còn lại của tỉnh để làm cơ sở cho cấp ủy huyện và tương đương chỉ đạo đại hội đối với các tổ chức đảng trực thuộc cấp mình.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt. Việc trang trí khánh tiết trang trọng, đúng quy định; đồng thời đã phát động nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội được đông đảo cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân tham gia. Các đảng bộ chuẩn bị báo cáo chính trị cơ bản bảo đảm yêu cầu, có tiếp thu ý kiến góp ý của cấp ủy cấp trên, các chi bộ trực thuộc, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp ủy qua các thời kỳ… Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần tự phê bình cao, thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Công tác nhân sự trước, trong đại hội được thực hiện theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đề án nhân sự được chuẩn bị theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, phát huy dân chủ.

Kết quả bầu cử

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổ chỉ đạo đại hội điểm của tỉnh, cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở, Tổ chỉ đạo đại hội điểm của huyện chủ động, tích cực tham mưu, hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế. 4 đảng bộ cơ sở tỉnh Tây Ninh chọn để tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Đảng viên dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội theo quy định. Tất cả các đại hội đảng bộ (hội nghị BCH), việc bầu BCH, BTV, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Số lượng bầu BCH, BTV trong danh sách bầu cử tại mỗi đảng bộ đều bảo đảm số dư theo quy định; có 3/4 đảng bộ quyết định số lượng bầu BCH, BTV như khóa trước. Tất cả đại hội bầu một lần đủ số lượng cấp ủy viên. Tất cả hội nghị BCH bầu 1 lần đủ số lượng ủy viên BTV. Về bầu bí thư và phó bí thư, số lượng trong danh sách bầu cử tại đại hội đảng bộ (hội nghị BCH) đều thống nhất như số lượng BCH khóa trước giới thiệu, không giới thiệu thêm. Tất cả các đại hội đảng bộ (hội nghị BCH) bầu 1 lần đủ số lượng và bầu đúng dự kiến; có 1/4 bí thư là nữ. Đối với 2 đảng bộ thực hiện đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; 2/2 bí thư đều tái cử (có 1 đồng chí không là người địa phương). Số lượng bầu ủy ban kiểm tra trong danh sách bầu cử tại mỗi đảng bộ đều bảo đảm số dư là 1 đồng chí. Các hội nghị BCH bầu 1 lần đủ số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra. Kết quả bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đúng dự kiến. Đại hội các đảng bộ cũng bầu 1 lần đủ số lượng đại biểu được cấp trên phân bổ dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Từ kinh nghiệm việc tổ chức đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở, Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để chỉ đạo triển khai đại hội đại trà trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Diệp Chi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS