Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) khắc phục khó khăn do dịch COVID - 19, tổ chức thành công Đại hội
17:8' 28/4/2020

Sáng ngày 28-4-2020, Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Cơ quan, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội với tư cách đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Dương Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Tổ chức - Điều lệ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Vụ Tổ chức - Điều lệ là đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương, có chức năng nghiên cứu, tham mưu và đề xuất với Lãnh đạo Ban về các chủ trương, giải pháp lớn trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế của cả hệ thống chính trị; tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và tham mưu, đề xuất việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Chi bộ hiện có 12 đồng chí đảng viên, trong đó đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sinh hoạt tại Chi bộ. 100% đảng viên trong Chi bộ có trình độ từ đại học trở lên; 75% đảng viên có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) chỉ rõ, mặc dù thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn khó, nhiều việc mới, phức tạp và đột xuất với số lượng cán bộ có hạn, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban, sự đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt lãnh đạo công tác tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, Chi bộ, Công đoàn vụ vững mạnh và thực hiện các nghị quyết Trung ương…

Nhiệm kỳ vừa qua, các đảng viên trong Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ đã xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ, đặc biệt trong tham mưu xây dựng nhiều Đề án quan trọng trình Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư như Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tham mưu BCH Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ-TW ngày 25-10-2017 về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 12 Đề án “Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”… Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Tổ Biên tập, giúp việc Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Với những nỗ lực cố gắng trong nhiệm kỳ vừa qua, hằng năm, 100% đảng viên trong Vụ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Tập thể Vụ nhận Cờ thi đua của Ban; Công đoàn Vụ được công nhận Công đoàn đơn vị xuất sắc; 1 đồng chí là chiến sỹ thi đua cấp Ban.

Tuy nhiên, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Đảng ủy cơ quan; xây dựng đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, duy trì sinh hoạt chuyên đề đều các quý…

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao về công tác chuẩn bị Đại hội Vụ Tổ chức - Điều lệ. Nhiệm kỳ qua, tinh thần đoàn kết thống nhất trong đơn vị ngày càng được đẩy mạnh, nâng cao, tạo động lực quan trọng giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu cho Lãnh đạo Ban và cấp ủy các cấp, đặc biệt trong việc xây dựng các đề án quan trọng trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tuy nhiên, do khối lượng công việc nhiều, phức tạp, số lượng cán bộ còn ít, chưa trải qua đào tạo thực tiễn nhiều, do vậy, thời gian tới, để đáp ứng được nhiệm vụ mà Lãnh đạo Ban giao phó, cũng như đòi hỏi thực tiễn, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, chủ động, có sự luân chuyển, điều động cán bộ để bám sát, nắm chắc cơ sở. Vụ cần kiện toàn về mặt tổ chức; xây dựng quy chế làm việc rõ ràng; phối hợp tốt với các vụ, cục, đơn vị; thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng…

Đồng chí Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Phó Bí thư Đảng ủy bày tỏ sự nhất trí, đồng tình với ý kiến phát biểu của đồng chí Mai Văn Chính. Đồng chí nhấn mạnh, với nhiều việc khó đang đảm nhận, Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ cũng cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt các cán bộ trẻ, để thu hẹp khoảng trống nhân sự trong đơn vị. Ban Chi ủy khóa mới cần tích cực, chủ động xây dựng một tập thể đoàn kết, khơi dậy và nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu của mỗi người đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ và đóng góp xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tiến hành bầu chức danh Bí thư chi bộ. 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ tái đắc cử Bí thư chi bộ.

Các đảng viên trong Chi bộ thể hiến sự thống nhất cao với Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu 6 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS