Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh: Tích cực tổ chức đại hội đảng bộ các đơn vị trực thuộc
21:53' 15/5/2020

Trong những ngày qua, đảng bộ các đơn vị trực thuộc Đảng uỷ Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức đại hội.*Đảng bộ Công ty Thí nghiệm điện lực: Tập trung phát triển nguồn nhân lực cao trong nhiệm kỳ mới

Ngày 11-5-2020, Đảng bộ Công ty Thí nghiệm điện lực TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt, đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Công ty.

Đại hội Đảng bộ Công ty Thí nghiệm điện lực TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Tổng Công ty đã đạt được nhiều thành tích nổi bật về mọi mặt. Đảng bộ đã kết nạp được 19 đảng viên, vượt 26,6% so với chỉ tiêu đề ra. Số đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên là 24 đồng chí; số đảng viên có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên có 40 đồng chí. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng cao, 100% chi bộ bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo đúng Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Trong suốt nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Công ty đã duy trì chế độ làm việc với BCH các đoàn thể hằng quý, theo đúng quy chế; kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để đưa ra định hướng chỉ đạo các hoạt động.

Đối với các chỉ tiêu về sản xuất - kinh doanh, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 và theo kế hoạch của Tổng Công ty giao phó.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty Thí nghiệm điện lực TP. Hồ Chí Minh đề ra 4 mục tiêu tổng quát bao gồm: tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc trở thành TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh  tiêu biểu; tập trung phát triển nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo đảm nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty về việc cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố…

Đảng ủy Công ty đã đề ra 9 nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng Đảng, 13 nhiệm vụ về sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu bám sát chủ đề nhiệm kỳ 2020-2025: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công ty Thí nghiệm điện lực TP. Hồ Chí Minh thật sự trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Công ty Thí nghiệm điện lực TP. Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm với các công ty thí nghiệm điện trong khu vực. Bảo đảm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động”.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 5 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh gồm 6 đồng chí.

*Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ: Đảng ủy, chi ủy, chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị của Công ty.


Sáng 14-5-2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo nhiệm kỳ 2015-2020 chỉ rõ, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tổng Công ty, sự hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương Quận 10 và Quận 11 cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, PC Phú Thọ đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh điện.

Cụ thể, đã triển khai sâu rộng nhiều chương trình hành động nhằm giảm mất điện, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng. Chất lượng phục vụ khách hàng đã không ngừng được nâng cao qua từng năm, các dịch vụ khách hàng của Công ty đều hướng đến mục tiêu “3 dễ”: dễ tiếp cận dịch vụ, dễ tham gia dịch vụ và dễ giám sát. Bên cạnh đó, Công ty đã áp dụng nghiêm các quy trình, quy định của Tổng Công ty trong việc giải quyết các dịch vụ khách hàng, góp phần giảm thời gian cung cấp điện, hạn chế việc đi lại cho khách hàng.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ. Hằng năm, 100% đảng viên trong Đảng bộ (46 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc) đều được quán triệt học tập các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối và thành phố. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và hội nhập quốc tế. Chất lượng sinh hoạt của hầu hết chi bộ được nâng cao, sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo đúng quy định.

Xác định chủ đề nhiệm kỳ 2020-2025: “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ trong sạch, vững mạnh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong các giai đoạn ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã triển khai rộng rãi; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đưa Công ty Điện lực Phú Thọ vào top đầu của các công ty thuộc EVN” Đảng bộ PC Phú Thọ đã đề ra 6 mục tiêu tổng quát; 4 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, 10 nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Đồng thời đưa ra 7 chương trình hành động triển khai trong nhiệm kỳ.

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra BCH Đảng bộ khóa mới gồm 5 đồng chí.

*Công ty Điện lực Thủ Đức: Hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện; Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng đội ngũ cán bộ, người lao động


Ngày 14-5-2020, Đảng bộ Công ty Điện lực Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh cùng đại diện các ban của Tổng Công ty và 50 đảng viên của đơn vị.

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào các mặt hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị, đặc biệt là trong công tác quản lý vận hành lưới điện, tự động hóa và hướng đến doanh nghiệp điện tử; sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân 6,2%/năm; đến cuối năm 2019 tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 2,58%, số lần mất điện của một khách hàng trong một năm là 0,86 lần/khách hàng/năm, thời gian mất điện của một khách hàng trong một năm là 74,84 phút/khách hàng/năm; sản lượng điện tiết kiệm giai đoạn 2015-2020 đạt 147,53 triệu kWh, chiếm hơn 1,8% sản lượng điện thương phẩm mỗi năm. Công tác chăm sóc khách hàng có bước cải thiện đáng kể, quy trình phối hợp giải quyết yêu cầu của khách hàng tiếp tục được cải tiến và vận hành ổn định. Điểm khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng năm 2019 đạt 8,87 điểm.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện tốt; triển khai nghiêm túc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức 100% cán bộ, đảng viên viết cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết, thường xuyên đánh giá kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp tốt với chuyên môn tổ chức triển khai thành công và hiệu quả nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực về an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và tập thể người lao động Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, liên tục với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa thành phố nói chung và địa bàn Quận Thủ Đức nói riêng. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết của toàn hệ thống chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hằng năm.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá, thảo luận và biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội, trong đó thông qua 7 chỉ tiêu về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và 29 chỉ tiêu về lãnh đạo công tác sản xuất - kinh doanh.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đồng chí.
Việt Anh Văn Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS