Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Thái Bình tổ chức thành công đại hội điểm cấp huyện đầu tiên
14:8' 20/5/2020
Trong 3 ngày từ ngày 17 đến ngày 19-5-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Nhiệm kỳ vừa qua, BCH Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,31%, vượt mục tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện. Công nghiệp, xây dựng tăng trưởng cao. Nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì, phát triển. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Sự nghiệp văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%; 100% các trường trong huyện đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị; phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,66%/năm trở lên; đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng trở lên; 30% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã đạt được. Đó là tiền đề để Hưng Hà đẩy nhanh nhịp độ phát triển theo hướng CNH, HĐH. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà cần phấn đấu là địa phương tiếp tục đi trước, là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh. 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện uỷ gồm 13 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ Hưng Hà  nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí: Nguyễn Trọng Lộ, Nguyễn Xuân Dương được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

BCH Đảng bộ huyện Hưng Hà khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 34 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI đã dành nhiều thời gian thảo luận các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và thông qua Nghị quyết Đại hội về các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ tới.  

Đại hội thể hiện sự nhất trí cao với Nghị quyết Đại hội

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Thay mặt BCH Đảng bộ huyện khóa XVIđồng chí Nguyễn Văn Huy, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã quán triệt và thống nhất thực hiện “5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển”. 


Đồng chí Nguyễn Văn Huy, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy bế mạc Đại hội.

5 nhiệm vụ trọng tâm là: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Huy động các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu mới; Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, tạo động lực, sức mạnh to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

3 đột phá phát triển
 gồm: Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với phát triển các ngành dịch vụ, thương mại; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; Tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển đô thị; Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, những người con quê hương của Hưng Hà đang công tác, học tập, lao động sản xuất, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc hãy phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng kiên cường của quê hương Hưng Hà, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, xây dựng Hưng Hà sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu và ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS