Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
Đảng bộ huyện An Biên tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư
14:20' 20/5/2020

Từ ngày 18 đến 20-5-2020, Đảng bộ huyện An Biên (Kiên Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được Tỉnh ủy Kiên Giang chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy và là đảng bộ cấp huyện đầu tiên ở các tỉnh phía nam tiến hành đại hội.


250 đại biểu đại diện cho hơn 3.400 đảng viên của Đảng bộ huyện về dự Đại hội.


Dự Đại hội Đảng bộ huyện An Biên có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo vụ của các ban đảng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Kiên Giang, cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 3.400 đảng viên Đảng bộ huyện.

An Biên là huyện thuộc vùng U Minh Thượng với hơn 40 nghìn ha diện tích đất tự nhiên; dân số hơn 116 nghìn người, trong đó dân tộc Kinh chiếm 87,03%, dân tộc Khmer chiếm 12,32%, dân tộc Hoa chiếm 0,59%. Đảng bộ huyện có 43 đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có 9 đảng bộ xã, thị trấn; 153 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện An Biên đã đoàn kết, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và đạt được nhiều kết quả quan trọng; có 32/36 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết. Kinh tế tăng trưởng khá, tăng bình quân 6,9% (đạt 100,36% Nghị quyết); trong đó giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 5,66% (Nghị quyết là 5,5%), công nghiệp - xây dựng tăng 10,95% (Nghị quyết là 11,1%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 13,76% (Nghị quyết là 9,25%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xác định rõ hơn tiềm năng thế mạnh của huyện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,2 triệu đồng/năm, gấp 1,57 lần so đầu nhiệm kỳ.

Đánh giá đúng thực trạng biến đổi khí hậu, nhất là tình hình xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/HU về phát triển kinh tế vùng chuyển dịch trên địa bàn huyện đến năm 2020, qua đó đã chỉ đạo các cấp rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và tái cơ cấu sản xuất, tạo chuyển biến tích cực trong nông nghiệp. Toàn huyện đã chuyển đổi 11.145ha sản xuất lúa kém hiệu quả sang mô hình 1 vụ tôm - 1 vụ lúa đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tập trung khai thác hiệu quả diện tích đất mặt nước bãi bồi ven biển. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 46.980 tấn, đạt 100,43% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tiếp tục giành nhiều thành tựu; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Đến nay, có 98% số ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 98% số cơ quan, đơn vị văn hóa. An Biên từ xếp thứ 13/15 (năm 2016) đã vươn lên xếp thứ 5/15 huyện, thành phố trong tỉnh về phong trào thể dục - thể thao. Toàn huyện hiện có 46/46 trường học đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp và an toàn; 29/46 trường đạt chuẩn quốc gia; 8/9 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Huyện đã huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; đã xây mới 1.497 căn nhà và sửa chữa 314 căn nhà cho các đối tượng chính sách, với tổng số tiền 66,97 tỷ đồng; vận động xây mới, sửa chữa 872 nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền 19,05 tỷ đồng. Các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo được triển khai đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,36% năm 2015 xuống còn 2,34% năm 2020.

Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường. Tình hình an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt; có 9/9 xã, thị trấn được tăng cường công an chính quy về cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và đạt nhiều kết quả. Công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh; toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 953 đảng viên (đạt 119,12% chỉ tiêu Nghị quyết). Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từng bước được nâng lên...

Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như: Một số chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội triển khai thực hiện chưa kịp thời. Việc thu hút đầu tư vào địa bàn huyện còn hạn chế; thực hiện dự án Trung tâm Thương mại thị trấn Thứ Ba, Khu đô thị Thứ Bảy còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự còn có những mặt diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ chậm nâng lên; vai trò quản lý nhà nước có nơi chưa chặt chẽ; công tác phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện chưa được tốt.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, BCH Đảng bộ đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trước hết, cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đi đôi với phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy phải chủ động, sáng tạo; công tác dự báo phải kịp thời, sát thực tế; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện, nhất là xác định khâu đột phá, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương. Công tác lập quy hoạch, định hướng chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chủ động, đi trước một bước, bảo đảm tính đồng bộ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sản xuất của nhân dân. Coi trọng công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực làm việc trong những ngành có tiềm năng, lợi thế của huyện, đi đôi với đào tạo nghề và giải quyết tốt việc làm cho người lao động.

Đại hội đã thông qua các mục tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025: Tổng giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 7% trở lên; trong đó nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,76%, công nghiệp tăng 14,45%, tổng mức bán lẻ và dịch vụ tăng 10,67%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 75 triệu đồng. Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Phấn đấu thị trấn Thứ Ba đạt chuẩn văn minh đô thị; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 1 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm có 90% số hộ, 90% ấp, khu phố, 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,1%; xây dựng mới 8 trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng 1 trường tiểu học thành trường trọng điểm của huyện. Đến năm 2025 có 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia; nâng Trung tâm Y tế huyện từ mức độ I lên mức độ II; bảo hiểm y tế toàn dân đạt 96%. Mỗi năm giảm bình quân 1% hộ nghèo theo chuẩn mới, giải quyết việc làm cho 2.800 lượt lao động. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đạt 99%; hằng năm có 85% số TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 25% trở lên; kết nạp mới 500 đảng viên...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang biểu dương những thành tựu Đảng bộ và nhân dân huyện An Biên đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của huyện trong chiến lược phát triển của tỉnh; lưu ý một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và nhân dân huyện cần phải nỗ lực phấn đấu để đạt kết quả cao nhất.


 Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: An Biên là một trong 4 huyện của vùng U Minh Thượng, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, nhiều tiềm năng về sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, có giá trị kinh tế cao, nuôi trồng các loại thủy sản ven biển. Do đó, Đảng bộ huyện An Biên cần tranh thủ những thời cơ, thuận lợi này, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo để phát triển nhanh và bền vững.

Trong nhiệm kỳ tới, trên lĩnh vực kinh tế, cần xác định thế mạnh chủ yếu của huyện An Biên vẫn là nông nghiệp và đi lên từ kinh tế nông nghiệp. Do vậy, trong quá trình chỉ đạo cần đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp, nông thôn. Phải kiên trì phát triển đúng theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt cho từng vùng, tiểu vùng của các loại cây trồng, vật nuôi. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, đáp ứng yêu cầu thị trường. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông, thủy sản, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, công nghiệp cơ khí đóng, sửa chữa tàu; các ngành công nghiệp phụ trợ, các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp sử dụng nhiều lao động nông thôn. Chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh kêu gọi đầu tư vào Khu công nghiệp Xẻo Rô, Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư bằng nhiều hình thức để phát triển thị trấn Thứ Ba thành đô thị loại 4. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng nông thôn mới, sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi, điện, giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, gắn với phối hợp triển khai nhanh các công trình ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Trong khi tập trung phát triển kinh tế, phải thường xuyên quan tâm củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Về phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị lưu ý: An Biên là một trong những huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer. Do đó, Đảng bộ huyện cần hết sức quan tâm đến đời sống của đồng bào, thực hiện nghiêm, nhất quán các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, chú trọng công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc được học hành, nâng cao dân trí, đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc để cùng góp phần vào sự nghiệp chung của huyện.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, chất lượng đảng viên; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đổi mới và tăng cường công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng và trong nhân dân nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong tổng số 45 đồng chí dự bầu. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện khóa XII đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí (có 1 nữ) và bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí.


  Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp bí thư; đồng chí Nguyễn Công Trận tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy An Biên với tỷ lệ phiếu bầu cao (97,6%).

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.
T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS